Faktaboks

Ole Edvard Borgen
Født
8. november 1925, Lillestrøm (nå Skedsmo), Akershus
Død
24. mars 2009, Lørenskog
Virke
Metodistprest, biskop
Familie
Foreldre: Kjøpmann Omar Emil Borgen (1900–85) og Harda Pytte (1901–89). Gift 4.6.1949 med Martha Olava Rygge (1928–2003). Bror av Peder Johan Borgen (1928–).

Ole Edvard Borgen var biskop for Nord-Europas Biskopsområde i Metodistkirken i Norden i nesten 20 år.

Ole Edvard Borgens far var med i Indremisjonen, men da han traff sin hustru som hadde dype røtter i Metodistkirken, fulgte han henne. Familien ble engasjert i denne frikirkelige sammenhengen, og Ole Edvard Borgen ble døpt i Metodistkirken i Lillestrøm 10. januar 1926. Meningen var at han skulle overta farens kjøttforretning på Lillestrøm og gården på Skedsmo. Derfor utdannet han seg ved Tomb jordbruksskole i Råde 1944–46. Han ble agronom og drev en del jordbruksarbeid. Senere gikk han i pølsemakerlære og arbeidet som lærling i Oslo til han fikk svennebrev. Deretter gikk han inn som juniorsjef i farens kjøttforretning.

I denne tiden arbeidet han imidlertid stadig med kallet til å gå inn i heltidstjeneste i Metodistkirken. Dette førte til at han 1956 reiste til USA, der han i årene fra 1956 til 1962 tok flere universitetsgrader ved ulike institusjoner. 1968 tok han doktorgraden ved Drew University Graduate School i Madison, New Jersey, med avhandlingen John Wesley on the Sacraments. A Theological Study.

Borgen var fra 1959 til 1962 kordirigent og ungdomspastor i Edgemont Baptist Church i Durham. 1963 ble han ordinert til tjeneste i Metodistkirken på Western North Carolina Conference of The United Methodist Church, USA, og han var bl.a. pastor i West Side Avenue Methodist Church i Jersey City 1962–65. Hans lederegenskaper ble raskt bemerket, og 1966 ble han kalt tilbake til Europa som pastor og assistent til biskop Odd Hagen i Stockholm, der Metodistkirken i Norden hadde sitt bispekontor. 1970 ble han kalt som sekretær og leder av Metodistkirkens Verdensråds kontor i Genève, Sveits. 25. september 1970 ble han valgt til biskop for Nord-Europas Biskopsområde, Metodistkirken i Norden. Han tjenestegjorde som ansvarlig biskop inntil 31. mai 1989. 1989–92 var han professor i systematisk teologi ved Asbury Theological Seminary, Wilmore, USA.

Ole Edvard Borgen innehadde flere offentlige verv. Han var medlem av Lillestrøm herredsstyre og formannskap 1950–56, og av ulike andre komiteer og råd. Listen over tillitsverv i Metodistkirken er særdeles lang. Bl.a. var han medlem i Metodistkirkens Verdensråds Eksekutivkomité 1970–89, delegat til en rekke av Metodistkirkens verdensmøter og til generalforsamlinger i Kirkenes Verdensråd, og som første ikke-amerikaner ble han valgt til president i Metodistkirkens Biskopsråd. Borgen var en etterspurt predikant og foredragsholder i forskjellige kirker og kirkesamfunn i USA, Europa, Afrika og Asia. Han ble tildelt æresbevisninger og utmerkelser ved flere universiteter i USA, og fra The United Methodist Church for sitt brennende engasjement for metodismens historie og teologi.

Som leder for Metodistkirken i Norge og Norden utmerket Borgen seg med en særegen kombinasjon av myndig lederskap og forvaltning, og et helhjertet ønske om å bevare og videreføre arven fra vekkelsen som gjorde metodismens far, John Wesley, til en av verdenshistoriens største vekkelsespredikanter. Borgen hadde bl.a. en av de største private samlingene av John Wesley-litteratur man kjenner. Han skrev en lang rekke artikler og flere bøker, og tittelen på én av artiklene kan stå som typisk for hans anliggende: Åndelig lederskap i menighet og samfunn. Åndelig lederskap basert på John Wesleys lære og på åndelig fornyelse har vært et ideal for Borgen selv og for den kirke han ledet i så mange år.

Verker

 • John Wesley. An Autobiographical Sketch of the Man and His Thought, Leiden 1966
 • John Wesley on the Sacraments. A Theological Study, Zürich 1972
 • red. Festskrift ved Lillestrøm metodistmenighets 100-årsjubileum, 1999

  Ikke-publisert materiale

 • Korrespondanse (sperret i 50 år etter OEBs død), i privat eie
 • manuskripter, avhandlinger, foredrag, artikler osv., i privat eie

  Lydopptak

 • Prekener, foredrag, forelesninger, intervjuer, bibelstudier osv., i privat eie

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri av David Kvebæk, 1995; p.e