Faktaboks

Olav Thon
Født
29. juni 1923, Ål, Buskerud
Virke
Forretningsmann
Familie
Foreldre: Bonde Sevat Thon (1880–1973) og Margit Dokk (f. 1888). Gift 1950 med Inger-Johanne Gjærum (1919–2018), datter av Lars Gjærum (f. 1881) og hustru Anna (f. 1885).
Olav Thon
Olav Thon
Av /NTB Scanpix ※.

Olav Thon har gjennom over 60 år bygd opp en av landets mest betydelige eiendomsvirksomheter.

Thon vokste opp i Ål i Hallingdal, som den yngste av fire søsken. Faren var bonde, og også moren kom fra en gård i Ål, hvor de i generasjoner også hadde drevet handel. Gården Thon ligger nesten opp mot tregrensen, 780 meter over havet. Ved siden av gårdsdriften drev faren med oppkjøp av vannrettigheter. Dette utviklet seg senere til utbyggingen av Votnavassdraget, som var et sidevassdrag til Holsvassdraget. Denne virksomheten la beslag på all kapital, og under Olav Thons oppvekst i 1930-årene var det kun én måte å overleve på – gjennom hardt arbeid for far, mor og barn.

Thon elsket naturen og livet på gården, men allerede i ung alder begynte han å gjøre forretninger. Han kjøpte og solgte skinn av rev, ekorn og kanin. Han merket snart at de som kjøpte skinn av ham, fikk bedre betalt når de solgte dem videre, og som 16-åring reiste han derfor til Oslo for selv å selge sine skinn. Han åpnet snart sin første pelsbutikk – og kjøpte sin første bygård, Karl Johans gate 3–5 i Oslo. Butikken ble snart fulgt av flere, og da den annen verdenskrig var over, startet han grossistvirksomhet med eksport. 1942 hadde han etablert sitt eget eiendomsfirma, Olav Thon Eiendomsselskap.

Thon er selvlært. I ung alder reiste han til Newcastle for å lære seg engelsk, senere var han en tid i Sveits, hvor han drev forretning innen import og eksport. Deretter begynte han å kjøpe eiendommer; bedriften gikk bra, firmaet ble børsnotert og vokste raskt.

Olav Thon-gruppen er samlebetegnelse for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon direkte eller indirekte har minst 50 % eierandel. Gruppen er engasjert innen fast eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel og industrivirksomhet. Omsetningen 2003 var 4,2 milliarder kroner. Gruppen beskjeftiger nesten 3000 ansatte og eier i alt 320 eiendommer i Norge og 18 i utlandet, i tillegg til å disponere eiendommer på langsiktige kontrakter.

Også etter at han fylte 80 år, har Thon vært like aktiv. 2003 ble Olav Thon-gruppens hittil største byggeprosjekt – Ski Multisenter utenfor Oslo – ferdigstilt. Multisenteret omfatter 127 butikker, kinosenter med 8 saler, konferansehotell, bibliotek, leiligheter og parkeringsplass til 450 biler. Thon har også tatt initiativ til å bygge kjøpesentre i Sverige, bl.a. i Töcksfors, Charlottenberg og i Nordby ved Strömstad.

Olav Thon er også en av de største private gårdeiere i Brussel, Belgia, der han eier den britiske ambassade, fire hoteller, et kvartal i nærheten av EU-bygget og noen hundre leiligheter. I tillegg har han eiendommer i Nederland og i Sverige.

Ved Djupsvatnet i Ål, hvor turistruten forbinder Jotunheimen med Hardangervidda, ligger noen av Norges barskeste fjellpartier. Oppveksten her har preget Olav Thon også senere i livet. Han er opptatt av det enkle liv i naturen med fjell, sjø og skog – til fots om sommeren og på ski om vinteren. Også etter at han fylte 80 år, har han fullført Skarverennet på ski.

1990 opprettet han Olav Thons Stiftelse til beste for Den Norske Turistforening og deres rundt 200 000 medlemmer. Dette er en privat ideell stiftelse med formål å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende virksomhet til fremme av fjellvandringen i Norge. Stiftelsens midler brukes til bygging, innredning og vedlikehold av hytter og nødbuer i fjellet og til merking og vedlikehold av rutenettet og andre ting som fremmer fjellvandringen. Stiftelsens grunnkapital var ved stiftelsen på noe over 6,8 millioner kroner.

Thon har ikke bare vandret mye i norske fjell; han har også gått på New Zealand, i Rocky Mountains, i Italia, Sveits, Skottland og på Island. Hans vandreturer har inspirert ham til innsats og gitt ham mange gleder. Det er få nordmenn som har vært så mange steder og så ofte på enkle turer i de norske fjellene som Olav Thon.

Olav Thon er en av landets rikeste menn; ifølge magasinet Forbes er han nummer 552 på listen over de mest velstående i verden. Han er samtidig beskjeden, lever spartansk og er arbeidsom. 2003 opprettet han Olav Thons Stiftelse for Samfunnsnyttige Formål.

Olav Thon ble 2003 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han fikk Oslo Handelstands Forenings æresmedalje “Århundrenes kjøpmann” 2002, ble æresmedlem i Den Norske Turistforening 1998 og kåret til “Århundrets halling” 2000.

Verker

  • Det personlige initiativ – status og muligheter i samfunnet i dag, Kristofer Lehmkuhl-forelesning ved NHH, Bergen 1986

Kilder og litteratur

  • HEH, flere utg.
  • K. M. Ore: En gave for fremtiden, 2003
  • Olav Thon Gruppen: Årsrapport 2003
  • diverse avisintervjuer
  • samtale med Olav Thon