Faktaboks

Olav T. Notevarp
Olav Tollefsen Notevarp
Født
13. februar 1900, Sauherad, Telemark
Død
11. september 1978, Trondheim, Sør-Trøndelag
Virke
Kjemiker
Familie
Foreldre: Kontorfullmektig, fanejunker Tollef K. Notevarp (1866–1938) og Gunhild O. Sannes (1875–1938). Gift 19.9.1924 med Thora Sofie Swendgaard (6.1.1901–1984), datter av kjøpmann Hedley Swendgaard (1869–1936) og Clara Øien (1870–1940).

Olav T. Notevarp var både i teoretisk og praktisk sammenheng en foregangsmann innen norsk fiskeforedlingsteknologi og industriell kjemi generelt.

Etter examen artium i Skien 1918 studerte han ved NTH og tok sivilingeniøreksamen i kjemi 1923. I studietiden foretok han flere studiereiser i Europa, USA og Canada. 1921–23 var han ved siden av studiene dels privat assistent for professor Claus N. Riiber og dels vitenskapelig assistent ved Institutt for organisk kjemi. Som nyutdannet arbeidet han som forsøkskjemiker ved Norsk Sprengstofindustris Gullaug Fabrikker i Lier 1923–30. Deretter var han styrer ved Fiskeriforsøksstasjonen i Bergen 1930–47 og direktør for Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt 1948–49. Han avsluttet sin karriere som professor i industriell kjemi ved NTH fra 1949 (tiltrådt 1. januar 1950) til han gikk av med pensjon 1970.

Notevarp var en meget dyktig forsker, og i løpet av sin arbeidstid i Bergen og ved NTH publiserte han mer enn 100 vitenskapelige arbeider. Det meste dreide seg om marine oljer og fettsyresammensetning i oljer fra fisk og sjødyr, men også fra melk og andre fettholdige næringsmidler. I sin forskning tok han også for seg forholdet mellom fett i kostholdet og hjerte-karsykdommer. Han var dessuten opptatt av oppbevaring av fisk og andre næringsmidler, og han tok ut flere patenter på dette området, særlig for oppbevaring av sild. Han fortsatte sin vitenskapelige virksomhet i flere år etter han var blitt pensjonist.

På NTH gjorde Notevarp en stor innsats under utbyggingen av Kjemiavdelingen og var den som i stor grad bygde opp kjemiteknikklinjen til å bli et av avdelingens største institutter, som han selv ledet helt til han gikk av med pensjon. Som professor gjorde han en stor innsats for å få studentene til å trives, og han deltok ofte på møter og fester i Høiskolens Chemikerforening, hvor han bidrog sterkt til at festene foregikk på en verdig akademisk måte. Sitt bidrag til jubileumsboken Vi fra NTH (1934) avslutter han slik: “Mitt ønske for studenterlivet i Trondheim er derfor: Måtte det vedbli å være som i min tid.” Han var en meget avholdt lærer og hadde stor tillit både i NTH-miljøet og i næringslivet.

Notevarps progressive og joviale måte å lede ting på gjorde at han ble utnevnt til en rekke verv og utvalg. Han var bl.a. med og forhandlet frem vitaminkrav til norsk tran (1936), var formann i komiteen for fiskemelfabrikker (1939–40) og rasjonaliseringskomiteen for sildemel (1946–47), delegert ved FAO-konferansene i Québec 1945 og København 1947, medlem av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd 1949–53 og styreformann i SINTEF 1957–58. Han var president i Norsk Kjemisk Selskap 1954–58 (æresmedlem 1966), visepresident i Norges Tekniske Vitenskapsakademi 1970–71 og fagredaktør i Acta Chemica Scandinavica 1969–73. Notevarp var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1974.

Olav Notevarp var en ivrig friluftsmann, og hans store interesse var skiturer, fjellturer, jakt og fiske. Stor var hans sorg da han et par år før sin død ble rammet av en lammelse som hindret ham i å ferdes i skog og mark.

Verker

  Et utvalg

 • Sild og fisk i vår ernæring, Bergen 1932
 • Virkningen av frysehastighet, lagringstemperatur og råstoffets friskhet på kvaliteten av frossen fisk (sm.m. E. Heen), Bergen 1938
 • Vår matberging og fiskeriene, art. i BTid. 25., 26. og 28.10.1939
 • Kjølelagring av norsk frukt. Veiledning for hagebrukere og fruktkjølelagre (sm.m. H. Weddon og O. Karlsen), Bergen 1940
 • Trondheim losseanlegg og kjølelager A/S 1933–1943 (sm.m. A. Selsbak), Trondheim 1943
 • Sildemel- og sildeoljeindustriens modernisering og rasjonalisering, Bergen 1947
 • Fettet vi spiser og hjertekarsykdommer, Trondheim 1961

Kilder og litteratur

 • Vi fra NTH I, 1934
 • Stud. 1918, 1950, 1968
 • HEH 1973
 • Tidsskrift for Kjemi hf. 8/1978, s. 4
 • J. Ugelstad: “Olav Notevarp. Minnetale i fellesmøtet 12. mars 1979”, i DKNVS Forh. 1979, s. 53–55
 • Institutt for industriell kjemi 50 år 1949–1999, Trondheim 2000