Faktaboks

Olav Myre
Født
17. oktober 1878, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
12. april 1954, Oslo
Virke
Pressemann og bibliofil
Familie
Foreldre: Skipper Ole Ellefsen Myre (1827–1903) og Karoline Olsen (1831–1927). Gift 1909 med Eva Holm (9.11.1889–1975), datter av tollbetjent Ludvig Holm (f. 1840) og Sofie Scheen (f. 1847).

Olav Myre startet Myres Pressebyrå; han var levende opptatt av vår eldste avis- og tidsskriftlitteratur og gjorde en stor innsats som bibliofil og formann i Bibliofilklubben.

Myre vokste opp i Trondheim, ifølge hans egen dagbok “som et lys og et lam, hva stillhed, snildhed og uskyldighed anbelanger”. Han sluttet skolen etter 7. klasse og arbeidet deretter som visergutt. Faren var for det meste ute og reiste som jekteskipper, og moren var svært streng. Olav Myre forsøkte seg som urmakerlærling, uten en øre i betaling, men fikk seg ganske raskt en plass på kontoret hos agent Kasper Buaas. Ifølge dagboken satt han der alene “uden at ha en døit at bestille”. Han fikk elendig betaling og behandling. Etter en tid begynte han igjen som visergutt, helt til han 1894 ble ansatt som kontorbetjent hos overrettsakfører Kristian Bryn.

Hos Bryn fikk Myre anledning til å lese aviser og bøker – og fikk “sans for lærdom”. 1897 begynte han ved et tilfelle å skrive nyhetsnotiser til avisen Folketidende og ble ansatt som medarbeider der ved siden av stillingen hos Bryn. Gjennom avisredaktøren, Otto Valseth, ble Myre introdusert i kulturlivet og gikk i teater og på konserter. Dette ble starten på hans journalistiske karriere.

Myre tok handelsskoleeksamen 1902 og ble ansatt som journalist, senere redaksjonssekretær, i Dagsposten i Trondheim. Han studerte i Storbritannia og Tyskland 1904–05. Deretter flyttet han til Kristiania og ble ansatt i Ørebladet 1907. 1910 startet han Myres Pressebyrå, som etter hvert opparbeidet et landsomfattende kontaktnett og leverte stoff særlig til hovedstadspressen, bl.a. i konkurranse med NTB. 1918 utvidet han virksomheten til også å omfatte annonse- og reklameformidling, og firmaet fikk autorisasjon som reklamebyrå. Myre ledet byrået frem til 1935, da sønnen Odd Myre overtok. Med bakgrunn i en avtale mellom avisenes og annonsebyråenes organisasjoner var det fra 1935 ikke lenger tillatt å drive kombinert presse- og reklamebyrå. Firmaet ble derfor delt og reklamevirksomheten omdøpt til Myres Reklamebyrå. Dette firmaet fusjonerte 1999 med reklamebyrået BBDO Oslo og ble en del av BBDO-konsernet, en av verdens største reklamebyråkjeder.

Myre var korrespondent for United Press 1925–44. Han utgav flere bøker, bl.a. Johan Herman Wessel, Presten og Trykkeren og Svunne Tiders Sensasjoner, og skrev om bøker og journalistikk, bl.a. bokkronikker i Aftenposten.

Olav Myre var samfunnsengasjert og satt i en rekke verv. Han var bl.a. viseformann i Trondhjems frisinnede Ungdomslag 1899–1900, medstifter av Trondhjems Journalistklubb 1903, medlem av styret og sekretær i Bibliofilklubben 1921–23, formann der 1931–32 og 1943–44. 1930–36 var han medlem i styret for Norsk Bokkunst og 1939–50 formann i styret for Norsk Presseforbunds Faglige Oslo-avdeling samt medlem av bokkunstjuryen 1934–38. Han var også delegat til flere nordiske pressemøter og ved Norsk Presseforbunds landsmøter 1929–49.

Olav Myre bygde seg etter hvert opp et anselig bibliotek, som bl.a. inneholdt manuskriptet til et kort dikt av Henrik Ibsen – “Maaneskindsvandring efter et Bal” – i dikterens prydeligste tidlighåndskrift, samt et oversendelsesbrev fra Ibsen til “Jomfru Cathrine Martini”. Både diktet og brevet var datert Grimstad 12. april 1850. Disse ble solgt for 45 000 kroner under en bokauksjon i Oslo 1974, der nesten 1000 bøker fra Myres store samling, deriblant også en Luther-postille fra 1564, var lagt ut for salg.

Verker

 • Bibliografi finnes i Bibliofilklubben (utg.): Olav Myre. En bibliografi utgitt i anledning av hans 65-årsdag den 17. okt., 1943

  Et utvalg

 • Bibliofilklubben gjennom tyve år 1922 – 13. mars – 1942, 1942
 • Johan Herman Wessel på strøket og i bibliofilien, 1942
 • En antikvarbokhandler fra nitti-årene. Bertrand Jensen 80 år, 1943
 • Presten og Trykkeren 1. Presten. Sagaen om mester Christen som forskrev og fordrev Norges første boktrykker, 1943
 • For 100 år siden. P. A. Munch og mennene omkring ham, 1944
 • Svunne Tiders Sensasjoner. Streiftog gjennem norsk pressehistorie, 1944
 • Presten og Trykkeren 2. Trykkeren, 1945
 • Norske bokauksjoners historie efter 1922, særtr. av Bok og Bibliotek 1947
 • Trondhjems-minner i hvitt og svart, Trondheim 1952

Kilder og litteratur

 • Olav Myres dagbok, i familiens eie
 • INN, bd. 1, 1938, s. 540–541
 • W. Munthe: Olav Myre på sekstiårsdagen, 1938
 • HEH 1950
 • J. W. Cappelens antikvariat (utg.): Deler av redaktør Olav Myre's bibliotek, auksjonskatalog, 1974
 • flere artikler i Aftenp. 1974
 • SNL, bd. 10, 1997
 • samtale med direktør Asbjørn Sæthre i Myres Reklamebyrå

Portretter m.m.

 • Tegning (knestørrelse) av Øivind Sørensen, 1943; gjengitt i Deler av redaktør Olav Myre's bibliotek, 1974, mot s. 24