Faktaboks

Olav Befring
Olav Johannessen Befring
Født
31. juli 1915, Jølster, Sogn og Fjordane
Død
27. mai 2000, Jølster
Virke
Gårdbruker, astronom og botaniker
Familie
Foreldre: Gårdbruker Johannes Olsen Befring (1887–1927) og Tomina Bertelsdatter Veiteberg. Ugift.

Olav Befring var selvlært astronom og botaniker, og han gav viktige bidrag til kunnskapen om lokalfloraen i Jølster.

Han var bare 11 1/2 år gammel da han ved farens død, som den eldste av 6 barn, måtte overta ansvaret for driften av familiens gårdsbruk. Noen utdannelse ut over praktisk gårdsdrift ble det ikke, til tross for at han viste store evner på mange felt.

Spesielt gjennom faget “Landkunne” ble han tidlig fascinert av universets dimensjoner, og fattet interesse for faget astronomi. Han abonnerte tidlig på Astronomisk tidsskrift og ble senere også medlem i Norsk astronomisk selskap. Ut over en lang rekke notiser og meddelelser om stjernehimmelen i pressen er det verd å merke seg hans observasjoner om planeten Merkur. Grunnen kan ha vært at de høye fjellene på hjemstedet på en gunstig måte har skjermet av for Solen.

Gjennom sin interesse for faget botanikk kom han tidlig i kontakt med det botaniske miljø ved Universitetet i Oslo, siden også ved Universitetet i Bergen, og han var medlem i Norsk botanisk forening i mange år. Hans nitide og systematiske feltstudier brakte ny kunnskap om floraen i Jølster, i dag kanskje den best undersøkte kommunen i Sogn og Fjordane. På eget forlag gav han ut Jølstrafloraen 1981. Hans arbeid i Jølster har skapt spesiell interesse for stedet og har også resultert i besøk av botanikere fra Oslo og Bergen. Basert på egne funn publiserte han flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Gjennom hele sitt liv var Olav Befring samfunnsengasjert. Han satt i kommunestyret i Jølster 1945–48 og deltok svært aktivt i aktuelle debatter om bl.a. lokalpolitikk, helsevern, landbruk og naturskader. Han skrev også bokanmeldelser og artikler om religion. Antallet innlegg i lokale og regionale aviser har vært mange, trolig omkring 2000, fordelt mellom naturvitenskap og de øvrige temaer. For sitt store og brede engasjement, kanskje spesielt innenfor astronomi og botanikk, ble han tildelt Sogn og Fjordanes kulturpris 1985.

Verker

 • Om Monotropa hypophega i Nordfjord, i Blyttia 1962, s. 136–137
 • Sjeldsynt sopp etter hormonsprøyting, i Naturen 1966, s. 547–548
 • Utrekning føreåt av oppgang og nedgang ved naturleg horisont, i Astronomisk tidsskrift 1971, s. 89–91
 • Nokre plantefunn frå Sunnfjord, i Blyttia 1979, s. 101–103
 • Sjeldsynte plantar i åker og eng, i Vestlandsk landbruk nr. 10/1980, s. 264–265
 • Sjeldsynte plantar i åker og eng, i Vestlandsk landbruk nr. 22/1980, s. 574–575
 • Jølstrafloraen, Klakegg 1981
 • Regulering av Stardalselva, Jølster 1995

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra Olav Befring 1998
 • opplysninger fra Astrofysisk institutt, UiO og Norsk botanisk forening
 • avisintervjuer med Befring i BTid