Faktaboks

Olaf Hillestad
Olaf Ludvig Zwilgmeyer Hillestad Oppr. Feet
Født
8. juli 1923, Askøy, Hordaland
Død
23. januar 1974, Oslo
Virke
Prest og salmedikter
Familie
Foreldre: Sogneprest Erik Olsen Feet (1864–1948) og Bergljot Zwilgmeyer (1884–1962). Gift 1951 med Sigrid Engeset (22.2.1925–), datter av forstander Sigvard Engeset (1885–1974) og Johanna Olsen (1883–1973). Navneendring til Hillestad 1944. Far til Erik Hillestad (1951–); søstersønn av Dagfinn Zwilgmeyer (1900–79).
Olaf Hillestad
Olaf Hillestad
Av /NTB Scanpix ※.

Olaf Hillestad var den glade og begeistrede ungdomsprest som etter hvert så nødvendigheten av å fornye både salmesang og liturgi for å fenge nye generasjoner. Han skrev selv en rekke salmer som fant sin vei til Norsk Salmebok, og han eksperimenterte med nye liturgiske former og ikke minst med nye rytmer.

Etter teologisk embetseksamen og ordinasjon 1952 ble Hillestad ansatt i Norges kristelige Ungdomsforbund, først som soldatsekretær og fra 1954 som landssekretær. Der ledet han flere av de store Tenåringstreffene som samlet tusener av unge, og som ikke minst ble preget av Hillestads evne til å skape fest og glede omkring seg.

1959 kom han som hjelpeprest til Uranienborg menighet i Oslo, og 1962 ble han utnevnt til residerende kapellan i Slettebakken menighet i Bergen, en typisk drabantbymenighet med mange unge som Hillestad fikk kontakt med, ikke minst ved sine klare og usentimentale prekener. Men han visste også at de unge trengte nye salmer å synge, og det gjaldt både tekst og melodi. Han hadde tidligere vært på studieturer i Tyskland og USA, men størst betydning fikk reisene hans til Storbritannia 1963 og 1964, hvor han fikk sette seg inn i hva den anglikanske kirke hadde utrettet på disse feltene. Han kom begeistret tilbake. Han oversatte noen av de engelske salmene, men begynte også å skrive sine egne og prøvde ut både tekst og melodier på en stadig større ungdomsflokk i Slettebakken.

Da Hillestad 1964 sendte ut platen Den unge menighet med noen av sine salmer og med liturgi med moderne rytmer, alt sunget på bredeste bergensdialekt av de unge, var de første reaksjonene fra kirkemusikalsk hold sterke. Men Hillestad fortsatte og fikk etter hvert overbevist komponister som Egil Hovland og Trond Kverno om at noe nytt måtte prøves, og de skrev begge melodier til Hillestads tekster.

Allerede 1965 ble Hillestad sakkyndig medlem av Liturgikommisjonen, og han ble også med i Kirkens konfirmasjonsutvalg, hvor han fikk utgitt Salmer for ungdom. Liturgikommisjonen arbeidet med en ny salmebok i kirken, men Hillestad og andre mente at man ikke kunne vente til den ble ferdig. Et prøvehefte Salmer 1973 med hele 23 salmer fra Hillestads hånd ble sendt ut og fikk straks bred utbredelse og anvendelse i menighetene. Da den nye Norsk Salmebok kom ut 1984, hadde den med 9 av Hillestads egne salmer og 8 oversettelser. Det som preger Hillestads salmer, er den glade gudstro og begeistringen som han vil tenne i menigheten (Fyll vårt liv med ekte glede, så vi lever slik du vil). Gud du er rik ble snart en av de mest brukte salmer i gudstjenesten, og hans festlige nattverdsalme Vårt sinn er fylt med glede ble nærmest standard ved ungdomsgudstjenester.

1966 kom Hillestad tilbake til Norges kristelige Ungdomsforbund, hvor han arbeidet med fornyelse av konfirmasjonsundervisningen, men 1968 ble han kalt til assisterende generalsekretær i Oslo Indremisjon. I Bogstadveien kapell, som ble drevet av Oslo Indremisjon, fikk han der fortsette med sine liturgiske nyskapninger, ikke minst gjennom Forum Experimentale, som han startet. Der satte han tekster til bl.a. Hovlands Missa Vigilate, som han nyttet i sine jazzgudstjenester. Han var også aktivt med i Småkirkeforeningen og i stiftelsen Kirken bygger.

1972 ble Hillestad generalsekretær i Oslo Indremisjon. Han var da preget av sin hudkreft, men det holdt han skjult for alle, bortsett fra sin nærmeste familie. Legene mente også lenge at kreften kunne helbredes. Det stemte ikke, og Olaf Hillestad døde 1974, bare 50 år gammel.

Verker

  • Lukk opp kirkens dører. Salmer, prekener og artikler, 1975

Kilder og litteratur

  • Prester i den Norske kirke og andre teologiske kandidater,1974
  • minneord i Norsk Kirkemusikk,februar 1974
  • minneord i Ny Dagnr. 2/1974