Faktaboks

Notto Thelle
Notto Normann Thelle
Født
26. oktober 1901, Kristiansand, Vest-Agder
Død
25. august 1990, Oslo
Virke
Misjonær
Familie
Foreldre: Tømmermann Karl Emil Thelle (1872–1943) og Gunhild Abusdal (1878–1957). Gift 9.7.1932 i Hornnes med lærer og misjonær Rannfrid Danielsen (26.9.1905–30.12.2003), datter av rektor Daniel Andreas Danielsen (1879–1957) og Olga Theresia Sunde (1881–1964).

Notto Thelle var misjonær, misjonsprest og til sist generalsekretær i Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon (nå Areopagos). Sammen med Karl Ludvig Reichelt grunnla han og bygde opp misjonens arbeid – først i Kina, senere i Hong Kong. Reichelt var den karismatiske lederen, Thelle misjonens organisator og administrator. Som prest og teolog hadde Thelle en kirkelig profil forankret i den klassiske kristne læretradisjon.

Thelle vokste opp i et kristent hjem i Kristiansand og tilhørte som ung hjemstedets vekkelseskultur, det gav ham en arv han aldri glemte. Han gikk aktivt inn i byens ynglingeforening (KFUM) og utdannet seg for handelslivet. En tid var han ansatt i et av byens skipsmeglerfirmaer. Men så brøt han opp. Våren 1922 gjennomgikk han et kurs ved Sørlandets bibelskole og forberedte seg for misjonstjeneste. Sammen med pionermisjonæren Karl Ludvig Reichelt, som allerede hadde en lang periode i Kina bak seg, skulle han virke blant Kinas buddhistmunker.

Reichelt og Thelle reiste til Kina i Det norske misjonsselskaps tjeneste. Tidlig på høsten 1922 kom de til Nanking (Nanjing). De startet på bar bakke, men etter hvert fikk de etablert et “broderhjem”. Arbeidet bar frukt med besøk av munker fra store deler av Kina. Noen lot seg også døpe. Ved “broderhjemmet” tok Thelle hånd om administrasjon og økonomi og etter hvert også det åndelige liv når Reichelt var på reise. 1923 tok han eksamen i kinesisk ved universitetet i Nanking.

1927 kom borgerkrigen til Nanking, og “broderhjemmet” ble annektert. Reichelt og Thelle var i stor fare, men kom seg bort fra byen. Sommeren 1927 etablerte de seg i Shanghai. Reichelt og Thelle var pionermisjonærer både på grunn av konsentrasjonen om buddhistiske (etter hvert også taoistiske) munker og den dialogiske misjonsmetoden.

Av organisatoriske, teologiske og kirkepolitiske grunner ble forholdet mellom de to misjonærer og ledelsen i Det norske misjonsselskap svært anstrengt. 1926 ble Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon stiftet med den lutherske bekjennelse som basis. Misjon blant skolerte buddhister krevde høy teologisk utdanning, og Thelle vendte hjem for å studere ved Menighetsfakultetet. Han tok examen artium som privatist 1928 og ble misjonsprest 1932. Etter ytterligere studier ved Uppsala Universitet drog han til Hong Kong, hvor misjonen nå hadde etablert seg, og 1931 begynte reisingen av det kristne senter Tao Fong Shan.

Thelle var nå gift, og hustruen Rannfrid stod sammen med ham i misjonen. Den første misjonærbolig på Tao Fong Shan fikk navnet “Thellehuset”. 1951 ble Thelle generalsekretær for Buddhistmisjonen med kontor i Oslo.

Det kom få eller ingen buddhistmunker fra Kina til Hong Kong etter 1949. Man måtte søke andre muligheter. 1953 startet man arbeid i Kyoto i Japan. Også i Japan ble det reist et dialog- og studiesenter, Shin-Rei-San. Under tiden i Norge fant Thelle et åndelig hjem i brorskapet Ordo Crucis, og i en periode (1960–76) var han dets leder. Ellers var han gjennom mange år engasjert i Frogner menighet i Oslo, familiens hjemmemenighet.

Verker

 • De ti første år i Den kristne buddhistmisjon, 1932
 • Fra begynnelsen til nu, 1939
 • En buddhistmunks vei til Kristus, København 1940
 • Drømmen som blev virkelighed. Den kristne Buddhistmisjon gjennem 25 Aar, København 1947
 • Kristendommen i China under Tang-, Yang-, Ming-, og Chin-dynastiene, København 1949
 • Karl Ludvig Reichelt. En banebryter, 1954

  Ikke-publisert materiale

 • Farfar forteller, manuskript i familiens eie
 • egne dagbøker og brev i familiens eie

Kilder og litteratur

 • N. N. Thelle: De ti første år i Den kristne buddhistmisjon, 1932
 • d.s.: Farfar forteller, upublisert manus i familiens eie
 • personlige dagboksnotater, i familiens eie
 • Tilsynsmannens tjenestelige dagbok fra Nanking og Hong Kong, Buddhistmisjonens arkiv
 • Buddhistmisjonens blad Østen og vi
 • Stud. 1928, 1953
 • Norsk Misjonsleksikon, bd. 3, Stavanger 1967
 • Fra Nanking til Tao Fong Shan. Et skrift til 60-årsjubileet, Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon, 1987
 • F. Riisager: Lotusblomsten og korset, København 1998