Faktaboks

Nils Wichstrøm
Nils eg. Niels Jacob Emil Wichstrøm
Født
5. september 1848, Christiania
Død
1. desember 1879, Bergen
Virke
Skuespiller, sceneinstruktør og teaterleder
Familie
Foreldre: Kopist Niels Peter Wichstrøm (1812–83) og Lise Nielsen (1823–96). Gift med Christine Margrethe Holst (12.12.1850–6.4.1938), datter av skipsfører, senere stuer og fiskeveier Søren Dolholt Holst (1811–84) og Catharine Krohn (1814–1903). Svoger til Lars Holst (1848–1915).

Nils Wichstrøm døde ung, men han var svært betydningsfull som leder og instruktør i de første sesongene for Bergens nationale Scene.

Wichstrøm ble student fra Nissens skole i Christiania 1866 og begynte å studere klassisk filologi. Som student gav han privatundervisning og tok vikariater. 1870 underviste han ved Latinskolen i Tromsø og senere ved Nissens skole. I studietiden våknet hans teaterinteresse. Han skaffet seg gratis adgang til Det norske Theater i Møllergaden, som Bjørnstjerne Bjørnson ledet 1870–72, og dessuten ved Christiania Theater. Han deltok aktivt i Studentersamfundets Theater, først som skuespiller og senere som instruktør.

Kombinasjonen av studier og teatervirksomhet fungerte ikke for Wichstrøm. 1875 oppgav han filologien og viet seg helt og fullt til teaterstudier. Med bidrag fra en forestilling ved Studentersamfundets Theater og Bergens Theaterforening reiste han omkring i Europa for å studere teater. I København fikk han undervisning i fektekunst og dans.

Etter teaterreisen debuterte han som skuespiller i rollen som Henrik i Holbergs Abracadabra på Christiania Theater 21. februar 1876. Ifølge anmeldere utmerket han seg ikke på en positiv måte. Wichstrøm maktet åpenbart ikke å overføre amatørscenens frigjorte komikk til det profesjonelle teater. Etter å ha spilt noen roller oppgav han denne formen for scenisk virksomhet. I stedet ble han engasjert som sceneinstruktør og teaterleder for det nyetablerte Bergens nationale Scene (som ved århundreskiftet endret navn til Den Nationale Scene).

Wichstrøm kom til Bergen i mars 1876 og arrangerte amatørforestillinger til inntekt for teateret. Dessuten fikk han som oppgave å finne skuespillere til det nyetablerte foretaket. Da teateret åpnet 25. oktober 1876, fungerte Wichstrøm som instruktør og kunstnerisk leder. Han gjorde en stor arbeidsinnsats for å sikre teateret et trygt økonomisk fundament og for å markere teaterets nasjonale program både innholds- og formmessig. I praksis viste dette seg ved at han bestrebet seg på å sette norske stykker på repertoaret og la skuespillerne anvende en typisk norsk uttrykksmåte med bl.a. harde konsonanter og dialektinnslag.

Under Wichstrøms ledelse spilte Bergens nationale Scene tre komedier av Holberg og seks skuespill av henholdsvis Ibsen og Bjørnson. Samfundets støtter var en nordisk førsteoppførelse. Dessuten sørget han for at repertoaret inneholdt skuespill av norske diktere fra Bjerregaard til John Paulsen og Nordahl Rolfsen. Allerede i den første sesongen sørget han for at 17. mai ble gjort til en spesiell nasjonal markerings- og festdag i teateret.

Som instruktør drev Wichstrøm prøver både for- og ettermiddag, han leste med elevene og skisserte scenearrangementet. Han ønsket at skuespillerne skulle fremstå som individer med sin egen personlighet og lot dem følgelig utforme sine roller og spille dem ut. Deretter drøftet og bearbeidet han deres oppfatning. Det er meget interessant at han bestemte at skuespillerne på generalprøven skulle opptre i kostyme og masker.

Nils Wichstrøm døde av blindtarmbetennelse 1879, 31 år gammel.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1866, 1916
  • K. Nygaard: biografi i NBL1, bd. 19, 1983

Portretter m.m.

  • Maleri av Hans Heyerdahl, 1875; p.e