Faktaboks

Nils Astrup
Nils Ebbessøn Astrup
Født
7. juni 1901, Kristiania
Død
29. september 1972, Oslo
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Oberst Ebbe Carsten Morten Astrup (1876–1955) og Cecilie Fearnley (1878–1902). Gift 1925 med Hedevig (Heddy) Stang (21.4.1904–23.8.1978), datter av skipsreder Jørgen Breder Stang (1874–1950) og Hedevig Pedersen (1879–1956). Sønnedatters sønn av Thomas Fearnley (1802–42); sønnesønn av Hans Rasmus Astrup (1831–98); dattersønn av Thomas Fearnley (1841–1927); søstersønn av Thomas Fearnley (1880—1961); far til Hans Rasmus Astrup (1939–).

Som medeier i rederiet Fearnley & Eger, styremedlem i en rekke industribedrifter og president og visepresident i Norges Rederforbund, stod Nils Ebbessøn Astrup sentralt i norsk industri og skipsfart i etterkrigstiden.

Den slektsbakgrunn som Nils Astrup representerte, var en blanding av embetskultur, forretningsmiljø og kunst. Farfaren var forretningsmannen Hans Rasmus Astrup, morfaren hoffjegermester Thomas Fearnley, grunnlegger av firmaet Fearnley & Eger; dennes far igjen var maleren Thomas Fearnley. Når dertil kommer inngiftede slekter, blant andre bankierfamilien Andresen, står vi overfor et allsidig og begavet miljø.

Nils Astrup ble student 1919, cand.jur. 1924, og gikk inn som medeier i Fearnley & Eger 1931. Han hadde i årenes løp mange faglige tillitsverv, bl.a. var han formann i Oslo nye rederiforening 1938–40, visepresident i Norges Rederforbund 1940–45 og fra 1956, president 1961–63, og han var visepresident i det internasjonale rederiforbundet 1966–69.

Skal vi trekke opp hovedlinjene i livsløpet, blir lederstillingen hos Fearnley & Eger sentral. Selv om etterkrigstiden på flere vis er den rikeste i hele vår sjøfartshistorie, bød den på mange problemer, fra gjenreisning via kontraheringsstopp, en epoke med innslag av så vel høykonjunktur som krise. Fearnley & Eger ekspanderte i alle skipsfartsgrener, og markerte seg sterkt i linjefarten.

Som sin onkel Thomas Fearnley var Nils Astrup sterkt engasjert i mange store industriselskaper, og han spilte derfor en betydelig rolle i den rike utvikling av norsk industri. Hans initiativ viste seg på mange forskjellige felter, fra ervervelsen av det store skogkomplekset Verjedalsbruket i Numedal, til oljeleting i Nordsjøen. Her fikk han oppleve de første oljefunn, begynnelsen til en annen og helt ny næringsstruktur i vårt land. For så vidt danner Nils Astrups innsats historisk sett her noe avsluttet og samtidig den spede begynnelse til noe helt nytt.

Nils Astrup vokste opp i et etter norske forhold aristokratisk miljø, og var preget av dets idealer: Han var elskverdig, formell og myndig i sin omgangsform. Han var historisk interessert, noe som gav seg utslag i den støtte han ytet til etableringen av Det Norske Institutt i Roma, og til utgivelsen av historieverker. Han ble kommandør av St. Olavs Orden 1969, og innehadde en rekke utenlandske ordener.

Kilder og litteratur

  • Stud.1919, 1947
  • G. C. Wasberg og K. Petersen: Fearnley & Eger 1869–1969, 1971
  • HEH 1973
  • avisutklipp