Faktaboks

Nilmar Janbu
Nilmar Oskar Charles Janbu
Født
23. august 1921, Nordre Bjørnsund i Fræna, Møre og Romsdal
Død
4. januar 2013, Trondheim
Virke
Geotekniker
Familie
Foreldre: Fisker Ludvik Johansen (1887–1941) og Synnøve Sandøy (1886–1973). Gift 14.8.1952 med sykepleier Gerd Bakken (23.2.1922–), datter av trekksjef Nils Bakken (1894–1995) og kolonialhandler Jonetta Muhle (1892–1969). Navneendring til Janbu 1952.

Nilmar Janbu har vært professor i geoteknikk ved NTH. Han er internasjonalt kjent for banebrytende arbeider innen teoretisk geoteknikk. Basert på en grunnleggende forståelse for jords mekaniske egenskaper har han også bidratt til løsning av ulike geotekniske problemstillinger i praksis.

Janbu vokste opp i det lille øysamfunnet Bjørnsund ved Hustadvika. Han tok examen artium ved Eids kommunale gymnas 1941. Etter et praksisår begynte han å studere på arkitektlinjen ved Norges tekniske høgskole, men gikk snart over til bygningsingeniørlinjen. Han tok sivilingeniøreksamen 1947, deretter fulgte et år som vitenskapelig assistent ved Institutt for statikk, NTH. 1948 fikk han stipend fra Norge-Amerika Foreningen som “post graduate”-student i USA.

Ved Harvard University i Cambridge fikk Janbu høre at han i stedet for hengebro-konstruksjoner burde satse på geoteknikk. Han kom dermed inn i kretsen rundt professorene Karl Terzaghi og Arthur Casagrande, som hadde arbeidet innen fagområdet siden 1920- og 1930-årene, og som betraktes som grunnleggerne av moderne geoteknikk. Janbu gjennomførte studiene og ble allerede høsten 1949 tildelt M.Sc.-graden ved Harvard. Hans innsats og resultater ble lagt merke til, og han fikk ett års stipend for å komme i gang med doktorgradsstudier. I løpet av det ene året tok han de nødvendige eksamener og laget et godkjent første utkast til avhandling. Det videre arbeid med doktoravhandligen utførte han som stipendiat ved NTH, som ansatt ved Bonde & Co., Oslo, og fra 1952 som ansatt ved det nyopprettede Norges Geotekniske Institutt. Sluttføringen av doktoravhandlingen ble gjort ved Harvard høsten 1953, med disputas i januar 1954.

Janbu var til 1961 ansatt ved Norges Geotekniske Institutts avdeling i Trondheim, med ansvar for geoteknikk-undervisningen ved NTH. Da Institutt for geoteknikk ble opprettet 1961, ble Janbu utnevnt til professor i geoteknikk. Hans undervisning og forskning fikk utvilsomt betydning for det gode renommé som norsk geoteknikk etter hvert opparbeidet seg nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og kontakt med universiteter og institusjoner i USA og Europa utviklet seg sterkt. Janbu var en entusiastisk foreleser og formidler som fanget studentenes interesse for faget. Mer enn 300 studenter tok sin hovedoppgave ved Institutt for geoteknikk med Janbu som lærer og veileder.

Karakteristisk for Nilmar Janbu er hans evne til å anvende teoretiske kunnskaper på praktiske problemer. Han har derfor vært mye benyttet som rådgiver og problemløser både for private firmaer og offentlige institusjoner. Dette ble spesielt tydelig da oljeutvinningen i Nordsjøen kom i gang i 1970-årene, og professor Janbu og medarbeiderne ved Institutt for geoteknikk ble bedt om å assisterere i forbindelse med fundamenteringen av de enorme konstruksjonene som skulle plasseres på bunnen av Nordsjøen.

Janbus doktoravhandling om stabilitet i skråninger, som er blitt en av Harvards mest solgte publikasjoner, har kanskje gjort at han internasjonalt er best kjent som skredekspert. Men han har også utført banebrytende arbeider innen setnings- og jordtrykksberegninger, dimensjonering av pæler og undersøkelser av jordarters geotekniske egenskaper.

Janbu har vært aktiv som gjesteforeleser i en rekke land, bl.a. Australia, Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland og USA. 1985 ble han invitert til å gi den prestisjetunge “Rankine Lecture” ved Imperial College, University of London. Temaet var fundamentering og problemløsninger knyttet til offshore-konstruksjoner. Han har hittil publisert ca. 130 vitenskapelige publikasjoner som dekker et bredt spekter innen fagområdet.

Internasjonalt og nasjonalt har Janbu også vært rådgiver i større utbyggingsprosjekter, f.eks. Kansai Airport i Japan og Oslo Lufthavn, Gardermoen, i tillegg til en rekke større prosjekter på kontinentalsokkelen.

Nilmar Janbu er æresmedlem i Norsk Geoteknisk Forening, medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Han har også fått Lauritz Bjerrums ærespris fra Norsk Geoteknisk Forening og Austen B. Mason Prize fra Harvard University.

Verker

  Et utvalg

 • Stability analysis of slopes with dimensionless parameters, dr.avh., Harvard Soil Mechanics Series 46, Cambridge, USA 1954
 • Veiledning ved Løsning av Fundamenteringsoppgaver (sm.m. L. Bjerrum og B. Kjærnsli), NGI Publ. 16, 1956
 • Grunnlag i geoteknikk, Trondheim 1970
 • Slope stability computations, i R. Hirschfeld (red.): The Embankment Dam Engineering,New York 1973, s. 47–86
 • Soil models in offshore engineering. 25th Rankine Lecture, i Geotechnique35, nr. 3, London 1985, s. 241–285
 • Sediment deformations. A classical approach to stress-strain-time behaviour of granular media as developed at NTH over a 50 year period, Trondheim 1998

Kilder og litteratur

 • N. Janbus egne verker (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • Stud. 1941,1966
 • Men of Achievment,Cambridge, Storbritannia 1975
 • HEH 1994
 • K. Flaate og K. Senneset (red.): Nilmar Janbu – en vegviser i geoteknikk,Trondheim 2001