Faktaboks

Natascha Heintz
Født
25. februar 1930, New York, USA
Virke
Paleontolog
Familie
Foreldre: Professor Anatol Heintz (1898–1975) og Mary Solnørdal (1901–91). Gift 1957 med geolog Thor Hamburg Siggerud (1.3.1928–), sønn av forretningsmann Thor Erling Siggerud (1900–74) og Wally Karen Bertha Alvilde Hamburg (1900–90).

Natascha Heintz er kjent for sin forskning på tidlige fisker. Hun har også bidratt til forståelsen av mammutens utbredelse og liv i Norge under siste istid. Som konservator og førstekonservator ved Paleontologisk museum ved Universitetet i Oslo har hun formidlet paleontologi og geologi til museets besøkende, gjennom utallige bidrag i radio og fjernsyn, i populærvitenskapelige tidsskrifter, i aviser og gjennom foredrag.

Heintz vokste opp i Bærum, i et hjem preget av farens bakgrunn som paleontolog og hans tilknytning til russisk kultur. Språket i hjemmet var norsk, men hun lærte tidlig russisk fra farmor og tante.

Hun tok examen artium på reallinjen 1948 og fullførte 1953 sin cand.mag.-grad med fagene paleontologi, zoologi og kjemi ved Universitetet i Oslo. 1952–54 hadde hun stipendiatengasjementer ved universitetsmuseene i Oslo, Bergen og Tromsø. Hun ble cand.real. i zoologi ved Universitetet i Bergen 1956 med en hovedoppgave om bruskfisk. 1956–60 var hun forskningsstipendiat NAVF ved Paleontologisk museum. 1960 giftet seg hun med Thor Siggerud, som var geolog ved Norsk Polarinstitutt, og 1960–66 hadde hun en konsulentstilling samme sted.

Sammen med T. Winsnes og A. Heintz ledet Natascha Heintz, i regi av den Internasjonale geologikongressen, en gruppe geologer til Spitsbergen 1960. Under denne ekskursjonen ble de første sporene etter landlevende dinosaurer oppdaget på Spitsbergen, og nettopp denne opplevelsen skulle forme hennes videre forskning og hennes ønske om å formidle spennende paleontologiske oppdagelser.

Heintz har senere også beskrevet marine reptiler fra Svalbards og Andøyas lagrekke. Studiet av menneskets tidligste utviklingshistorie har ført henne til Afrika og inn i et fagfelt der hun har fått oppleve både debatt og angrep fra ulike hold, ikke minst etter nyutgivelsen 1966 av boken Menneskets avstamning sammen med faren. 1967 fikk hun en fast stilling ved Paleontologisk museum, hvor hun avsluttet sin karriere som førstekonservator i 2000.

Som engasjert forsker og formidler ved et universitetsmuseum har Heintz både etablert og fulgt opp foreninger, administrative verv og forholdet til publikum og forvaltning. Opphold ved viktige naturhistoriske museer utenfor Norge har gitt henne inspirasjon til utvikling av samlinger og utstillinger ved Paleontologisk museum. Gjennom amatørgeologiske foreninger, folkeuniversitet, eldreuniversitet, radio og fjernsyn har hun bidratt sterkt til formidling av naturvitenskap, og paleontologi i særdeleshet. Hun har vært sekretær og formann i Norske naturhistoriske museers landsforbund og stått bak naturhistoriske løft ved flere norske museer.

Natascha Heintz har vært medlem og nestleder i Statens museumsråd, leder i Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene under Universitetsrådet, redaktør av Norsk Geologisk Tidsskrift, naturhistorisk redaktør av Museumsnytt og leder av Nordisk publiseringsnemd for naturvitenskap. Hun har vært medlem i flere offentlige utvalg og bl.a. utredet norsk polarforskning og norsk museumsvesen. 1975 var hun med og stiftet Norsk Faglitterær Forfatterforening og satt i styret de første årene. Hun var prodekanus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo 1984–86 og er æresmedlem i Norges Museumsforbund.

Verker

  • The Downtonian and Devonian vertebrates of Spitsbergen. X. Two new species of the genus Pteraspis from the Wood Bay series in Spitsbergen, 1960
  • On Raia batis L., R. nidrosiensis Collet and R. oxyrhynchus (L.) from Norwegian waters and their mutual relationship, 1962
  • Mesozoiske øglefunn fra Norge og Svalbard, 1964
  • Menneskets avstamning. Fra ape til menneske (sm. m. A. Heintz), 1966
  • The Downtonian and Devonian vertebrates of Spitsbergen. XIII. The Cyathaspids of the Red Bay Group (Lower Devonian) of Spitsbergen (sm.m. A. Blieck), 1983
  • Dinosaurene, 1994

Kilder og litteratur

  • Årsrapporter fra Paleontologisk museum, UiO
  • intervjuer i utgivelser fra UiO

Portretter m.m.

  • Fotografi i intervju med N. Heintz i Akademisk kvartal nr. 1/1991, s. 8–10