Faktaboks

Miranda Bødtker
Født
25. juli 1896, Bergen
Død
2. juli 1996, Bergen
Virke
Tekstillærer, tegner og illustratør
Familie
Foreldre: Bankkasserer Wilhelm Fridrik Bødtker (1861–1950) og Henriette Christine Christensen (1877–1964).

Miranda Bødtker var lærer i mønstertegning ved Kunsthåndverkskolen i Bergen, men først og fremst ble hun kjent og husket for sine tusenvis av illustrasjoner av planter til vitenskapelige arbeider.

Hun var elev ved Bergens Kunsthåndverkskole 1913–16, deretter ved Tekniska Skolan (nå Konstfackskolan) i Stockholm 1916–17. 1920 ble hun ansatt som lærer i mønstertegning (tekstil) ved Bergens Kunsthåndverkskole, hvor hun var ansatt til 1956.

Parallelt med sitt faste arbeid ved skolen tok hun tidlig på seg til dels store illustrasjonsoppgaver og tegneoppgaver, bl.a. omfattende dokumentasjon av bruks- og bygdekunst som smiarbeider, malte trearbeider og tekstiler – særlig åklær fra Vestlandet. Et spesielt oppdrag resulterte i over 200 store kopier (akvareller) av veggillustrasjonene i de tidligere Sandviksbodene i Bergen. De fleste oppdragene påtok hun seg av egen interesse, men også som støtte for sitt arbeid ved Kunsthåndverkskolen.

I 1920-årene ble hun engasjert av Bergens Museum for å dokumentere arkeologisk funnmateriale, bl.a. helleristninger og tekstiler. Disse bildene har ved et par anledninger vært utstilt i Bergen.

Hun fattet tidlig interesse for naturen, og laget en rekke mønstre basert på levende planter (alger, sopp, bark, grener eller vanlige karplanter) og dyr (fisker, insekter eller fugler). Fra 1930 ble hun engasjert av professor Rolf Nordhagen, som den gang var ansatt ved Bergens Museum, for å lage plantetegninger til mange av hans vitenskapelige arbeider, bl.a. det store verket Sikilsdalen og Norges fjellbeiter (1943), og illustrasjonene til hans Norsk flora, – til sammen ca. 2000 tegninger i svart/hvitt.

Ved siden av det øvrige arbeid laget hun ca. 1000 akvarell-tegninger av plantene. Først etter hennes død er omfanget av hennes produksjon mer kjent. Hun tegnet for de fleste arkeologer, kunsthistorikere og botanikere med tilknytning til Bergen i perioden 1925–75 og deltok jevnlig på møter og ekskursjoner i regi av Norsk Botanisk Forening, Norsk geologisk forening og Selskapet til vitenskapenes fremme.

Det er vanskelig å si hvor mange tegninger i svart/hvitt eller akvareller hun til sammen har laget, og hvilke som er trykt, og hvor. Den vesentligste delen av hennes produksjon eies og forvaltes av Universitetet i Bergen.

1920 hadde hun egen utstilling i Permanenten i Bergen med tema Dekorativ kunst. Etter dette ble det fra 1921 av arrangert elevutstillinger ved Kunsthåndverkskolen i Bergen. Sammen med noen av Miranda Bødtkers egne arbeider ble disse også vist i Oslo og Trondheim, henholdsvis 1934 og 1935, og fikk fin presseomtale. En spesiell utstilling ble arrangert i Bergen Kunstforening i 1936. Alle utstillingene hadde et tema omkring Mønstertegninger og studier.

Da hun fylte 90 år, fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull for mangeårig innsats for sin arbeidsplass og for sitt store dokumentasjonsarbeid innen naturhistorie og kunst- og kulturhistorie. Hun ble æresmedlem i Norsk Botanisk Forening 1988. I dag finnes materiale utstilt ved Hanseatisk Museum og ved Bergens Museum og Botanisk institutt, Universitetet i Bergen.

Verker

  • Harmonilære, 1954
  • Fagklassen for mønstertegning, Bergen 1954
  • Variasjoner i randblomstene hos vanlig ryllik (Achillea millefolium L.), i Bergens Museum/UiB Årbok 1998, s. 16
  • illustrasjoner til R. Nordhagen: Sikilsdalen og Norges fjellbeiter, 1943, og d.s.: Norsk flora, 1970–79 (først utg. heftevis 1944, 1948 og 1970)

Kilder og litteratur

  • R. Berg: “Markblomster ved vinterstid”, i Dagbl. 29. 12.1970
  • “Fargeskatt gjenfunnet i kjelleren”, i BTid.3.9.1986
  • S. H. Dagsland: “Et liv med kunst og blomster”, i BTid.20.7.1996
  • D. Moe: “Miranda Bødtker”, i Blyttia nr. 4/1996, s. 155–156
  • D. Moe og E. F. Sande: “Miranda Bødtker og hennes farge-illustrasjoner”, i Bergens Museum/UiB Årbok 1998, s. 15