Faktaboks

Martin Ulvestad
eg. Ole Johannes Martinus Ulvestad
Født
24. desember 1865, Volda, Møre og Romsdal
Død
19. januar 1942, Seattle, Washington, USA
Virke
Norskamerikansk amatørhistoriker og publisist
Familie
Foreldre: Gårdbruker Peder Olsen Ulvestad (f. 1825) og Andrine Knudsdatter (1824–94). Gift 1) 1893 med Gjertrud Rasmusdatter Myklebust (f. 1862), datter av Rasmus Simonsen Myklebust (f. 1837) og Samuline Olsdatter (f. 1832); 2) 1901 med Hannah Eriksdatter Ous (f. 1880), datter av Erik Johnsen Ous (f. 1851) og Samuline Simonsdatter (f. 1851).
Martin Ulvestad
Martin Ulvestad
Av /NTB Scanpix ※.

Martin Ulvestad var amatørhistoriker og publisist. Han samlet i årevis inn opplysninger om nordmenn i Amerika og utgav et viktig kildeskrift til den norske utvandrerhistorien.

Ole Johannes Martinus var oppkalt etter sin farfar, som var en selvlært mann og den første skolelærer på sine hjemtrakter. Sønnesønnen gikk ikke på skole etter at han ble konfirmert, men da han stod til konfirmasjon, nevnte presten ham under en bispevisitas som den flinkeste av sine konfirmanter. Han hadde en stor lese- og lærelyst, som drev ham til å studere på egen hånd, noe som opptok det meste av fritiden. Han var mest interessert i språk og kastet seg over norsk grammatikk. Senere utvidet han studiet til engelsk og tysk.

Ulvestad utvandret til USA 1888. Noe av det første han gjorde da han kom til Amerika, var å ta sitt tredje dåpsnavn Martin (Martinus) i bruk, for “der var allerede fuldt op av skandinaver, som kaldte sig Ole”. Som levevei valgte han boktrykkerfaget, mest fordi det gav ham anledning til å øke sitt kunnskapsforråd i litterær og journalistisk retning. De første tre-fire årene arbeidet han som setter i vekselvis skandinavisk-, engelsk- og tyskspråklige aviser, deretter begynte han å skrive selv. I årene 1892–95 skrev og utgav han Godt Humør, Selvhjælp i Engelsk og Engelsk-Dansk-Norsk Ordbog.

1893 giftet Ulvestad seg med Gjertrud Myklebust fra Nordfjordeid. Hun var kommet over 19 år gammel som tjenestepike. Hun må ha deltatt i mannens arbeid, og de har trolig også drevet en liten bokhandel sammen, for da de 1895 var en tur i Norge, kalte de seg begge bokhandlere. Gjertrud døde få år senere, og Ulvestad giftet seg på nytt 1901 med hennes kusine Hannah Ous fra Faribault i Minnesota, også hun opprinnelig fra Nordfjordeid. De fikk seks barn, og i tillegg hadde Ulvestad en sønn fra første ekteskap.

1901 utgav Ulvestad boken Norge i Amerika. Her hadde han begynt det innsamlingsarbeidet som skulle føre til hans hovedverk. Ifølge bokens undertittel er dette “Oplysninger om de norske Amerikanere, – deres Bosteder, Beskjæftigelse, større Foretagender, kirkelige Virksomhed, Udvikling, Antal, Indflydelse, Fødebygder (i Norge), og hver enkelt Stats, County's og Bys geografiske Beliggenhed, Størrelse, Næringskilder med mere”.

Ulvestads viktigste arbeid er tobindsverket Nordmændene i Amerika. Første bind utkom 1907, det andre 1913. I dette verket hadde han samlet all mulig informasjon om utvandrede nordmenn, og 1929 sa han selv: “Det har vært haardt og ulønnet men jeg har prøvet at gjøre noget til gagn for vort folk ved at nedskrive mest mulig av de norske utvandreres historie. Og paa samme tid har jeg prøvet at yde et bidrag til det brobygningsarbeide som Nordmands-Forbundet utfører.” Ettertiden har vist å sette pris på Ulvestads verk som en viktig kilde til de norske amerikanernes liv og virke i USA. Selv levde Ulvestad og hans familie nærmest i fattigdom.

Under Panama Pacific Exposition i San Francisco 1915 var Martin Ulvestad æresvisepresident for utstillingens norskamerikanske avdeling. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1923. Ulvestad døde i Seattle 1942 etter lang tids sykdom.

Verker

  Et utvalg

 • Godt Humør, Minneapolis 1892
 • Selvhjælp i Engelsk. En Lærebog, Minneapolis 1892
 • Engelsk-Dansk-Norsk Ordbog med fuldstændig Udtalebetegnelse, Minneapolis 1895
 • Norge i Amerika, Minneapolis 1901 (2. utg. 1902)
 • Statistiske Oplysninger angaaende Nordmænd i Amerika og deres Virksomhed m.m., Minneapolis 1902
 • Nordmændene i Amerika. Deres Historie og Rekord. Bidrag til og Bindeled mellom Norges Historie og Nord-Amerikas – De Forenede Staters i Särdeleshed, 2 bd., Minneapolis 1907–13 (deler av verket finnes i engelsk overs. på Internett: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/¨~maggiebakke)
 • Vikingesaga samt pioneerhistorie. Statistik og biografiske oplysninger om nordmænd i Amerika, Seattle 1930 (først trykt som Vikings and their Descendants, i Norsk-amerikaneren (Seattle) 1928, s. 191–314)
 • Red. og utg. Norsk-amerikaneren, nr. 1–7, Seattle 1916–23

Kilder og litteratur

 • “Martin Ulvestad”, i Skandinaven, april 1917
 • “Martin Ulvestad St. Olav ridder,” i Norrøna 13.9.1923
 • Nordmanns-Forbundet 1923, s. 307
 • “Norsk-Amerikaneren”, i Reform 15.11.1928
 • O. M. Angvik: “Til det norske utflyterfolk”, i Washington Posten 17.10.1930
 • O. M. Norlie: “Martin Ulvestad,” i Sønner av Norge, januar 1937
 • M. Ulvestad: “Retledende oplysninger”, i Western Viking 11.11.1938
 • O. Nordmannson: “Martin Ulvestad,” sst.
 • “Ulvestad død”, i Nordmanns-Forbundet, februar 1942, s. 46
 • “Norsk-amerikaner vil hedre Martin Ulvestads minne”, i Nationen 11.10.1954