Faktaboks

Marie Moestue
Marie Louise Moestue “Mia” Moestue
Født
28. juli 1869, Nes, Akershus
Død
16. mai 1948, Oslo
Virke
Sangpedagog, musikkritiker, komponist og forfatter
Familie
Foreldre: Residerende kapellan, senere garnisonsprest Erik Frederik Barth Horn (1829–99) og Josefine Schjøtt (1837–1914). Gift 18.9.1892 i Kristiania med disponent Frithjof Christopher Moestue (26.3.1867–9.5.1897), sønn av grosserer og fabrikkeier Thorvald Moestue (1831–1905) og Hanna Moestue (1832–1920). Brordatter av Carl Willoch Ludvig Horn (1841–1913; se NBL1, bd. 6); søsterdatter av Peter Olrog Schjøtt (1833–1926) og Steinar Schjøtt (1844–1920); kusine til Sofie Schjøtt (1871–1950); mor til Eyvind Moestue (1893–1977).

Marie Moestue var en pioner i arbeidet med å organisere sang- og instrumentalpedagogene i Norge. Hun var også en aktiv musikkskribent, hun komponerte, og hun utgav flere skjønnlitterære bøker.

Marie Horn vokste opp i Nes på Romerike og i Horten, før familien 1882 flyttet til Kristiania. Faren var svært musikalsk, og Marie fikk pianoundervisning allerede fra femårsalderen. Da hennes første lærerinne på folkeskolen spurte om hun kunne bokstavene, svarte hun: “Jada, c-d-e-f-g-a-h.” I Kristiania studerte hun klaver med Marie Thielesen og Ragna Goplen og sang med Mally Lammers. Deretter gikk ferden til Berlin, der hun studerte komposisjon med Sigurd Lie og professor Grunecke og sang med Wilma Monti, og til Paris, der hun studerte sang med Désirée Artôt de Padilla. Senere studerte hun musikkhistorie i Tyskland (1911–14), og 1925 hadde hun et opphold i Roma for å studere gregoriansk kirkemusikk. Under utenlandsoppholdene skrev hun artikler om musikklivet på kontinentet til flere norske aviser.

1892 giftet Marie Horn seg med papirfabrikant Frithjof Moestue, og de slo seg ned på Bestum ved Kristiania. Men bare fem år senere satt hun igjen som enke med to små barn. De flyttet inn til byen, og for å forsørge seg og barna arbeidet hun i papirforretningen til ektemannens fetter, Emil Moestue, ved siden av at hun gav sangundervisning. Når dagens øvrige plikter var unnagjort, fikk hun likevel tid til å komponere, og hennes første sang, I kvæld er det julekvæld, med tekst av Vilhelm Krag, utkom 1896. Hun skrev også sanger til tekster av bl.a. J. B. Bull og de danske dikterne Christian Winther og Vilhelm Bergsøe, foruten klaverkomposisjoner (A la valse) og arrangementer av norske folkemelodier for damekor. Hun var dessuten musikkanmelder i Morgenbladet i en årrekke.

Sangundervisningen kom etter hvert til å bli hennes hovedbeskjeftigelse, og hun så snart behovet for at de mange til dels velutdannede sang- og musikklærere som gav undervisning til privatelever i sine egne hjem, kunne organisere seg. Dels var det behov for å skape et fagmiljø for musikkpedagogene, i en tid da musikk ennå ikke var blitt anerkjent som fag ved universitetet, og dels var det ønskelig å bedre sang- og musikklærernes arbeidsvilkår og styrke deres posisjon i samfunnet. Marie Moestue var med på å stifte Kristiania Musiklærerforening 1905 og var dens formann 1909–12. Hun representerte de norske musikklærerforeningene ved den første verdenskongress for musikkpedagoger i Berlin 1913, og året etter tok hun initiativet til dannelsen av Norske Musiklæreres Landsforbund og var forbundets formann frem til 1918. Hun ble senere æresmedlem både i den lokale foreningen og i landsforbundet. 1917 utgav hun en mindre musikkhistorisk avhandling, Sangkunstens Historie indtil Midten af 19. Aarhundrede.

1926 var Marie Moestue med på å starte musikkforlaget Norsk Notestik & Forlag sammen med Emil Moestues sønn Knut Moestue. Hun var redaktør for forlagets månedsskrift og musikktrykkserie Musik for Hjemmet 1926–28. Hun prøvde seg også som skjønnlitterær forfatter, med barnebøkene Glade sommerdager og Jim og jeg var venner alle dage, og under pseudonymet Nils Otto utgav hun kriminalromanen Majorstuen – Monte Carlo.

Verker

  Komposisjoner

 • I kvæld er det julekvæld (tekst V. Krag), 1896
 • Tam Svane (tekst J. B. Bull), 1898
 • Trestemmige damekor (Baantull, Huldrelok), 1906
 • 3 klaverstykker, op. 10 (nr. 3: A la valse), u.å.
 • Sange for mezzo-sopran, op.14 (nr. 1: Kan hænde at engang, tekst O. Benneche), København u.å.
 • Hvile (tekst C. Winther), u.å.
 • Æbleblomst (tekst V. Bergsøe), u.å

  Bøker

 • Sangkunstens Historie indtil Midten af 19. Aarhundrede, kortfattet fremstillet, 1917
 • Glade sommerdager. Fortellinger for barn (under pseud. Louise Horn), 1929
 • Jim og jeg var venner alle dage (under pseud. Louise Horn), 1930
 • Majorstuen – Monte Carlo, kriminalroman (under pseud. Nils Otto), 1932

Kilder og litteratur

 • With, 2. utg. 1920
 • HEH 1948
 • S. Moestue: Slekten Moestue, 1964, s. 253
 • H. B. Kragemo/K. Michelsen: biografi i CML, bd. 4, 1979

Portretter m.m.

 • Portrett av ukjent fotograf, u.å.; gjengitt i With 1920, s. 616