Faktaboks

Marie Foss
Født
14. februar 1907, Vejle, Danmark
Død
28. februar 1993, Bærum, Akershus
Virke
Musikkpedagog, fiolinist og kordirigent
Familie
Foreldre: Rektor Jacob Peter Mynster Alsted (1866–1957) og Gyda Marie Bertelsen (1871–1950). Gift 1933 med sivilingeniør Daniel Foss (29.11.1908–7.8.1947), sønn av kjøpmann Gunnar Foss (1871–1939) og Mikka Eline Dyrnes (f. 1871).

Marie Foss var ansatt som kordirigent i NRK fra 1947 til 1985. Med NRKs Jentekor og Studiokoret gjorde hun en betydelig innsats for norsk kulturliv og for norsk sangkultur.

Marie Foss var født i Danmark og fikk sin utdannelse ved Det kongelige danske Musikkonservatorium 1924–27. En tid underviste hun ved København Drengekorps Musikskole, og 1936–38 var hun ansatt ved København Musikkonservatorium og Folkemusikkskole. Hun giftet seg med nordmannen Daniel Foss 1933, og 1938 flyttet hun til Norge og hadde resten av sitt virke i norsk musikkmiljø. Hun begynte med å undervise ved Robert Rieflings klaverinstitutt. På Lauritz Johnsons initiativ startet hun 1947 – samme år hun ble enke – NRKs Jentekor, som i flere tiår skulle bli sentrum for hennes innsats som kordirigent og musikalsk “mor”. Hun tok også initiativet til et aspirantkor, der småjentene kunne forberede seg på å bli tatt opp i jentekoret.

“Fru Foss” skapte nærmest ærefrykt hos sine korelever. Hun var streng, kompromissløs – nesten monoman i jakten på den rene klangen. Jentekoret ble snart av en så høy kvalitet at det vakte både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og etter at hun 1972 startet en ungdomsgruppe, det senere NRKs Studiekor, i samarbeid med kormedlemmer og NRKs redaksjonssjef Sverre Lind, begynte prisene å strømme inn – tre ganger fikk koret BBCs “Silver Rose Bowl” i konkurransen Let the people sing. Marie Foss mottok Spellemannprisens hederspris 1991 og Kongens fortjenstmedalje i gull.

Det nye fjernsynet bød på nye utfordringer og nye muligheter til utvikling for NRKs Jentekor. Perfeksjonisten Marie Foss oppnådde sine største triumfer ved å gå fra det mer folkelige til det spesialiserte. Samtidig ble hun mer vidtfavnende, noe hennes nære samarbeid med Jorun Kirkenærs barneballett og julespillene i fjernsynet er gode eksempler på.

1968 var Jentekoret på dramakurs på Romerike Folkehøgskole. Her ble det oppført musikkteater, blant annet over folkevisen Bendik og Årolilja, med ny musikk av Eyvind Solås. Fra nå av var fremførelsen av samtidsmusikk en vesentlig del av korets virksomhet, både i innspillinger og på turneer. Blant de komponistene koret samarbeidet med, var i tillegg til Solås Egil Hovland, Bjørn Kruse, Arne Nordheim, Knut Nystedt og Lasse Thoresen. Dette samarbeidet med norske samtidskomponister er imponerende, ikke minst fordi samarbeid i seg selv ikke var Marie Foss' sterke side.

For en som opprinnelig spilte fiolin, var det naturlig å bearbeide jentestemmene som om de var instrumenter, og eksperimentene fikk en ny, skapende dimensjon da Marie Foss lot jentene improvisere musikalsk over tekster fra tilfeldig valgte dagsaviser, mens seansen umerkelig ble filmet for fjernsyn.

Marie Foss' interesse for pedagogikk kom særlig til uttrykk gjennom hennes kursledervirksomhet og hennes interesse for Carl Orff og ikke minst Zoltán Kodály. Likevel skapte hun sin egen stil også på dette området. Det er vanskelig å spore noen musikkhistoriske autoriteter som Foss var spesielt preget av. Derimot er det mange sangelever som kan takke henne for en klar musikalsk ballast som består av fundamental musikalitet, en smertefri vei til notelesning, gleden ved å skape i musikalsk samarbeid, en stor musikalsk appetitt, et skjerpet øre og et naturlig forhold til kvalitetskrav.

Marie Foss hadde skapt NRKs Jentekor. Da hun sluttet i NRK 1985, 78 år gammel, og koret ble nedlagt, tok Det Norske Jentekor opp tråden og arbeider videre i hennes ånd.

Verker

  Innspillinger

 • Knut Nystedt: “Shells”, tekst Kathlyn Raine, med NRKs Studiekor
 • Bjørn Kruse: “Elementer”, tekst Eivind Skeie, fra konsertturné i Minnesota 1984, sendt i NRK Fjernsynet 1985
 • mer enn 250 innspillinger i NRKs musikkarkiv

Kilder og litteratur

 • Stud. 1927(Daniel Foss), 1952
 • CML,bd. 2 og 5, 1978–80
 • HEH,1979 og 1994
 • SNL,bd. 5, 1996
 • NRKs arkiv, blant annet to intervjuer
 • samtale med sønnen Daniel Foss