Faktaboks

Magne Oftedal
Født
10. mars 1921, Sandnes, Rogaland
Død
26. mai 1985, Oslo
Virke
Filolog
Familie
Foreldre: Materialforvalter Sven Oftedal (1882–1956) og Dorthea Nygaard (1885–1967). Gift 1947 med Eli Eik-Nes (6.9.1921–), datter av prost Knut Eik-Nes (1888–1968) og lærer Nina Lange Dahler (1900–97). Svoger til Kristen Eik-Nes (1922–92).

Magne Oftedal var professor i keltisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo i nesten 30 år og ble særlig kjent for sine studier av norrøne stedsnavn på De britiske øyer.

Oftedal vokste opp på Sandnes på Jæren. Etter examen artium 1940 begynte han å studere filologi ved Universitetet i Oslo (UiO), men fikk studiene avbrutt da universitetet ble stengt av okkupasjonsmakten 1943. Etter krigen tok han opp igjen studiene og ble magister i allmenn språkvitenskap 1947 med fransk og norsk som støttefag og avhandlingen Ordstruktur i Gjestalmålet. Under et opphold ved University of Wisconsin 1948 samlet han inn materiale i Amerika-norske dialekter som senere ble publisert i Einar Haugens tobindsverk The Norwegian Language in America (1959).

Oftedal var universitetsstipendiat i allmenn språkvitenskap ved UiO 1949–54. I denne perioden drev han feltarbeid på Isle of Lewis i De ytre Hebridene. Resultatene ble utgitt i form av doktoravhandlingen The Gaelic of Leurbost, Isle of Lewis (1956), i serien A Linguistic Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, som var etablert 16 år tidligere av professor Carl Marstrander. Oftedal studerte bl.a. under Marstrander, og 1957 etterfulgte han Marstrander som professor i keltisk språkvitenskap.

Oftedals lingvistiske profil er først og fremst formet av hans arbeid innen skotsk-gælisk dialektologi, stedsnavnforskning og fonologi. Allerede 1954 publiserte han den omfattende artikkelen The village names of Lewis in the Outer Hebrides. Senere kom flere artikler der han fortsetter å arbeide med disse sporene etter den norrøne bosettingen i Skottland og Irland i form av stedsnavn (Norse place-names in Celtic Scotland, Scandinavian place-names in Ireland og Scandinavian place-names in Celtic territory). Oftedal arbeidet også med studiet av en nord-walisisk dialekt (som han ikke rakk å få ferdig) og publiserte artikkelen A new approach to North Welsh vowels.

Oftedal underviste foruten i skotsk-gælisk også i walisisk og bretonsk. 1985, samme året som han døde, kom hans sammenligning av parallelle lydutviklinger i spanske dialekter og keltisk språk, Lenition in Celtic and Insular Spanish. Han var redaktør for tidsskriftet Lochlann – A Review of Celtic Studies fra 1969 til det gikk inn 1974.

Magne Oftedal var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1958. Han satt i Norsk språknemnd 1956–65 (viseformann 1958–59 og 1960–61), var formann i Norsk Forening for Språkvitenskap 1956–57, medlem av Kringkastingsrådet 1959–66 og styremedlem i Det Norske Teatret 1967–73.

Verker

  Et utvalg

 • Ordstruktur i Gjestalmålet, mag.avh. UiO, 1947
 • On the origin of the Scandinavian tone distinction, i Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap 1952, s. 201–224
 • The village names of Lewis in the Outer Hebrides, ibid. 1954, s. 363–409
 • The Gaelic of Leurbost, Isle of Lewis, dr.avh., A Linguistic Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, bd. 3 (Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, supplementsbind IV), 1956
 • A new approach to North Welsh vowels, i Lochlann nr. 4, 1969, s. 243–269
 • Norse place-names in Celtic Scotland, i Brian Ó Cuív (red.): The Impact of the Scandinavian Invasions on the Celtic-speaking Peoples c. 800–1100 A.D, Dublin 1975
 • Scandinavian place-names in Ireland, i B. Almquist og D. Greene (red.): Proceedings of the Seventh Viking Congress 1973, Dublin 1976
 • Scandinavian place-names in Celtic territory – an attempt at a liguistic classification, i Ortnamn och språkkontakt, Norna-rapport 17, Uppsala 1980
 • Lenition in Celtic and Insular Spanish. The secondary voicing of stops in Gran Canaria, 1985

Kilder og litteratur

 • Universitetet i Oslo 1911–1961, bd. 1, 1961, s. 411, 460 og 462
 • Stud. 1940, 1965
 • HEH, 1979, 1984
 • F. O. Lindeman: Magne Oftedal (minnetale), særtrykk av DNVA Årbok 1985