Faktaboks

Målfrid Grude Flekkøy
Født
29. november 1936, Oslo
Død
2. november 2013, Bærum
Virke
Psykolog
Familie
Foreldre: Professor Sigmund Skard (1903–95) og dosent Åsa Gruda Skard (1905–85). Gift 1) 1962 med psykolog Kjell Magne Flekkøy (1.12.1939–), ekteskapet oppløst 1981; 2) 1983 med biostatiker Truls Wilhelm Gedde-Dahl (8.4.1930–), sønn av generalsekretær Tobias Gedde-Dahl (1903–94) og Dagny Holst Grimsgaard (1905–83), ekteskapet oppløst 1995. Tvillingsøster til Torild Skard (1936–); datterdatter av Halvdan Koht (1873–1965) og Karen Elisabet Grude Koht (1871–1960).
Målfrid Grude Flekkøy

Foto 1982

Målfrid Grude Flekkøy
Av /NTB Scanpix ※.

Målfrid Grude Flekkøy var verdens og Norges første barneombud. Både nasjonalt og internasjonalt er hun en pioner i arbeidet for å styrke barns rettigheter og synliggjøre barns situasjon i samfunnet.

Målfrid Grude Flekkøy vokste opp i Trondheim og Oslo sammen med fire søsken, i en familie med stort samfunnsengasjement, der politiske diskusjoner var fremtredende; morfaren Halfdan Koht var utenriksminister i Nygaardsvolds regjering fra 1935. Målfrids mor var en kjent barnepsykolog, noe som inspirerte Målfrid og tidlig vekket hennes engasjement for barn, barns oppvekst og barndom.

Etter examen artium 1956 tok hun først husmorskole, deretter ble hun utdannet barnehagelærer ved Social-pædagogisk børnehave-seminarium i Århus 1959. 1967 tok hun cand.psychol.-eksamen ved Universitetet i Oslo, og etter videreutdanning på Nic Waals institutt ble hun spesialist i klinisk psykologi 1973. 1991 tok hun doktorgraden ved universitetet i Gent, Belgia.

Det var naturlig for Målfrid Grude Flekkøy, som for de fleste i søskenflokken, å engasjere seg i politikken. Hun var i mange år kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bærum og senere bydelsutvalgsmedlem og vararepresentant til Oslo bystyre. Hun har også hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv i ulike frivillige og faglige organisasjoner som arbeider for barn.

1981 ble Målfrid Grude Flekkøy Norges første barneombud. Det var en ny stilling, og hun måtte bygge institusjonen opp fra grunnen. Hennes arbeid som barneombud var et pionerarbeid og la grunnlaget for en institusjon som høster stor anerkjennelse og respekt både nasjonalt og internasjonalt. Grundighet og høy faglig kompetanse ble hennes varemerke både når det gjaldt uttalelser og det påvirkningsarbeidet ombudet bedrev. Dette gjorde barneombudet til en “eksportartikkel”, og en rekke land opprettet barneombud etter mønster av den norske modellen. Etter at hun gikk av som barneombud 1989, var hun knyttet til UNICEF International Child Development Center som Senior Fellow, hvor hennes oppgave var å formidle erfaringene med å ha egne barneombud som er politisk uavhengige og har innsynsrett og en offentlig formell status.

Fra 1991 til 2005 var Målfrid Grude Flekkøy sjefpsykolog ved Nic Waals Institutt, hvor hun arbeidet med barn og barns familier som målgruppe. Hele hennes yrkesliv var preget av et aktivt, profesjonelt og sterkt personlig dedikert arbeid for barn. For henne var arbeid med det enkelte barn like viktig som arbeid for barn generelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Målfrid Grude Flekkøy ga også ut en rekke bøker og artikler om sine erfaringer som barneombud og om betydningen av å lytte til barns egne erfaringer.

Verker

Et utvalg

  • Hovedred. Barn og foreldre, 6 bd., 1987–89
  • Working for the Rights of Children, Firenze 1990
  • “Det er så urettferdig, altså!” Da barna fikk sitt eget ombud (sm.m. T. Fretheim), 1991
  • A Voice for Children. Speaking out as their Ombudsman, London 1991
  • Children's Rights. Reflections on and consequences of the use of developmental psychology in working for the interests of children. The Norwegian Ombudsman for Children: A practical experience, Gent 1993
  • The participation rights of the child. Rights and responsibilities in family and society (sm.m. N. H. Kaufman), London 1997

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • M. G. Flekkøys CV
  • samtaler med M. G. Flekkøy