Faktaboks

Ludvig Holm-Olsen
Født
9. juni 1914, Tromøy (nå Arendal), Aust-Agder
Død
10. juni 1990, Bergen
Virke
Filolog
Familie
Foreldre: Skipsfører og havarisjef Peter Olsen (1866–1950) og Louise Holm (1885–1969). Gift 1941 med Elsa Dorothea Triseth (2.10.1913–), datter av kasserer Hilmar Emanuel Triseth (f. 1888) og Valborg Jensen (1888–1964). Brorsønn av Magnus Olsen (1878–1963).

Ludvig Holm-Olsen var en sentral norrønfilolog og er særlig kjent for studier av Kongespeilet og Sverres saga. Han gjorde en viktig innsats ved oppbyggingen av Universitetet i Bergen.

Holm-Olsen tok examen artium på latinlinjen på Frogner skole i Oslo 1932 og ble cand.philol. ved Universitetet i Oslo (UiO) med norsk som hovedfag 1940. Hans hovedoppgave, Den gammelnorske oversettelse av Pamphilus, med en undersøkelse av paleografi og lydverk, ble utgitt av Det norske Videnskaps-Akademi samme år. Han var stipendiat i norrøn filologi ved UiO 1945–49 og ble dosent samme sted 1949. 1941–49 var han knyttet til Gammelnorsk ordboksverk, hvor han arbeidet med en fullstendig registrering av ordforrådet i Konungs skuggsjá (Kongespeilet).

Et ledd i arbeidet var hans utgave fra 1945 av teksten i det norske hovedhåndskriftet og de norske fragmentene, med et utvalg av varianter fra noen av de mange islandske håndskriftene av Kongespeilet. De hadde vært utilgjengelige under krigen, og forholdet mellom dem var emne for hans doktoravhandling Håndskriftene av Konungs skuggsjá. En undersøkelse av deres tekstkritiske verdi 1952. Det var et metodisk mønstergyldig arbeid, som la grunnlaget for en kritisk utgave av hele verket, noe Holm-Olsen arbeidet med i sine siste år, men som aldri utkom. En prøve på hvordan den skulle være, gav han i Utvalgte stykker av Konungs skuggsiá fra 1970. En revidert versjon av utgaven fra 1945 kom 1983, med ny innledning og nytt variantapparat.

Han påtok seg også å fullføre den utgaven av kongesagahåndskriftet AM 81a fol., som Albert Kjær hadde begynt å utgi 1910. Dette skriftet inneholder Sverres saga, Bǫglunga sǫgur og Håkon Håkonssons saga. Siste del av teksten og registrene kom 1946, men innledningen med håndskriftets historie og beskrivelse av språkformen kom først 1986.

I den viktige avhandlingen Studier i Sverres saga drøfter Holm-Olsen bl.a. problemet om hvor langt den delen av sagaen strekker seg, hvor Sverre selv bestemte hva som skulle skrives, og med overbevisende grunner plasserer han skillet i beskrivelsen av hendingene sommeren og høsten 1178.

Holm-Olsen så det som en viktig oppgave å gjøre forskningsresultater tilgjengelige for det store publikum. Han skrev om den norske litteraturen i middelalderen i Cappelens Norges litteraturhistorie (1974–75), og i Lys over norrøn kultur (1981) gav han en oversikt over hvordan faget norrøn filologi vokste frem. I sine siste år skrev han Med fjærpenn og pergament. Vår skriftkultur i middelalderen, som kom ut 1990, en god innføring i emnet – grundig, men samtidig lettlest.

Ludvig Holm-Olsen var professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen 1953–81, og som dekanus 1956–58 og rektor ved det nye universitetet 1960–65 kom han til å bruke mye av sin tid på administrasjon og planlegging av universitetsutbygging. Han var en grundig og samvittighetsfull leder, med klart blikk for hvordan en moderne forskningsinstitusjon burde være. For sitt eget fag bygde han opp et betydelig bibliotek, bl.a. ved hjelp av sin onkel, professor Magnus Olsens verdifulle boksamling, og av en samling av fotokopier av norske håndskrifter fra middelalderen.

Holm-Olsen etterfulgte Magnus Olsen som redaktør av tidsskriftet Maal og Minne 1951–84 og var medredaktør av Arkiv för nordisk filologi 1963–90. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1953, ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden (1967) og storridder av den islandske Falkeorden.

Verker

 • Fullstendig bibliografi i DNVA Årbok 1990
 • Den gammelnorske oversettelsen av Pamphilus. Med en undersøkelse av paleografi og lydverk, i DNVA Avh. II, 1940, nr. 2
 • Konungs Skuggsiá (utg. ved L. Holm-Olsen), 1945 (rev. utg. 1983)
 • Det Arnamagnæanske håndskrift 81a fol.(Skálholtsbók yngsta) (utg. ved A. Kjær og L. Holm-Olsen), bd. 4 og 5, 1947–86
 • Håndskriftene av Konungs Skuggsjá. En undersøkelse av deres tekstkritiske verdi (dr.avh.), København 1952
 • Studier i Sverres saga, i DNVA Avh. II, 1952 nr. 3
 • Fra runene til Norske selskab (sm.m. Kjell Heggelund), bd. 1 i NLH/Beyer, 1974
 • overs. Eddadikt, 1975
 • Lys over norrøn kultur. Norrøne studier i Norge, 1981
 • Med fjærpenn og pergament. Vår skriftkultur i middelalderen, 1990

Kilder og litteratur

 • NFoR, 1950
 • Stud. 1932, 1957
 • HEH 1979
 • B. Fidjestøl: “Minnetale over Ludvig Holm-Olsen”, i DNVA Årbok, 1990