Faktaboks

Leif Preus
Født
18. februar 1928, Horten, Vestfold
Død
5. mai 2013
Virke
Fotograf og samler
Familie
Foreldre: Sverre Preus (1897–1988) og Marian Christoffersen (1901–72). Gift 1951 med Anna-Berit Karlsen (1.1.1929–), datter av Olav Trygve Karlsen og Rachel Davine Hansen.

Leif Preus har hatt stor betydning for norsk fotografi i siste halvdel av 1900-tallet. Han grunnla og ledet Preus Foto AS og bygde opp et fotomuseum av internasjonalt format, Preus fotomuseum. Han har også gjort en betydelig innsats innen fotografiens forskjellige organisasjoner, for sin fødeby Horten og for regionens kulturliv generelt.

Etter 8 år i Marinen etablerte Preus 1956 sin egen fotografforetning, Preus Foto AS. Fra å være en vanlig fotograf med fotohandel vokste bedriften raskt til å bli Norges største fotobedrift, som omfatter et ledende fotolaboratorium med betydelig salg over postordre, en stor butikkjede og et stort grossistforetak med egen frivillig fotohandlerkjede.

Leif Preus innså tidlig at han som bedriftsleder var avhengig av sine medarbeideres kompetanse. For å skaffe seg et konkurransefortrinn arbeidet han målbevisst for å bygge opp et fotomuseum. I 1970- og 1980-årene var han en betydelig oppkjøper på det internasjonale fotografica-markedet. Disse oppkjøpene utgjør grunnstammen i Preus fotomuseum, som han etablerte 1976.

Museet ble 1994 kjøpt av staten, og 2001 åpnet Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum i nye lokaler tegnet av Sverre Fehn på Karljohansvern i Horten. Museet har omfattende samlinger av fotoutstyr, fotografier og bøker. Det har i alle år hatt en omfattende utstillingsvirksomhet og vært en viktig formidler av norsk fotografi i utlandet og av internasjonal fotografi i Norge.

Preus har arbeidet for utviklingen av norsk og utenlandsk portrettfotografi gjennom arbeidet i Colour Art Photo-gruppen, en gruppen som hadde sitt utgangspunkt i Preus Foto AS. Gruppen er i dag representert i en rekke land og har et utstrakt samarbeid om etterutdanning og fotografikonkurranser.

Gjennom årene har Leif Preus vært aktiv i de profesjonelle fotografenes ulike organisasjoner, først og fremst i Norges Fotografforbund, der han bl.a. har vært styremedlem. Han har også gjort en stor innsats for Norske Reklame Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Biofoto og Norske Naturfotografer. Han har også vært hyppig benyttet som jurymedlem i et utall av fotokonkurranser, så vel innenlands som utenlands.

Preus har også støttet opp om fotointeressen utenfor de profesjonelle fotografenes rekker. Han var med på å etablere Norsk Fotohistorisk Forening og har senere deltatt aktivt som formann og styremedlem. Han har også tatt del i utviklingen av fotoklubbenes og fotoamatørenes fellesorgan, Norsk Selskap for Fotografi, der han ble æresmedlem 2002.

Preus' medlemskap i Horten kunstforening går langt tilbake. Hans kunstinteresse har ellers særlig gitt seg utslag i arbeidet med vennen Harald Kihles arbeider. Han har arbeidet aktivt for å promotere malerens verk både mens han levde og senere gjennom arbeid i Harald Kihle Stiftelsen. 1994–96 var Preus styreformann i Vestfoldfestspillene.

Horten står Leif Preus meget nært, og han har ytet en betydelig innsats for sin fødeby. I tillegg til at han har vært formann i flere kulturorganisasjoner og i Horten Handelsstands Forening, har han vært president i Horten Rotary Klubb.

Preus har utgitt flere bøker om fotografer og fototeknikk foruten diverse bøker med egne fotografier. 2003 holdt han sin første separatutstilling, med bilder fra Horten Verft i 1960-årene, prospekter fra Praha og en del portretter. Han har også skrevet et utall artikler om fotografi og fotografering, samt stått for et hundretalls fotoutstillinger. Preus var redaktør av Norges Fotohandlerforbunds tidsskrift Fotohandleren 1958–62 og Fotoforum 1979–82.

Leif Preus ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 2002. For sin fikk årelange innsats for Norges Fotografforbund ble han 1979 tildelt forbundets hederstegn, og i forbindelse med forbundets 100-årsjubileum 1994 ble han æresmedlem.

Verker

  Et utvalg

 • Hovedred. Fotografisk teknikk, 1976
 • Lewis W. Hine's barnebilder, utstillingskatalog, Horten 1979
 • “Kunsten at fastholde lysbilleder”. Hans Thøger Winther – Norges første fotograf og forfatter av landets første bok om fotografi, særtrykk av Norsk fotohistorisk årbok 1980, 1981
 • Jiri Havran, utstillingskatalog, Horten 1982
 • Friends on the rocks. Jos Ruijssenaars, Bjørn Høgrann, utstillingskatalog, Horten 1989
 • Kjære Horten!, Horten 1990
 • Landskapsfotografering, 1990
 • Handscapes. Dan Young, utstillingskatalog, Horten 1993
 • Harald Kihles barnetegninger, Horten 1995
 • Marie Høeg. Kvinnesaksaktivist, organisator og fotograf, utstillingskatalog (sm.m. A. Moksnes), Horten 1996
 • Knut Bry, utstillingskatalog, Horten 1996
 • Leicamania, Horten 1997
 • Kongenes Borre!, Horten 1997
 • Signert Åsgårdstrand!, Horten 1999
 • For konge, fedreland og flaggets heder, Horten 2003
 • Marinen på postkort, Horten 2003

Kilder og litteratur

 • Stavanger Aftenblad 3.7.1989
 • Gjengangeren, Horten 23.2.2002 og 4.3.2002
 • Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum
 • samtaler med Leif Preus