Faktaboks

Leif Holbæk-Hanssen
Født
27. mars 1917, Kristiania
Død
10. april 1991, Oslo
Virke
Siviløkonom
Familie
Foreldre: Tannlege Harald Paul Holbæk-Hanssen (1889–1963) og Ingrid Siewers (1890–1921). Gift 1941 med værvarslingsassistent Synnøve Louise Krogness (5.9.1915–), datter av professor Ole Andreas Krogness (1886–1934) og Dagny Vegerd Guldberg (1887–1978).
Leif Holbæk-Hanssen
Leif Holbæk-Hanssen
Av /NTB Scanpix ※.

Leif Holbæk-Hanssen var pioner innen markedsføring og professor i markeds- og distribusjonsøkonomi ved Norges Handelshøyskole; han hadde også viktige tillitsverv i mange markedsførings- og markedsforskningsorganisasjoner.

Etter examen artium på reallinjen i Fredrikstad 1936 arbeidet Holbæk-Hanssen et par år som reklamekonsulent i Bergens Annonsebyrå før han begynte å studere ved Handelshøjskolen i København. Han tok diplomeksamen i salgsorganisasjon og reklame 1940. I studietiden ble han sterkt påvirket av professor Max Kjær-Hansen i tenkemåte, interesse og i atferd. Han stod i hele sitt akademiske liv i gjeld til sin lærer og venn.

Holbæk-Hanssen vendte 1940 tilbake til Bergens Annonsebyrå til han 1942 ble salgssjef i Fleischers kjemiske Fabrikker i Bergen. 1944 opprettet han i Oslo meningsmålingsfirmaet Fakta – Institutt for markedsforskning. 1952 opprettet han også filmselskapet Starfilm A/S for å lage reklamefilmer. 1957 ble han tildelt et utdanningsstipend ved Norges Handelshøyskole for å kvalifisere seg som vitenskapsmann i markedsøkonomi. Han ble deretter 1960 utnevnt til professor i markeds- og distribusjonsøkonomi, det første professorat i sitt slag i Norge.

I årene frem til 1976, da han søkte avskjed fra sitt embete, ble han pioneren i markedsføringsutdannelsen i landet. Han skrev lærebøker, holdt foredrag, ledet Markedsøkonomisk institutt ved Norges Handelshøyskole, var prorektor 1970–72 og hadde flere viktige verv i nordiske organisasjoner innen salg, reklame og markedsføring.

Holbæk-Hanssen påtok seg stadig flere oppgaver og verv også langt utenfor sitt eget fagområde. Han ble således formann i styret for Chr. Michelsens institutt (1970–82) og påtok seg her den krevende og ambisiøse oppgave å bygge et stort forskningskompleks på Fantoft ved Bergen. Dette ble også en tung økonomisk påkjenning for CMI og førte med seg en reorganisering av hele instituttet.

I denne travle tiden utgav Holbæk-Hanssen sitt trebinds verk Metoder og modeller i markedsføring, sluttsteinen eller testamentet i hans faglige innsats. Det er et forsøk på å sette faget markedsøkonomi inn i en større tankemessig og erkjennelsesmessig sammenheng, og samtidig er det et sterkt personlig budskap tilegnet “mesteren Max Kjær-Hansen”. I årene 1969–84 markerte han seg også innen anvendt markedsføring, nemlig markedsføring av fisk og fiskeprodukter, hvor han var ansvarlig for seks studier eller rapporter.

Holbæk-Hanssen hadde ærgjerrige planer og ideer om markedsføring, salg og reklame. Han ville forene økonomisk tenkning med sosialpsykologi og sosiologi. Samtidig ville han gi faget en empirisk karakter, derfor tok han tidlig meningsmålinger med i sitt arbeid. Som reklamemann søkte Holbæk-Hanssen formuleringer og ordvalg som kunne vekke tilhørere, få dem til å tenke på ny og i andre baner. Han var grepet av Rudolf Steiner og antroposofien, som han søkte å knytte sammen med sitt fag. Han var salgsmann av vesen, og utadvendt og veltalende som person.

Holbæk-Hanssens litterære produksjon er begrenset og hovedsakelig knyttet til markedsføring. Som rådgiver i Fakta utarbeidet han imidlertid et stort antall rapporter og lignende for sine kunder. De fleste av hans foredrag og taler forble lenge utrykte, men i 2009 utga Antropos forlag en samling tekster under tittelen Økonomi og samfunn: Når mennesket blir viktigst.

Leif Holbæk-Hanssens innflytelse og betydning er vanskelig å måle, men den var betydelig også i vitenskapelige kretser i våre naboland. Han ble tildelt to æresdoktorgrader i Sverige. 1967 ble han dessuten utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt nybrottsarbeid.

Verker

  • Contributions to a Theory in Marketing, Bergen 1958
  • Markedsføring. Mål – midler – metoder, 1963
  • Orientering om markedsføring, 1968
  • Metoder og modeller i markedsføringen, 3 bd., 1973–76
  • Handel med fisk og fiskeprodukter i Norge. Hovedrapport om undersøkelser av den innenlandske distribusjon av fisk og fiskeprodukter (sm.m. T. Rogne), 1977

Kilder og litteratur

  • Stud. 1936, 1961
  • HEH, flere utg.
  • J. Arndt og A. J. Pedersen (red.): Markedsføring. Idégrunnlag, strategi og organisasjon. Vennebok til professor Leif Holbæk-Hanssen i anledning av 65-årsdagen 27. mars 1982, 1982
  • O. H. Jensen og A. S. Svendsen: Norges Handelshøyskole femti år, Bergen 1986

Portretter m.m.

Kunstneriske portretter

  • Maleri av René Verbraeken, 1986; NHH, Bergen