Faktaboks

Leif Hamre
Født
9. august 1914, Molde, Møre og Romsdal
Død
20. august 2007, Lier, Buskerud.
Virke
Offiser og forfatter
Familie
Foreldre: Byggmester Carl Johannes Hamre (1884–1969) og Olga Marie Helland (1889–1960). Gift 1) 1947 med antikvitetshandler Ingrid Johanne Skovlund (14.2.1919–19.12.1997), datter av gårdbruker Hans Kristian Skovlund (1889–1967) og Gudrun Marie Sundbye (f. 1897), ekteskapet oppløst 1969; 2) 1.6.1973 med sykepleier Kjellaug Klyve (29.12.1931–), datter av gårdbruker Geirmund Olavson Klyve (1885–1953) og Brita Fykse (1894–1983).
Leif Hamre

Foto 1983

Leif Hamre
Av /NTB Scanpix ※.

Med Leif Hamre fikk norsk spenningslitteratur for barn og unge en ny fortellerstemme som konfronterte unge lesere med reelle farer og strabaser knyttet til luftfart og militært liv. Hamre var selv oberstløytnant i Luftforsvaret 1957–74. Av hans seks barnebøker fikk fem Kirke- og undervisningsdepartementets førstepremie mellom 1957 og 1971, og bøkene er oversatt til i alt 19 språk og utgitt i nær 30 land.

Hamre søkte tidlig uttrykk for kunstneriske evner; han publiserte noveller, arbeidet med billedkunst og kom så langt som til en plass ved Kunstakademiet i Oslo. Nazifisering av institusjonen førte imidlertid til at han sluttet etter kort tid, og selv om han siden fortsatte på privat malerskole, valgte han yrkesmessig en ganske annen retning, mot det militære.

Hamre fikk flygerutdanning og militær skolering fra Skottland, Nord-Irland og fra Little Norway, Canada under den annen verdenskrig, og ble dekorert for sin deltakelse. I fredstid tok han videre militær utdanning i USA. Som offiser var han stasjonert i sjefsposisjon ved ulike baser i Nord-Norge og ved Forsvarets overkommando. Han var dessuten en foregangsmann når det gjaldt helikopterflyging i Norge. Han organiserte og ble den første sjef for Luftforsvarets helikopterservice. Nasjonalt og internasjonalt var det likevel som barnebokforfatter, med denne spesielle bakgrunnen, Hamre markerte seg. Han fikk sitt gjennombrudd allerede med debuten 1957, da han vant Aschehougs forlags konkurranse om beste guttebok med Otter tre to kaller, som han også fikk departementets førstepris for.

Hamre skapte realistisk spenningslitteratur med klar etisk verdiformidling og tilførte denne trauste tradisjonen i norsk barnelitteratur et moderne preg. Med en effektiv reportasjepreget fortellerstil, med introduksjon til et appellerende miljø og med en typetegning som gav plass for motsetningsfylte skikkelser og antihelter, skapte han en litteratur som snart også vakte internasjonal interesse. Fra sitt eget fagområde, luftforsvaret og redningstjenesten, hadde Hamre et stort stoff å øse av. Debutboken, som senere bøker, har budskap om betydningen av samarbeid og forpliktende fellesskap fremfor solobedrifter, men de er først og fremst spennende beretninger, bl.a. om farefylte redningsaksjoner i barsk natur som krever maksimalt av alle deltakere. I Otter tre to kaller dreier det seg om leteaksjonen etter et flyhavari i sprengkulde på Finnmarksvidda, der forfatteren lar scenene skifte mellom flygerne ved vraket og letemannskapene. Det ligger nervepirrende spenning både på indre plan i forholdet mellom de to flygerne og i kampen mot ubønnhørlig kulde mens timene går. Boken fikk en vellykket oppfølger året etter, Blå 2 – hopp ut. I Brutt kontakt (1965) skildres en redningsaksjon i Nordishavet der helikoptertjenesten er involvert.

I Operasjon Arktis fra 1971 viser Hamre at han også kan formidle et idéinnhold til mindre barn. Her utnytter han robinsonadens sjangertrekk i skildringen av hvordan tre søsken som er blitt akterutseilt på Svalbard, overlever i ødemarka. Også her er forfatteren opptatt av psykologiske forhold mellom personene, og han belyser begreper som mot, ansvar og ledelse mellom barna.

Hamres solide grep på spennende miljøer og en kjapp fortellerstil har gjort at hans barnebøker har holdt seg levende på bokmarkedet i utallige opplag gjennom flere tiår. Otter tre to kaller, Blå 2 – hopp ut og flere andre fikk status som moderne klassikere da de kom ut i Aschehougs serie God Bok fra 1991/92.

Fra 1970-årene var Hamre bosatt i Lier, og som pensjonist engasjerte han seg bl.a. seg i lokalhistorie. 1983 gav han ut Til borgen, til borgen, en fantasifull historisk beretning fra folkevandringstiden, der Hamre tok i bruk lokalhistorisk kunnskap om Lier-traktene. 1993 ble han tildelt Lier kommunes kulturpris for sitt lokalhistoriske virke.

Verker

  For barn og unge

 • Otter tre to kaller, 1957
 • Blå 2 – hopp ut, 1958
 • Klart fly, 1959
 • Brutt kontakt, 1965
 • Operasjon Arktis, 1971
 • Fly uten fører, 1978

  For voksne

 • Til borgen! Til borgen, 1983

Kilder og litteratur

 • A. Commire (red.): Something about the author. Facts and pictures about authors and illustrators of books for young people, bd. 5, Detroit 1973
 • S. Hagemann: Barnelitteratur i Norge 1914–1970, 1974, s. 185–188
 • L. Binder (red.): Jugendbuchautoren aus aller Welt,Wien 1975
 • G. Hovdenak: Nordnorsk barne- og ungdomslitteratur. Frå Petter Dass til Arvid Hansen, i Tromsø lærerhøgskole. Skriftserie 1989 nr. 3, 1989, s. 251–261
 • T. Birkeland, G. Risa, K. B. Vold: Norsk barnelitteraturhistorie,2. utg. 2005, s. 227–229
 • HEH, flere utg