Faktaboks

Leif Frode Onarheim
Født
23. august 1934, Oslo
Virke
Industrimann og politiker
Familie
Foreldre: Direktør Frode Morten Andreas Onarheim (1900–86) og Lorentze (“Lillemor”) Høst (1902–90). Gift 18.12.1958 med lærer Anne Helene (“Annemor”) Nygaard (18.10.1937–), datter av sivilingeniør Egil Nygaard (1905–86) og Randi Bergland (1907–93).
Leif Frode Onarheim
Leif Frode Onarheim
Av /NTB Scanpix ※.

Leif Frode Onarheim har som bedriftsleder og politiker og gjennom styreverv i næringslivet og dets organisasjoner vært en markant talsmann for styrking av norsk industri og for en sterkere bevissthet omkring etiske spørsmål i næringslivet.

Onarheim vokste opp på Hamar, Bekkelaget i Aker og på Gjøvik, der han tok examen artium 1953. Etter handelsgymnas, befalsskole og et år på college i USA studerte han ved Norges Handelshøyskole i Bergen og ble siviløkonom 1960. Han var konsulent i Asbjørn Habberstad A/S 1962–65 og 1966–70, med permisjon 1965–66 for å være kontorsjef ved det norsk-indiske utviklingsprosjektet i Kerala, India. 1971 ble han adm. direktør i Nora-Sunrose A/S, Oslo, og 1980–91 var han adm. direktør i Nora Industrier. Onarheim var rektor ved Handelshøyskolen BI i Sandvika 1993–97. 2001–05 representerte han Høyre i Akershus på Stortinget.

Som sjef for Nora Industrier gikk Onarheim selv rundt i dagligvarebutikkene for å få inntrykk av hvordan konsernets produkter var plassert i hyllene. Den gode leder må kjenne alle sider ved bedriften, ikke bare se den ovenfra, mener han. Onarheim spilte en sentral rolle i kampen for å bevare konsernet på norske hender. At dette lyktes gjennom en fusjon mellom Nora og Orkla, ser han på som en stor seier for norsk bedriftsmiljø. Resultatet er blitt en sterk enhet med stor internasjonal bredde.

Onarheims kvalifikasjoner som bedriftsleder har ført ham inn i en rekke styreverv. Han var visepresident i Norges Industriforbund 1979–81 og president 1981–83. I Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) var han visepresident 1992–93 og president 1997–2001. Han har vært styreformann i bl.a. Orkla A.S. 1991–92, Narvesen ASA 1992–2001, Netcom ASA 1994–2001 og er styreformann i Løvenskiold AS fra 1999 og Norges Varemesse fra 1991.

Det etiske element har stått sentralt i Onarheims virksomhet. Som næringslivsleder har han sett det som grunnleggende viktig å bevisstgjøre bedriftene og deres ledere på etiske problemstillinger. Gjennom et forslag om å opprette et eget etikkutvalg i NHO fikk han i avgjørende grad satt temaet på dagsorden, og i sin tid som rektor ved Handelshøyskolen BI gjorde han etisk refleksjon til et viktig tema for studentene.

Onarheim har i det hele satt sterke spor etter seg i norsk næringsliv, og 1986 ble han av tidsskriftet Farmand valgt til 'Årets leder'. Samme år ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. “Jeg har i hele mitt yrkesliv søkt bredde i min virksomhet,” sier han selv. “Internasjonal konsulentvirksomhet, mange år som bedriftsleder, som leder av en av Europas største handelshøyskoler, år som president i Norges Industriforbund og NHO samt det å bli valgt som stortingsrepresentant, har gitt stadig nye utfordringer. Det har vært viktig for meg å se samfunnet fra ulike sider.”

På Stortinget var Onarheim først og fremst næringslivets mann, særlig opptatt av betingelsene for norsk næringsliv og behovet for sikker og rimelig tilgang på energi. I Energi- og miljøkomiteen var han Høyres fraksjonsleder, og han var saksordfører for den store Snøhvit-utbyggingen i nord.

Verker

  Et utvalg

 • Industriens arbeidsbetingelser, i TU nr. 49a/1980, s. 7–8 og 11
 • Omstillinger i norsk industri, foredrag av T. Halvorsen, L. F. Onarheim og K. Willoch på Industriforum 1982, Industriforbundets debatt- og studiehefter 46, 1982
 • Etikk og verdivalg for ledelse, i Norsk farmaceutisk tidsskrift nr. 5/1993, s. 8–10
 • Kvalitet og konkurranseevne krever tilgang til faglig informasjon, i Synopsis nr. 6/2000, s. 333–336 og 365–366

Kilder og litteratur

 • HEH, flere utg.
 • A. Farbrot: “Etikkens fanebærer”, i Økonomisk rapport nr. 13/1992, s. 16–18
 • K. Moody: “Klassens ordensgutt”, intervju med L. F. Onarheim, i Kapital nr. 15/2001, s. 10–14
 • Stortinget i navn og tall 2001–2005, 2002
 • opplysninger fra Leif Frode Onarheim 2003