Faktaboks

Leif Anisdahl
Leif Frimann Anisdahl
Født
11. september 1937, Drammen, Buskerud
Virke
Grafisk designer
Familie
Foreldre: Murmester Carl Wilhelm Anisdahl (1890–1954) og Marie Andersen (1890–1961). Gift 26.8.1961 med grafisk designer Kari Siljan (14.6.1938–), datter av mekaniker Karl Siljan (1906–94) og Anna Gudsgaard (1909–).

Leif Anisdahl er en av de fremste grafiske formgivere i Norge i annen halvdel av 1900-tallet.

Etter skolegang i Drammen begynte Anisdahl i typograflære i Brøggers Trykkeri i Oslo. Han avla svenneprøve (med utmerkelse) 1957. 1960–62 studerte han ved Den Grafiske Højskole i København, og de følgende to år praktiserte han som grafisk designer, først ved Gutenberghus i København og deretter ved Penguin Books i London. 1964–66 var han ansatt som grafisk designer i Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

L966 startet Anisdahl sammen med en kollega designbyrået Anisdahl/Christensen, som han var medeier av til 1992. Fra samme år gikk han over som medeier i designbyrået Anisdahl, Sand & Partnere, Oslo, som hans hustru Kari også er deleier i.

Anisdahl har særlig arbeidet med visuelle profilprogrammer for ledende norske bedrifter, bl.a. Norsk Hydro, Gjensidige, Storebrand, Posten og Statens Vegvesen. Han har også utviklet en egen Norgesprofil (med det såkalte Norgesalfabetet) for Utenriksdepartementet og profileringer av Libris-kjeden og Tomra. Sammen med sin hustru har han utarbeidet den grafiske profilen for Hydro Texacos bensinstasjonskjede i Norge og Danmark.

Anisdahl har tegnet en lang rekke frimerker og vant 1972 CEPTs internasjonale konkurranse om nytt Europafrimerke. Han har, sammen med grafikerne i Norges Bank, hatt designansvaret for Norges 6. serie pengesedler (1979–91). Anisdahl har vært medlem av flere nasjonale og internasjonale juryer. Hans arbeider er utstilt bl.a. i Oslo, Bergen, Göteborg, Helsinki, London, Reykjavik, Moskva, Ljubljana og Buenos Aires.

Anisdahls produksjon er godt representert i internasjonale tidsskrifter om grafisk design, kalligrafi, typografi og visuell kommunikasjon, og han har selv skrevet en lang rekke artikler om disse emner. Han er også mye benyttet som foredragsholder. 1984 utgav han boken Refleks og 1986 Er det din oppriktige mening å engasjere en formgiver? Han var formann i Foreningen Norsk Bokkunst 1968–72 og i Kreativt Forum 1972–74. 1965 mottok han Bokkunstprisen, og 2002 fikk han Jacob-prisen.

Gjennom sitt anerkjente arbeid har Anisdahl i høy grad vært med på å øke bevisstheten omkring behovet for og betydningen av god grafisk design. Hans arbeider er preget av saklighet, logisk orden og oversikt. Hans mange og velkjente symboler skiller seg klart ut med hensyn til så vel form som estetikk i dagliglivets flom av visuelle påvirkningsmidler.

Verker

  • Refleks (av lat. reflec'tere, kaste tilbake), gjenspeiling, gjenskinn, tilbakevirkning. Erfaringer, inntrykk og refleksjoner omkring dagliglivets produkter, og om estetikk og funksjon, 1984
  • Er det din oppriktige mening å engasjere en formgiver?, 1986

Kilder og litteratur

  • Muntlige opplysninger fra L. F. Anisdahl
  • arkivsaker fra Foreningen Norske Industridesignere
  • C. T. Christensen: Symbol, 1987