Faktaboks

Lauritz Andreas Oftedahl
Lauritz el. Laurentius Andreas Oftedahl
Født
19. mai 1781, København
Død
17. mars 1843, Fiskum i Eiker (nå Øvre Eiker), Buskerud, begr. ved Haug kirke, Øvre Eiker
Virke
Geistlig og politiker
Familie
Foreldre: Artillerifyrverker, kaptein Lars Larsen Oftedahl (1750–1827) og Ellen Andreasdatter Evetoft (1758–1843). Gift 1.5.1807 i Kristiansand med Anna Norberg (7.1.1789–4.5.1867), datter av skipsfører, losoldermann Thomas Jensen Norberg (1750–1811) og Else Marie Petersdatter Michelsen (1753–1820). Morfar til Laur. Larsen (1833–1915).

Lauritz Andreas Oftedahl var en dyktig prest, som utgav lærebøker og arbeidet for reformer. Han representerte Stavanger amt i Riksforsamlingen på Eidsvoll, men deltok ikke særlig aktivt i debatten.

Oftedahl var født i København, men vokste opp i Nyborg til han var 13 år og deretter i Kristiansand, hvor hans far var stasjonert fra 1794. Oftedahl var tidlig intellektuelt utviklet og ble dimittert fra katedralskolen i Kristiansand som 14-åring. Hans yndlingsfag var latin, og han leste senere i livet gjerne klassikerne. Året etter begynte han å studere ved universitetet i København, men allerede 1797 ble han ansatt som lærer (hører) i latin og gresk ved sin gamle skole, og etter at skolen ble reformert 1805, avanserte han til adjunkt. Han hadde tjenestefri 1799–1801 for å fullføre studiene og ble cand.theol. 1801.

1809 ble Oftedahl utnevnt til sogneprest til Rennesøy, og fra 1817 var han residerende kapellan i Kristiansand. 1825–31 var han stiftsprost samme sted og deretter sogneprest i Eiker til sin død. Grunnen til at han søkte embetet som sogneprest i Eiker skal ha vært at han 1830 ble ilagt skatt likt med stiftamtmannen. Dette gjorde ham så sint at han søkte seg bort fra Kristiansand. Han angret visstnok senere på denne beslutningen.

Oftedahl utgav flere lærebøker i latin og i religion med et rasjonalistisk preg. Han var interessert i lærdom og holdt ved festen etter at universitetet i Christiania ble opprettet 1811, en tale hvor han utalte at “det blev vor Slægt forbeholdt, at se vort Fædreneland hævet i lige Rang i videnskabelig Cultur med andre Jordens oplyste Nationer”.

Oftedahl ble valgt som 1. representant for Stavanger amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han var den yngste av de mange prestene i forsamlingen. På Eidsvoll ble han valgt som medlem av den deputasjonen som overbrakte prins Christian Frederik resultatet av kongevalget. Oftedahl ønsket en union med Sverige og sluttet seg til det såkalte unionspartiet. Han holdt et kraftig innlegg mot Eidsvollsgarantien, men var ellers lite aktiv i forhandlingene (i motsetning til bl.a. representanten fra Fredrikshald, byfogd Dahl, noe som fikk sorenskriver Christie til å undre seg: “Man hørte ofte Dahl – men aldri Oftedahl”). Senere deltok han ikke mye i det politiske liv, men ble likevel valgt som 1. varamann til Stortinget 1827 fra Kristiansand. 1830 ble han 2. varamann.

Oftedahl ble 1832 geistlig medlem av den svenske Vasaorden. Han er blitt karakterisert som en interessert lærer, en dyktig prest og en utmerket predikant. Mens han var i Kristiansand, arbeidet han for reformer i både fattig- og skolevesen. 1826 utgav han skriftet Formeentlige Mangler ved Indretningen af Fattigvæsenet i Christianssand, og to år senere kom Om Foranstaltninger til Betleriets Afskaffelse, eller Udkast til en Lov for det almindelige Fattigvæsen. Oftedahl var fra 1832 nesten blind, og dette gjorde at han ikke lenger kunne lese; noe som forbitret hans siste leveår. Av hans 9 barn døde fem som små eller unge.

Verker

  Et utvalg

 • Forklaring over Luthers Katekismus, Kristiansand 1814
 • Latinsk Grammatik, Kristiansand 1823
 • Formeentlige Mangler ved Indretningen af Fattigvæsenet i Christianssand, Kristiansand 1826
 • Om Foranstaltninger til Betleriets Afskaffelse, eller Udkast til en Lov for det almindelige Fattigvæsen, Kristiansand 1828

Kilder og litteratur

 • NFL, bd. 4, 1896
 • H. Bassøe: Stamtavle over familien Bassøe, 1899
 • Y. Nielsen: Norge i 1814, 1904
 • Lindstøl, bd. 1, 1914
 • H. Koht i Eidsvold 1814, 1914, s. 278
 • d.s.: biografi i NBL1, bd. 10, 1949
 • CNH, bd. 9, 1995

Portretter m.m.

 • Maleri (brystbilde) i Kristiansand domkirke; gjengitt i Eidsvold 1814, s. 265