Faktaboks

Lars Jorde
Født
22. juli 1865, Vang (nå Hamar), Hedmark
Død
25. september 1939, Lillehammer, Oppland
Virke
Maler
Familie
Foreldre: Dekorasjonsmaler Lars Jenssen (Havnen) (f. 1829) og Marthe Hansdatter Norderhaug (f. 1827). Gift 1) 1.4.1905 med Thora Groth (10.7.1881–6.4.1969), datter av tollkontrollør Carl Johan Andreas Groth (1835–1917) og Hanna Elvina Nielsen (1848–1931), ekteskapet oppløst; 2) 1915 med maler Christiane Henriette Biørn (16.4.1876–november 1950), datter av skipsreder Henrich Bolmann Biørn (1838–1917) og Carolina Marie Agnes Wilde (1843–1905).
Lars Jorde

Tegning 1916

Lars Jorde
Av /BONO, NTB Scanpix ※.

Lars Jorde var sentral i kretsen av malere som dyrket det nyromantiske stemningsmaleriet i 1890-årene. Fra 1905 blir en lysere og lettere impresjonistisk teknikk dominerende i hans maleri.

Jorde vokste opp i Vang utenfor Hamar. Han var først farens medhjelper som dekorasjonsmaler og arbeidet deretter i bokhandel på Hamar. 1889 kom han inn på Den kongelige Tegneskole. Et tre måneders sommeropphold 1889 sammen med Gerhard Munthe fikk stor betydning for hans utvikling som maler. 1893 var han et halvt år elev av Alfred Roll i Paris. Sommeren 1894, da han oppholdt seg i Vågå i Gudbrandsdalen sammen med 9 andre kunstnere (bl.a. Kristen Holbø, Halvdan Egedius og Thorvald Erichsen), ble viktig for hans utvikling av nyromantikkens og symbolismens forenklede og stemningsskapende stil.

1894 fikk Jorde Finnes legat og gikk så i to vintrer på Eilif Peterssens og Harriet Backers malerskole. Vinteren 1896/97 studerte han hos Kristian Zahrtmann i København. Han drog tidlig om våren til Paris og videre til Cività d'Antonio under Zahrtmanns ledelse og derfra til Firenze og Roma, hvor han oppholdt seg i 16 måneder. Sommeren 1898 var han på Jylland, fikk Henrichsens legat og malte hos Zahrtmann vintrene 1898/99 og 1899/1900. 1899 besøkte han igjen Italia, og 1900 reiste han og Oluf Wold-Torne til verdensutstillingen i Paris. Også etter århundreskiftet foretok han flere studiereiser utenlands. 1905 giftet han seg og bosatte seg på Lillehammer, men ekteskapet ble oppløst. Han giftet seg igjen 1917 og ble boende på Lillehammer.

Jordes kunstneriske utvikling kan deles i fire perioder. Tidlig i 1890-årene malte han stemningsmaleri med myk linjeføring, utviskede detaljer og stofflige penselstrøk. Maleriet En sen Høstkveld, Vågå fra 1894, som ble kjøpt av den svenske kunstnerprinsen Eugen, markerer Jordes gjennombrudd som maler. Maleriet er et landskap i lilla, rosa og gylne toner. 1895–96 malte han hovedverket Julegilde, med motiv fra Skoug gård i Ringsaker. Omkring 1897 skjedde det et omslag med påvirkning fra den dansk-italienske malestilen. Motivet gjengis i en utpenslet og konturskarp stil. I Et bakket landskap i aftensstemning fra 1899 kontrasteres de mørke grønnfargede åkerlappene mot en lys kveldshimmel. Besøket på verdensutstillingen i Paris 1900 åpnet Jordes syn for impresjonismens lyse og vibrerende fargespill og gav ham “et nytt lys i øyet”. Motivene hans ble også lysere med bymotiver fra småbyen og noen interiører. Inspirert av Frederik Collett malte han vinterbilder av tilfrosne elver eller fjelltraktene rundt Gjende og kysten rundt Hvasser og Kragerø om sommeren. Etter 1914 ble malemåten på nytt endret, og han benyttet en kantete forenkling, hvor utgangspunktet trolig var Cézannes maleri.

Jorde laget dekorasjoner til Vingrom kapell 1908, til elevsalen på Landbrukshøyskolen på Ås og til Granheim sanatorium. Han malte også altertavlen til Sjøli kapell i Ytre Rendalen, og han leverte seks illustrasjoner til Nansens Fram over Polhavet og illustrerte Tryggve Andersens I Cancellirådens Dage.

Lars Jorde stilte regelmessig ut på Høstutstillingen og deltok på en rekke utenlandske utstillinger. Han fikk sølvmedalje i Paris 1900 og bronsemedalje i San Francisco 1912. Han er representert i de største offentlige samlingene i Norge samt i Göteborgs Konstmuseum og i Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.

Verker

  Enkeltverker (et utvalg)

 • En sen Høstkveld, Vågå, 1894, Waldemarsudde, Stockholm
 • Julegilde, 1895–96, NG
 • Et bakket landskap i aftensstemning, 1899, Trøndelag Kunstgalleri

  Representert i

 • NG, BKM, TKM, Lillehammer Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Skiens Billedgalleri, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Göteborgs Kunstmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, Elverum Kommunes Kunstsamling, Det Kongelige Slott, Oslo

Kilder og litteratur

 • J. Thiis: Norske malere og billedhuggere, bd. 2, Bergen 1907, s. 372f
 • L. Østby: biografi i NBL1, bd. 7, 1936
 • O. R. Johannesen: biografi i NKL, bd. 2, 1983
 • d.s.: Lillehammermalerne, Espa 1990
 • d.s.: Maleren Lars Jorde, Lillehammer 1995
 • S. O. Hoff (red.): Lars Jorde, utstillingskatalog, Lillehammer 1996

Portretter m.m.

 • Maleri av Einar Sandberg, 1933; Lillehammer Kunstmuseum
 • Hode (bronse) av Steinar Sandvig, 1937; Lillehammer Kunstmuseum
 • Portrett av ukjent fotograf, 1935; gjengitt i O. R. Johannesen: Maleren Lars Jorde, 1995