Faktaboks

Kristoffer Gjøtterud
Ole Kristoffer Gjøtterud
Født
26. juni 1931, Froland, Aust-Agder
Død
30. desember 2001, Oslo
Virke
Fysiker
Familie
Foreldre: Maskinmester Arne Karl Josef Gjøtterud (1906–86) og Jenny Marie Vorland (1904–97). Gift 1) 1956 med lærer Liv Hognestad (18.2.1932–), datter av sogneprest Kåre Hognestad (1901–72) og adjunkt Sigrid Wiulf (1902–97), ekteskapet oppløst 1989; 2) 1992 med skuespiller Michaela Ethel Spandow f. Weiss (2.4.1944–), datter av revisor Josef Mesholam Weiss (1908–75) og hustru Vera (1909–89).

Kristoffer Gjøtterud var kjernefysiker og arbeidet med grunnlagsproblemer innen fysikk og erkjennelsesteori. Han var også sterkt engasjert i samfunnsetiske spørsmål, bl.a. jødenes og kosovo-albanernes problemer, og han var kjent som foredragsholder og fra innlegg om aktuelle spørsmål i aviser og etermedia.

Gjøtterud tilbrakte sine første barneår i Froland, der både faren og bestefaren arbeidet ved Bøylefoss kraftverk. Bestefaren Ole Kristoffer Gjøtterud var en slagferdig debattant med sterkt sosialt engasjement. Han representerte Arbeiderpartiet i herredsstyret og var aktivt medlem av Baptistkirken. Kristoffer arvet både navnet og trolig mye av sitt sterke engasjement fra ham. 1939 flyttet familien til Øvre Eiker. Foreldrene meldte seg inn i Den norske kirke, og Kristoffer og hans søsken ble døpt 1945, en for ham høytidelig og meget sterk opplevelse. Barndommens tilknytning til Baptistkirken gav ham siden stor forståelse for de verdier andre kirkesamfunn og religioner representerer.

1949 ble faren ansatt ved Mår kraftverk, og familien flyttet til Tinn, der Kristoffer avla examen artium 1951. Han var interessert i spørsmål om naturvitenskap og virkelighetsforståelse, og valgte å studere realfag med eksperimentell kjernefysikk som hovedfag. Hovedfagsarbeidet, en del av et gruppearbeid om energispredning i en molekylstråle, som straks ble publisert i tidsskriftet Nuclear Physics, ledet ham over i teoretisk fysikk. Allerede før han 1958 var ferdig cand.real., ble han ansatt som vitenskapelig assistent ved Fysisk institutt. 1959 fikk han to års stipend for å studere ved Institutet for Teoretisk Fysik i København, der en rekke av tidens fremste fysikere oppholdt seg. Hans møte med Niels Bohr kom til å få stor betydning. Mange av de synspunktene han senere hevdet, stammer direkte fra Bohr, spesielt fra dennes tanker om komplementaritet.

1961 kom Gjøtterud tilbake til Universitetet i Oslo, der han siden hadde sitt arbeidssted, først som universitetslektor, fra 1969 som førsteamanuensis og fra 1989 dessuten undervisningsleder for høyere grads studenter i fysikk. Han gjorde seg raskt bemerket som en dyktig og inspirerende foreleser, som fikk nær kontakt med sine studenter. Riktignok kritiserte en del studenter ham for ikke å holde seg tilstrekkelig nær pensum, men Gjøtterud anså det som viktigere å skape interesse og forståelse for faget og se det i en videre sammenheng. Tilstrømningen til forelesningene viste at de fleste studentene satte pris på en slik tilnærming. Helt fra studietiden var han sterkt opptatt av sine medmenneskers ve og vel, og han engasjerte seg i debatter der han mente noen var oversett eller uskyldig rammet. Som lærer hadde han øynene åpne for studentenes sosiale problemer og brukte mye av sin tid på å bistå dem også på dette området.

I nært samarbeid med eksperimentalfysikere publiserte han i 1960- og 1970-årene flere arbeider innen kjernefysikk. Fysikkens forhold til erkjennelsesteori har han sammen med sin elev, dr.philos. H. E. Andås, behandlet i en artikkel om kvanteteori, virkelighetsforståelse og fullstendighet (1993). I foredrag i fysiker- og filosofmiljøer, i videregående skoler og i kirkelig sammenheng, og i populære artikler, tok han opp spørsmål om forholdet mellom kristen tro og vitenskap og om New Age-bevegelsen, og han viste at representantene for New Age stort sett mangler innsikt i moderne fysikk.

Omkring 1970 ble Gjøtterud engasjert i kårene til jødene i Sovjetunionen, spesielt de såkalte refusniks, vitenskapsmenn som i 1970- og 1980-årene fikk sine søknader om visum til Israel trenert eller avslått. Han ble opptatt av menneskerettighetsspørsmål generelt, ble med i en rekke grupper og komiteer og ble invitert som deltaker og foredragsholder på internasjonale konferanser om flyktningespørsmål, bl.a. i Israel 1977 for å holde foredrag om jødiske fysikere i Sovjetunionen. Han besøkte også Sovjetunionen for å delta i fysikkseminarer som refusniks arrangerte i privat regi. Da han 1980–90 ble nektet innreise dit, bidrog han til at andre nordiske fysikere ble invitert og deltok i seminarene. Han var også opptatt av overgrepene mot jøder under den annen verdenskrig og la ut et omfattende opplysningsmateriale, Vaksinepakken, på Internett.

Gjøtterud var leder av Komiteen for jøder i Sovjet fra 1982, sekretær i den norske Nansen-komiteen (Den norske komité mot jødeforfølgelser) fra 1980 og leder av Norsk forening mot antisemittisme fra 1997, og han var nestleder i Den norske Helsingforskomité 1989–91. Fra slutten av 1900-årene var han en pådriver for å hjelpe kosovo-albanske flyktninger og forsøkte å bidra til forståelse mellom muslimer og kristne i Kosovo, og han var sterkt engasjert i kampen mot nynazismen.

Kristoffer Gjøtterud engasjerte seg også i universitetspolitikk, og han var alltid på vakt mot overgrep mot samfunnets tapere. Han var en slagferdig debattant, benyttet seg ofte av spissformuleringer og hadde evne til å uttrykke seg sarkastisk uten å støte sine opponenter. Men han var kompromissløs i sine holdninger og kom derfor av og til i konflikt med noen av sine samarbeidspartnere. Han mottok flere utmerkelser for sitt menneskerettighetsengasjement, bl.a. Lisl og Leo Eitingers pris 1990.

Verker

    Et utvalg

  • Beams of different Masses in Electrostatic Accelerators (sm.m. S. L. Andersen, T. Holtebekk og O. Lønsjø), i Nuclear Physics 1958, s. 384–388
  • Naturvitenskap og religion – fysikk og kristendom, Idéhistoriske studier 4, 1982
  • Kan New Age trekke veksler på et pardigmeskifte i moderne fysikk?, Rapport 89–23 (Fysisk insitutt, UiO), 1989
  • Quantum Theory and Questions of Reality and Completeness (sm.m. H. E. Andås), i Foundations of Physics Letters 6, 1993, s. 55–74
  • Vaksinepakken, http://www.vaksinepakken.org, 1999–

Kilder og litteratur

  • Gjøtteruds egne publikasjoner
  • personlige opplysninger fra Kristoffer Gjøtterud
  • A. van der Hagen: “Guds finger i en blomst” (intervju med K. Grøtterud), i Dagbl. 18.9.1989