Faktaboks

Knut Støren Castberg
Født
25. mars 1912, Strinda (nå Trondheim), Sør-Trøndelag
Død
11. mai 1980, Drammen, Buskerud
Virke
Hagebrukslærer
Familie
Foreldre: Prost Tycho Castberg (1872–1949) og Wilhelma Marie Støren (1875–1961). Gift 29.12.1939 med Kristi Bakketun (1.1.1912–9.4.1990), datter av diplomingeniør Knut Bakketun (1882–1962) og Elise Behnke (1888–1958).

Knut Støren Castberg var sentral i fagutdanningen av gartnere i Norge. Han var pedagog, organisator og leder, men fremfor alt stod han for oppbyggingen av gartnerskolene på Rå og Jensvoll.

Allerede i ung alder hadde Knut Castberg valgt sin løpebane. Etter middelskoleeksamen begynte han som 16-åring sin gartneropplæring med et halvt års opphold ved gartneri i Danmark. Senere, etter examen artium 1932, gjennomgikk han gartneripraksis i Norge og Storbritannia og avla eksamen ved Statens hagebruksskole på Staup ved Levanger for å dekke opptakskravene ved Norges landbrukshøgskole. Han begynte studiene ved NLHs Hagebruksavdeling 1935 og fullførte kandidateksamen ved Linjen for hagekunst 1938. Deretter praktiserte han ved hagearkitektfirmaet R. Köhler i Berlin til august 1939. Kort etter ble han ansatt som lærer ved Statens gartnerskole i Oslo.

I de femten årene Castberg var lærer ved Gartnerskolen, stod han for undervisning i veksthusgartneri, blomsterdyrking og plantekjennskap, avbrutt av 3/4 års studieopphold ved forsøksstasjoner i USA 1952. Han var konstituert rektor ved skolen ett år fra våren 1945 og konstituert bestyrer ved Institutt for blomsterdyrking ved NLH en periode i 1946.

Året etter bosatte han seg på Jensvoll i Lier, en eiendom Staten hadde ervervet med sikte på å flytte Gartnerskolen ut av Oslo. 1948–53 var han oppnevnt som sekretær i Landbruksdepartementets plankomité for ny gartnerskole på Jensvoll og arbeidet sterkt for rask etablering av skolen. Imidlertid vedtok Stortinget å opprette en nordnorsk hagebruksskole på Rå i Kvæfjord. Castberg tiltrådte som rektor ved den nye skolen 1. januar 1954 og ble en selvskreven leder for plan- og byggekomiteen her. I løpet av fem år fikk han utviklet hagebruksskolen på Rå fra grunnen av til en mønsterinstitusjon, samtidig med at han nedla et betydelig arbeid for å fremme gartnerinæring og hagebruk i landsdelen.

En ny utfordring ventet. Castberg søkte den ledige rektorstillingen ved Statens gartnerskole i Oslo, tiltrådte 1. oktober 1959 og gikk inn i byggekomiteen for den nye skolen på Jensvoll. Den stod ferdig sent på året 1960. I Castbergs rektortid, som varte frem til 1977, ble Statens gartnerskole Jensvoll utviklet til en avansert fagskole i veksthusproduksjon og blomsterdyrking, og ble dessuten landets første fagskole for anleggsgartnerteknikere.

Ved siden av skolen hadde Castberg flere viktige verv. Han var formann i Landbruksopplæringsrådet i fire år fra 1959 og var i høy grad med på å prege de nye fagskoleplanene i 1960-årene. Han nedla også en omfattende innsats som redaktør og faglig medarbeider for Norsk hagebruksleksikon, som utkom 1960–61.

Da Castberg høsten 1978 ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for fagopplæringen i gartnernæringen, ble han hyllet for sin kunnskap og lederevne, men også for utpreget rettferdighetssans, pågangsmot og humør, og ikke minst for sin spesielle evne til samarbeid. Fra Landbruksdepartementet ble det understreket at ingen annen hadde slik som Castberg bygd opp to skoler fra grunnen av.

Verker

 • Den praktisk-teoretiske undervisning ved den nye Statens Gartnerskole i Lier, i Gartneryrket 1951, s. 48, 58, og 68–69
 • Nellikformering i USA, i Gartneryrket 1953, s. 391–392
 • Hormonbehandling av veksthusroser, i Gartneryrket 1953, s. 544
 • For hagevenner i Nord-Norge (sm.m. J. Auranaune), Bodø 1959
 • hovedred. Norsk hagebruksleksikon, 2 bd., 1960–61
 • Statens Gartnerskole Jensvoll, i Gartneryrket 1960, s. 895–900
 • Statens Gartnerskole Jensvoll, i Gartneryrket 1961, s. 418–421
 • Forslag til nye kurs- og undervisningsplaner for fagskolene i gartneri og hagebruk, i Gartneryrket 1962, s. 594–599

Kilder og litteratur

 • O. Lund: “Knut S. Castberg 60 år”, i Gartneryrket 1972, s. 267
 • d.s.: “Kongens gull til Knut S. Castberg”, i Gartneryrket 1978, s. 1039–1040
 • HEH 1979
 • A. Myrstad: “Knut Støren Castberg til minne”, i Gartneryrket 1980, s. 519–520
 • brev fra sønnen Ketil B. Castberg 12.3.1999

Portretter m.m.

  Fotografiske portretter

 • Rektorportrett av fotograf Sønstevold, Drammen, u.å.; Statens gartnerskole Jensvoll
 • Pressefoto av ukjent fotograf; gjengitt i Gartneryrket november 1978