Faktaboks

Knud Bull
Knud el. Knut Geelmuyden Bull
Født
10. september 1811, Bergen
Død
23. desember 1889, Sydney, Australia
Virke
Maler
Familie
Foreldre: Apoteker Johan Storm Bull (1787–1838) og Anna Dorothea Borse Geelmuyden (1789–1875). Gift 14.5.1852 i Hobart, Tasmania med Mary Ann Bryen (1837–25.3.1879), datter av bokhandler John Bryen, Plymouth (Storbritannia) og hustru Mary Ann. Bror av Ole Bornemann Bull (1810–80) og Georg Andreas Bull (1829–1917).

Knud Bull var den kunstnerisk begavede apotekersønnen som ble dømt som falskmyntner i Storbritannia og deportert som straffange til Australia, hvor han regnes blant pionerene innen australsk landskapsmaleri.

Bull vokste opp i den gamle Svaneapotek-gården i Strandgaten i Bergen. Han fikk muligens sin første malerutdannelse i København og senere noe undervisning fra Jacob M. Calmeyer i Bergen. De tidligste arbeider knyttet til Bulls navn er familieportretter som han malte i 13–16-årsalderen, og frem til 1830–40-årene malte han landskap og litt konvensjonelle portretter av slekt og venner i bergensområdet.

Som en av de yngste studentene fra Norge ble Bull 1833–34 elev av J. C. Dahl i Dresden. Fra tiden etter hjemkomsten fra Dresden 1834 kjenner man bare fem norske landskapsbilder fra Bulls hånd, blant dem Foss ved Tvinde og Tuengen i Vestre Aker. I mai 1836 averterte han imidlertid en visning av rundt 200 egne arbeider i Bergen. Utstillingen var visstnok ingen suksess, men den indikerer at det burde finnes flere tidlige malerier av Knud Bull i Norge.

Bull var i Stockholm flere ganger i begynnelsen av 1840-årene. Derfra drog han 1845 over til Storbritannia for et kort, men skjebnesvangert opphold. På grunn av pengemangel hadde han på høyst profesjonelt vis, med en dyktig utført trykkplate, gjort alt klart til å begynne produksjon av norske 100-spesidalersedler. En plateleverandør ble mistenksom og varslet det norske konsulat i London. Etter oppfordring fra den norske regjering ble han, sammen med en medskyldig, Peter Schmidt, stilt for retten 19. desember 1845 i The Central Criminal Court i London, anklaget for forsøk på seddelforfalskning. Et vitne fortalte at den selvsikre Bull etter rettsmøtet fremdeles ikke forstod at dette kunne gå veldig galt. Dommen lød på 14 års deportasjon til Australia!

13. mai 1846 forlot han Storbritannia med fangeskipet John Calvin. Han var en eksemplarisk fange, og skipslegen skaffet ham malersaker. Under overfarten malte han bl.a. The Wreck of the Waterloo at Cape Town in 1842, som eksisterer i to versjoner, og akvarellen Aboard the John Calvin in the N.E. Trades near Madeira. Den 21. september 1846 ankom han den beryktede straffekolonien Norfolk Island, 1200 km ute i havet øst for Australia. 1847 ble han forflyttet på prøve til en annen, åpnere straffekoloni, Saltwater River på Tasmania, hvor han fikk anledning til å male, bl.a. portretter. Fra 1849 bodde han i Hobart på Tasmania, fremdeles på prøve og med tillatelse til å ta private oppdrag. Etter et fluktforsøk til Melbourne 1850, med etterfølgende 20 dager i enecelle, fikk han 1851 arbeide under oppsyn av pastor J. G. Medland, som selv var kunstner. 1852 giftet han seg, og fra 1853 fikk han sin fulle frihet.

Ole Bull hadde holdt kontakt med sin yngre bror etter deportasjonen og forsøkte å få ham med til USA da han grunnla kolonien Oleana i Pennsylvania, men Knud Bull valgte å bli boende i Hobart.

Da Knud Bull startet sin australske malerkarriere, var det få malere i Australia med europeisk bakgrunnn og skolering, og han var den eneste profesjonelle landskapsmaler i Hobart. Fra midten av 1850-årene underviste han i tegning på William Slade Smith's Academy i Hobart. Han malte en rekke større landskaper fra byens nære omgivelser. Et yndet motiv var havnen med det mektige fjellet Mount Wellington i bakgrunnen, og to av Bulls Hobart-motiver ble vist på verdensutstillingen i Paris 1855.

Hans beste bilder er de store velkomponerte landskaper, gjerne med vidt utsyn og dramatiske scenerier, og flere av hans topografisk korrekte – men ofte idealiserte – landskapsbilder ble brukt til å trekke emigranter til kolonien. I Storbritannia ble det laget litografier av et av dem, det store Hobart Town, hvor originalen senere er forsvunnet.

Knud Bull fikk stor betydning for utviklingen av det australske landskapsmaleri og regnes blant pionerene i nasjonens malerkunst. Man kjenner til ca. 60 arbeider fra hans hånd, de fleste utført mellom 1830 og 1850. Han er representert med landskapsbilder i alle sentrale museer i Australia.

Etter 1855 finner vi få spor etter Bulls malergjerning. 1856 flyttet han til Sydney, hvor han 1857 bl.a. ble tatt for sjekkforfalskning, men frifunnet av mangel på bevis. Han gav undervisning, men malte lite, og livnærte ellers sin voksende familie med forefallende arbeid, bl.a. som “milkman”. Bull døde i Sydney 1889, og etterlot seg tre sønner, som alle fulgte i farens fotspor og ble malere.

Verker

  Et utvalg

 • Foss ved Tvinde, 1835, BKM
 • Laksefiske, 1835, p.e.
 • Tuengen i Vestre Aker, 1836, Oslo Bymuseum
 • The Wreck of the Waterloo at Cape Town in 1842, 1846, The Mitchell Library, Sydney
 • Aboard the John Calvin in the N.E. Trades near Madeira, 1846, p.e., Australia
 • Hallgreen, New Norfolk, 1854, W. L. Crowther Library, Hobart
 • City of Hobart Town 1855, litografi utført av E. Walker, Day & Son, London, 1855
 • Mount Wellington, 1856, Allport Library and Museum of Fine Arts, Hobart

Kilder og litteratur

 • J. Bull: Den trønderske slekt Bull, 1938
 • T. Skedsmo: biografi i NKL, bd. 1, 1982
 • I. Hansen: Australia's Norwegian Convict Painter Knud Geelmuyden Bull 1811–1889, B.A.-avh. i kunsthistorie, Australian National University, Canberra 1989
 • J. Klaveness: artikkel i BTid. 5.11.1990
 • R. Kvam: Straffen, 1999

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri (brystbilde) av Jacob Calmeyer, u.å.; Historisk Museum, UiB (deponert på Lysøen, Os)

  Fotografiske portretter

 • Fotografi av ukjent fotograf, u.å.; Lysøen, Os