Faktaboks

Kjell Torriset
Oppr. Tørriset
Født
7. mai 1950, Ålesund, Møre og Romsdal
Virke
Maler og grafiker
Familie
Foreldre: Materialforvalter Idar Ludvig Torriset (1913–2002) og Evelyn Regine Kuløy (1921–98). Samboer med illustratør Judith Allan (9.1.1952–), datter av skvadronleder RAF James Allan (død 1997) og Gladys M. Allan. Navneendring til Torriset 1968.
Kjell Torriset
Kjell Torriset
Av /NTB Scanpix ※.

Kjell Torriset har de siste 25 år vært en av de mest sentrale billedkunstnerne i Norge. Han har utviklet sitt formspråk fra et i hovedsak figurbasert uttrykk i 1970- og 1980-årene til et mer abstrahert billedspråk, hvor forenklede symboler og fargeflater i sammensatte komposisjoner og billedinstallasjoner har fått større plass.

Torriset har store deler av sin utdannelse fra Storbritannia, der han studerte i London ved Sir John Cass College, School of Art 1968–70 og Saint Martin's School of Art 1970–73, og ved Brighton Polytechnic 1973–74. 1974–78 gikk han på Statens kunstakademi under Alf-Jørgen Aas og Arne Malmedal. Han har i hele sitt virke som billedkunstner vært opptatt av figuren i sine komposisjoner. Billedspråket ble fra tidlig i 1970-årene formet etter påvirkning fra britisk og amerikansk kunst, hvor blant andre R. B. Kitaj ble en viktig inspirasjonskilde.

Torrisets interesse for tegnemediet vises tydelig i hele hans maleriproduksjon. Vi finner ofte en markert linjeføring i figurkomposisjonene, som står i kontrast til mer utflytende og abstrakte fargefelt. I et av hans sentrale bilder fra 1980-årene, Afterglow, kan vi for eksempel trekke paralleller til Henri Matisse både i komposisjon og i abstraksjon/figurasjon. Billedflaten er et ordnet kaos av figurer, abstrakte flater og symboler, hvor summen danner en balansert helhet.

Som kunstner finner Torriset i utstrakt grad inspirasjon hos tidligere tiders kunstnere og kunststrømninger. Utstillingen “Dialog 3. Øst – Vest” i Nasjonalgalleriet i Oslo 2004 var både som konsept og presentasjon bygd opp rundt museets samling av russiske ikoner og pekte tilbake til den bysantinske tradisjonen med kirkelige billedvegger.

Torriset arbeider med maleriet som et sanselig medium, med en rik koloritt, en utsøkt virtuositet i strøkene og fargelag som går fra det transparente til det tykke og pastose. Han har bilder med små gjenstander og lapper festet på den malte lerretsflaten, en teknikk som kan grense mot assemblage eller collage. Tematisk arbeider han med “det samme som andre tenkende mennesker er opptatt av”, som han uttalte i et intervju 1984. Hans motiver kan kretse rundt livserfaringer som i utstillingen “Profiler” 1984, der han presenterte 8 malerier av babyer, og i den store installasjonen Sentralsykehuset på Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, hvor han var hovedutstiller 1999.

Om tematikken i enkelte av Torrisets bilder har utgangspunkt i den private sfære, er uttrykket blottet for referanser til personen Torriset; det er essensen av livserfaringer han søker. Dette vises som et gjennomgående trekk i hans bilder fra 1980-årene, hvor vi finner en avindividualisering av figurene og en avmaterialisert fremstilling av kroppene som ofte er fremstilt svevende eller svømmende – i en nær vektløs tilstand. Til tross for det upersonifiserte klarer han i de store komposisjonene å skape en unik inderlighet i figurfremstillingene.

Ved siden av store komposisjoner, hvor hvert enkelt bilde kan bestå av et utall figurer og abstrakte fargefelt, begynte han i begynnelsen av 1990-årene å arbeide innenfor et mer forenklet uttrykk. Hans serie Etterbilder, som han presenterte på Festspillutstillingen i Bergen 1992, har en mørk grønnsvart monokrom bunnfarge med påmalte figurelementer og enkle symboler. Motivene, der ulike hverdagsgjenstander svever i rommet, er strippet ned til essensen av visuell form. På en utstilling i Kunstnernes hus 1994 viste han blant annet en installasjon med 111 bilder av et øye på monokrom bakgrunn montert sammen i et stort rektangel. Han arbeidet videre med dette konseptet, som ble utviklet slik det er vist i hans store maleriinstallasjon i det nye Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus. Utsmykningen av sørveggen i biblioteket med 836 enkeltbilder med ett øye i hvert stod ferdig 1999.

Utstillingen i De La Warr Pavilion i Bexhill, East Sussex 2003 var en videreføring av Sentralsykehuset. Den store installasjonen av små panelmalerier gir samlet et vidt spekter av fargevariasjoner, som betraktet på avstand kan oppfattes som abstrakte fargeflater. Ved nærmere gransking åpenbarer det seg brokker av interiørelementer som vinduer, dører og andre arkitekturdetaljer. Denne form for visuell improvisasjon er også utgangspunktet for billedserien Brilliant Corners, 2002, hvor han har montert mindre paneler sammen til en større enhet.

Kjell Torriset er representert i alle de store offentlige samlingene i Norge, og han har utført en rekke store utsmykkingsoppdrag for både private bedrifter og offentlige institusjoner. Han underviste ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Statens kunstakademi og ved Edinburgh College of Art i kortere perioder i 1980- og 1990-årene. Han har også vært konsulent for flere offentlige utsmykninger, sittet i styret for Astrup Fearnley Museet og i Oslo Kunstforening og vært medlem i juryen for Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen. Torriset ble tildelt Ålesunds bys kunstnerpris 1992.

Verker

  Et utvalg

 • Nattkupé, 1978
 • Afterglow, 1986
 • utsmykning i Oljedirektoratet, Ullandhaug, Stavanger, 1986
 • Gartneren i sin hage, 1986–88
 • Etterbilder, billedserie, 1990–92
 • utsmykning i NRK, Oslo, 1994
 • Fairlight, 1991–94
 • Grey Eight, 1994
 • Sentralsykehuset, installasjon, 1998–99
 • utsmykning i UBO, 1999
 • Brilliant Corners, billedserie, 2002

  Upubliserte dokumenter

 • Forarbeider til utsmykningen av det nye Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, UBO
 • Utsmykningen av det nye universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, video ved J. Rød, i Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst; DVD i UBO

Kilder og litteratur

 • H. Flor (red.): Norske grafikere i dag, 1979
 • E. H. Johnsrud og E. Mørstad: “Maleri underveis” og “Utvalgt mønstring – bedre overblikk”, i Ku&K nr. 2/1981, s. 2–15
 • G. Sørensen: biografi i NKL, bd. 4, 1984
 • O. Schmedling: Kjell Torriset – Malerier, katalog Galleri K, 1985
 • S. Thorud: “En keramiker og en maler med krukker, Lisbeth Dæhlin og Kjell Torriset”, i Ku&K, nr. 1/1987, s. 31–44
 • G. Sørensen: Kjell Torriset. Samtidsbilder, 1992
 • K. Hartley: Kjell Torriset – Monotypes, katalog Nigel Greenwood Gallery, London, 1992
 • H.-J. Brun: “Det siste 10-år”, i Norges malerkunst, 1993, s. 366
 • G. Morgenstern og Å. Thorkildsen: Kjell Torriset. 15. oktober–13. november 1994, katalog Kunstnernes Hus, 1994
 • J. Rød: Kunstneren i atelieret, 1998, s. 76–87
 • d.s.: Utsmykningen av det nye universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus, 1999
 • H.-J. Brun m.fl.: Second Nature – Works 1977–1999, katalog Astrup Fearnley Museet, 1999
 • K. Hartley og S. Hubbard: Kjell Torriset at the De La Warr Pavilion, Bexhill 2003