Faktaboks

Kjell Noreik
Født
28. juli 1929, Oslo
Død
1. januar 2015
Virke
Lege
Familie
Foreldre: Salgsinspektør Johan Gottfred Noreik (1888–1982) og Signe Madsen (1891–1976). Gift 1) 1954 med mensendiecklærer Ragnhild Solveig Staff (21.10.1930–), datter av grosserer Einar Staff (1889–1972) og Solveig Bruell (1897–1967), ekteskapet oppløst 1973; 2) 1973 med Guri Brit Danielsen (12.2.1933–22.12.2002), datter av grosserer Nils Meidel Danielsen (1902–82) og Kristofa Klaveness (1911–85).

Kjell Noreik var professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo til 1999. Han var mye benyttet som rettspsykiatrisk sakkyndig og medlem av Den rettsmedisinske kommisjon.

Noreik vokste opp i Oslo. Han tok examen artium ved Oslo katedralskole 1948 og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo 1954. Etter sykehusturnus i Narvik 1955, distriktsturnus i Salangen 1956 og militærtjeneste 1956–57 hadde han diverse utdanningsstillinger ved Ullevål sykehus, Gaustad sykehus, Rikshospitalet, Sentralsykehuset i Akershus og ved Dikemark sykehus, før han ble dosent i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo 1974 og professor 1986, en stilling han hadde til oppnådd aldersgrense 1999.

I sin forskningsstilling ved Gaustad sykehus 1963–68 arbeidet Noreik med etterundersøkelser av tidligere innlagte pasienter. Dette arbeidet dannet blant annet grunnlaget for doktoravhandlingen Follow-up and classification of functional psychoses with special reference to reactive psychoses 1969. Sammen med Christian Astrup utgav han 1966 Functional psychoses, diagnostic and prognostic models.

Som dosent og professor i sosialmedisin publiserte han, ofte sammen med andre forskere, blant annet arbeider vedrørende uførepensjon og sykmeldingspraksis, foruten arbeider om rettspsykiatriske emner. Noreik ble tildelt Dr. Dedichens pris for psykiatrisk forskning 1974 og mottok Kongens gullmedalje for prisoppgaver både 1969 og 1977. Sammen med Grete Stang har han vært redaktør for Lærebok i sosialmedisin for utgavene 1987, 1992 og 2000.

Noreik hadde flere bistillinger innenfor sosialmedisin, blant annet var han 1974–82 ved Asker sosialkontor og fra 1998 ved St. Hanshaugen sosialsenter i Oslo. Fra 1987 har han vært samarbeidende spesialist i psykiatri for trygdekontorene i Oslo, der han har undersøkt et stort antall pasienter som har søkt ulike trygdeytelser.

Helt fra 1961 hadde Noreik oppdrag som psykiatrisk sakkyndig i straffesaker. Frem til 2006 avga han omkring 1000 rettspsykiatriske erklæringer, flere av disse vedrørende større straffesaker. Noreik var også mye brukt i umyndiggjøringssaker, og han hadde per 2006 avgitt over 200 slike erklæringer. Også i sivilsaker, for eksempel vedrørende personskade, møtte han som sakkyndig en rekke ganger.

Kjell Noreik var 1983–2003 medlem av Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, og fungerte i perioder som formann.

Verker

  • Functional psychoses, diagnostic and prognostic models (sm.m. C. Astrup), 1966
  • Follow-up and classification of functional psychoses with special reference to reactive psychoses, dr.avh. UiO, 1970
  • ca. 125 vitenskapelige artikler

Kilder og litteratur

  • NL, bd. 4, 1996
  • opplysninger fra Kjell Noreik

Portretter m.m.

  • Maleri (portrett, sittende) av Paul Sullivan Hellsegg, 1999; Fredrik Holsts Hus, UiO