Faktaboks

Kim Småge
Pseudonym For Anne Karin Thorhus
Født
23. juni 1945, Trondheim, Sør-Trøndelag
Virke
Forfatter
Familie
Foreldre: Kaiarbeider Rune Sanfrid Thorhus (1911–68) og Hjørdis Wedø (1911–97). Gift med dramatiker Edvard Normann Rønning (4.5.1952–).

Kim Småge er en sentral skikkelse i nyere norsk spenningslitteratur. Hun slo igjennom 1983 med thrilleren Nattdykk og har senere fulgt opp med flere romaner – de fleste thrillere eller kriminalromaner – to ungdomsbøker, en barnebok og en novellesamling. Hun har også arbeidet som oversetter og journalist. Flere av bøkene hennes er oversatt til en rekke andre språk.

Småge vokste opp i et arbeidermiljø på Lilleby i Trondheim. Etter realskole og handelsskole arbeidet hun fra 1964 til 1970 som sekretær hos Brødrene Rishaug AS, Trondheim. 1970–73 gikk hun på Trondheim Økonomiske Gymnas, og deretter studerte hun ved Universitetet i Trondheim 1973–77. Hun er cand.mag. med fagene nordisk, engelsk og geografi. 1980 ble hun den første kvinnelige instruktør i Norges Dykkerforbund. Småge har arbeidet som adjunkt, først i Møre og Romsdal 1977–83, deretter i Trondheim 1988–91. Siden 1991 har hun vært forfatter og frilanser på heltid. Hun er bosatt på Valsøya i Fosen.

Småge skriver om kvinner som er handlekraftige, men også sårbare: Hilke, hovedpersonen i de to første bøkene hennes, Nattdykk og Origo, er dykker; Lena i Kainan er skuespiller med mannsroller som sin spesialitet. Enten Småge skriver thrillere eller kriminalromaner, er spenningen i bøkene hennes knyttet til underliggende maktstrukturer. I Kainan ligger makten hos frimurere. I Lex Love får en lov fra regjeringen Nygaardsvold, som tillot bigami under den annen verdenskrig, fatale konsekvenser for neste generasjon.

Samme år som Kainan ble gitt ut, kom Småges første ungdomsbok, Figurene (1986), som ble prisvinner i Aschehougs ungdomsbokkonkurranse. Boken er spennende, samtidig som den formidler hvor vanskelig overgangen er fra barn til voksen, med seksualitet, sjalusi og problemer i den nære familie. Småge har uttalt at hun skrev boken fordi hun ble klar over at Nattdykk ble benyttet i ungdomsskolen, og hun syntes ikke den passet helt for denne aldersgruppen.

Hennes best kjente litterære skikkelse er Anne-kin Halvorsen, politibetjent i Trondheim og hovedperson i kriminalromanene Sub Rosa, En kjernesunn død, Containerkvinnen, Dobbeltmsnn og Solefall. Handlingen i den siste boken foregår på Fosen, de andre har handlingen lagt til Trondheim. Anne-kin Halvorsen ble første gang introdusert i tittelnovellen i novellesamlingen Kvinnens lange arm.

Småge gjør god bruk av sin varierte yrkesbakgrunn og lokalkunnskap fra steder hun har bodd. Språket er friskt og radikalt bokmål, noe som innbrakte henne Språklig Samlings Litteraturpris 1990. Hennes posisjon som forfatter er først og fremst tuftet på thrillere og kriminalromaner, men hun har litterær bredde ut over dette. Oppvekstromanen Koksbiter og trollsplint gir en levende skildring av en barndom i Trondheims arbeidermiljø. I denne boken er undertrykkende maktstrukturer i samfunnet sett gjennom barnets øyne.

Småge satt i styret i Den norske forfatterforening 1987–91 og 2002–04. 2001 var hun president i Skandinaviske Kriminelle Selskap. Hun har vært utvalgsleder for Barn & Ungdom i Norges Dykkerforbund.

1984 fikk Småge Rivertonprisen for Nattdykk. For årets beste skandinaviske kriminalroman, Sub Rosa, fikk hun Glassnøkkelen 1993. Videre har hun mottatt Palle Rosenkrantz-prisen for beste roman oversatt til dansk for En kjernesunn død.

Verker

 • Nattdykk, kriminalroman, 1983
 • Origo, kriminalroman, 1984
 • Figurene, ungdomsroman, 1986
 • Kainan, kriminalroman, 1986
 • Interrail, ungdomsroman, 1988
 • Lex Love, roman, 1991
 • Kvinnens lange arm, kriminalnoveller, 1992
 • Sub Rosa, kriminalroman, 1993
 • En kjernesunn død, kriminalroman, 1995
 • Medaljen, lettlestbok, 1997
 • Containerkvinnen, kriminalroman, 1997
 • Koksbiter og trollsplint, roman, 1999
 • Solefall, kriminalroman, 2002
 • Dobbeltmann, kriminalroman, 2004

Kilder og litteratur

 • K. Christensen: Lov og rett eller blind tilfeldighet i kvinners kriminallitteratur, i I. Engelstad m.fl. (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 3, 1990
 • K. O. Jensen: Kim Småge: et forfatterportrett, 1994
 • G. Bø: Hardkokt feminisme? Kim Småges forfatterskap, i A. Elgurén og A. Engelstad (red.): Under lupen. Essays om kriminallitteratur, 1995
 • G. Bø: Kriminallitteratur – retorikken i denne sjangeren med døme frå norsk samtidskrim, 1995