Faktaboks

Josef Nordenhaug
Født
2. august 1903, Kristiania
Død
18. september 1969, Washington, D.C., USA
Virke
Teolog, skolemann og internasjonal kirkeleder
Familie
Foreldre: Snekkermester og møbelhandler Johannes Nordenhaug (1875–1938) og Elise Marie Bye (1880–1928). Gift 1933 i USA med Helen Bacon Rampp (15.8.1899–9.8.1997), datter av John Rampp og Dollie Herrick.

Josef Nordenhaug var baptistprest i Norge og USA og ledet baptistenes presteseminar i Sveits i 10 år før han 1960 ble generalsekretær i Baptistenes Verdensallianse.

Nordenhaugs foreldre var innflyttere til Kristiania fra Aremark, og Josef vokste opp på Grünerløkka, der faren etter hvert etablerte egen møbelforretning. Kort tid etter at Josef var født, ble foreldrene medlemmer i Kristiania Baptistmenighet (nå Oslo 1. Baptistmenighet). Menighetslivet kom til å bli den viktigste ramme rundt Josefs oppvekst og retningsgivende for yrkesvalg og karriere senere i livet.

Nordenhaug tok examen artium på reallinjen som privatist 1921, studerte deretter realfag ved universitetet i Oslo og ble cand.mag. 1927. Under studietiden i Oslo tok han sikte på en karriere innen astronomi, men han kjente etter hvert et kall til prestegjerningen og reiste til USA for videre studier 1928. Han ble Master of Theology (Th.M) ved Southern Baptist Theological Seminary i Louisville, Kentucky 1930 og Doctor of Philosophy (Ph.D.) samme sted 1932. Samme år kom han tilbake til Norge og ble assisterende pastor i Oslo 1. Baptistmenighet, men allerede året etter drog han tilbake til USA, der han giftet seg. I årene 1933–48 betjente han tre baptistmenigheter i Kentucky og Virginia.

1948 inntrådte en ny fase i Nordenhaugs karriere. Fra å arbeide som menighetsprest ble i prinsippet hele verden hans “sogn”. Han ble utpekt til sjefredaktør i det internasjonale tidsskriftet The Commission, som utgis av International Mission Board (IMB), selskapet for ytre misjon under det amerikanske baptistsamfunnet Southern Baptist Convention (SBC). 1950 valgte IMB ham til rektor ved Baptist Theological Seminary i Rüschlikon, Sveits, en teologisk høyskole opprettet 1948 av SBC i samarbeid med de europeiske baptister (flyttet til Praha 1995). Denne stillingen hadde Nordenhaug til han 1960 ble valgt til generalsekretær i Baptist World Alliance (BWA) og ble øverste leder for verdens på den tiden ca. 70 millioner baptister.

Opprettelsen av en høyskole i hjertet av Europa tre år etter den annen verdenskrigs slutt var et visjonært og dristig prosjekt. Til skolen kom det studenter fra Italia, Spania og Tyskland så vel som fra Storbritannia, Nederland, Polen og Skandinavia. Det var mange sår som ikke var grodd, og det skulle stor innsikt og lederkompetanse til for at eksperimentet skulle lykkes. Nordenhaug viste seg å bli en brobygger mellom tapere og seierherrer i Europa og mellom europeiske og amerikanske baptister. Den forståelse for både amerikansk og europeisk mentalitet som han demonstrerte, og ikke minst hans engasjement i forholdet til Øst-Europa i 1950-årene, bidrog til at han 1960 var det naturlige valg som generalsekretær i BWA. Nordenhaug initierte en omorganisering av BWA med særlig vekt på studiekommisjonenes arbeid og hjelpearbeid og relasjonsbygging. Hans perspektiv var ikke bare nordatlantisk, men globalt, med sterk vekt på å involvere Sør-Amerika, Afrika og Asia i alliansens arbeid og lederskap.

Helt fra sin ungdom var Josef Nordenhaug etterspurt som medlem av styrer og utvalg. 1950–60 representerte han SBC i Den europeiske baptistføderasjons eksekutivkomité, 1954–58 ledet han SBCs europaprogram for nødhjelp og rehabilitering, og 1956 var han leder for baptistenes hjelpekomité for Ungarn.

Som rektor bygde Nordenhaug opp et høyt kvalifisert internasjonalt professorkollegium og etablerte avtaler med universitetet i Zürich om doktorgradsstudier. Selv ble han det praktiske kirkelivs mann. I tillegg til master- og doktorgradsavhandlingene bestod hans vitenskapelige produksjon bare av en lærebok i religionssosiologi, som kom i to utgaver. Nordenhaug ble 1963 utnevnt til æresdoktor ved Temple University i Philadelphia, USA. Etter hans død opprettet høyskolen i Rüschlikon Dr. Josef Nordenhaugs minneforelesninger, som holdes hvert annet år.

Verker

  • 'Mysterion' in Paul's Epistles, dr.avh., Louisville (Kentucky) 1932
  • A Compendium of Christian Sociology, Rüschlikon 1954 (2. utg. Church and Society, 1960)

Kilder og litteratur

  • Stud. 1921, 1949, 1971
  • J. D. Hughey: The Baptist Theological Seminary of Rüschlikon: Retrospect and Prospect, Rüschlikon 1963, s. 6–8
  • C. E. Bryant (red.): Reconciliation Through Christ. Official Report of the Twelfth Congress, Baptist World Alliance, Tokyo 1970, Valley Forge (Pennsylvania) 1971, s. 185–186
  • BWA News, september 1997, s. 4
  • opplysninger fra Nordenhaugs datter, Karin Nordenhaug Ciholas, 2003