Faktaboks

John H. Blegen
John Hansen Blegen
Født
1. oktober 1851, Fåberg (nå Lillehammer), Oppland
Død
2. september 1928, Minneapolis, USA
Virke
Norskamerikansk teolog og filolog
Familie
Foreldre: Gårdbruker Hans Amundsen Bleken (1814–1901) og Mathea Gundersdatter Fougner (1816–1906). Gift 1883 med Anna Bergine Olsen (19.10.1854–1925), datter av Mathias Olsen og Martha Smeby. Far til Theodore Christian Blegen (1891–1969).

John H. Blegen var professor ved Augsburg College i Minneapolis i mer enn 30 år, og spilte en sentral rolle i den norske lutherske kirke i USA.

I sine biografiske notater forteller Blegen om sin slekt i Norge, “som gjennom mange slegtled havde været knyttet til gaarden Bleken” i Fåberg i Gudbrandsdalen. Den tradisjonsrike gården var blitt delt flere ganger; Johns farsslekt hadde tilknytning til Øvre Bleken. Han forteller om sin far Hans Bleken at han hadde et vanskelig sinn og at “hans liv hadde ikke altid artet sig saa at man fik det indtryk at kristendommen hade faat magt over ham”. Om sin mor Mathea Fougner skrev han imidlertid etter hennes død 1906 at “et langt og ædelt menneskeliv (hadde) funnet sin avslutning”. Med tanke på Blegens senere prestegjerning er hans eget syn på sin oppvekst i Norge og sin slekt der klargjørende. “Mange av Fougnerslekten”, skriver han, “har indtat fremskutte stillinger i samfunnet”, og det er arven fra morssiden han tilskriver sine evner og interesser: “som en arvegave bragte mor til Bleken noget av Fougnerslegtens intelligens”.

John Blegen så ingen fremtid i å være bonde i Gudbrandsdalen, og hjulpet av sine foreldre utvandret han 1869 til USA. Han kom først til Nelsonville i Waupaca County i Wisconsin, hvor en utvandrer fra Bleken tidligere hadde bosatt seg. Mens han lærte seg engelsk, livnærte han seg med forefallende arbeid i skogen, i jordbruket, på jernbanen og på sagbruk. Det var etter han 1874 flyttet til Eau Claire, Wisconsin, at han kom i kontakt med lærere ved Augsburg Seminary i Minneapolis. Høsten 1875 ble han opptatt der og etablerte en forbindelse som varte så å si til hans død 1928.

På den tid utdannet det lille seminaret i Minneapolis prester til tjeneste i Konferansen for den norsk-danske evangelisk-lutherske kirke i Amerika. Seminaret hadde en college-avdeling, hvor Blegen tok eksamen 1880. 1883 tok han også eksamen ved seminarets teologiske avdeling, og samme år ble han ordinert som prest innen denne bredkirkelige og nasjonalistiske grenen av norsk lutherdom i Amerika. 1883 var også året han giftet seg med Anna Regine Olsen, som hadde utvandret fra Lillehammer sammen med sin familie 1865. De nygifte flyttet til Rochester, Minnesota, hvor Blegen betjente en menighet frem til 1885. De fikk i alt seks barn, hvorav eldstesønnen Carl William Blegen (1887–1971) ble en internasjonalt anerkjent arkeolog, som bl.a. gjorde betydningsfulle funn i Troja.

1885 ble John H. Blegen ansatt som professor i gresk, tysk og norsk ved Augsburgs college-avdeling, begynnelsen til det senere Augsburg College. Han beholdt denne stillingen frem til 1916. Augsburgs kirkelige tilknytning vekslet i denne perioden. 1890 ble den skolen til Den forenede norsk-lutherske kirke i Amerika, som ble formelt stiftet det året, og fra 1893 var skolen knyttet til Den lutherske frikirke, som ble offisielt dannet først 1897.

Blegen var også sterkt engasjert i misjonsarbeid, og hadde i mange år tillitsverv i misjonsorganisasjonene Lutheran Board of Missions for the Northwest, Santalmisjonen til India og Zionforeningen for Israel. Han redigerte bladet Santhalmissionæren, og utgav bl.a. bøkene Blegens Veileder og Verdensatlas, Zionforeningens Historie og Al Verden for Kristus.

John H. Blegen ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1913 for sitt arbeid blant sine landsmenn i Amerika.

Verker

  • Blegens Veileder og Verdensatlas, Chicago 1891
  • Zionforeningens Historie. Et Tilbageblik ved Femogtyveaarsjubilæet, Minneapolis 1903
  • Al Verden for Kristus, Minneapolis 1911

    Etterlatte papirer

  • Biografiske optegnelser for mine barn, manuskript i Minnesota Historical Society, St. Paul, Minnesota, USA

Kilder og litteratur

  • O. M. Norlie: Who's Who Among Pastors in All the Norwegian Lutheran Synods of America 1843–1927, Minneapolis (MN) 1928
  • C. H. Chrislock: From Fjord to Freeway. 100 Years, Augsburg College, Minneapolis 1969