Faktaboks

John Anderson
Oppr. Knut Andersen Saue
Født
22. mars 1836, Voss, Hordaland
Død
24. februar 1910, Chicago, USA
Levetid - kommentar
begr. på Graceland Cemetery, Chicago
Virke
Norskamerikansk avisutgiver
Familie
Foreldre: Anders Knudsen Saue (1806–49) og Ragnhild Samsonsdatter Øen (1812–97). Gift 1) 1859 med Maria C. Frank (1841–10.4.1872), datter av Mr. Frank og Birthe Baardsdatter Rogne (1821–42); 2) 13.5.1875 med Julia Samson Een (eg. Julia Pedersdatter Øen) (1852–10.3.1910), datter av Peder Samsonsen Øen. Navneforandring til John Anderson ca. 1850.

John Anderson var en av pionerene i den norskamerikanske presse i annen halvdel av 1800-tallet, og hans avis Skandinaven var ved århundreskiftet den største norskspråklige avis i verden.

Knut Andersen Saue utvandret 1846 til Chicago fra Voss sammen med sine foreldre. I Chicago forandret han navn; fornavnet skyldtes hans amerikanske arbeidskamerater, som syntes det var lettere å kalle ham John heller enn det mer uvanlige Knut. Det rådde en tydelig amerikaniseringsvilje i den lille norske immigrantkolonien i Chicago, som oppstod 1836 da de første utvandrere fra Voss bosatte seg der. Vossingene kom til å spille en viktig rolle i kolonien og i fremveksten av den kommende verdensbyen, og ble gjerne kalt «Vosseringen». Anderson ble et av dets mest prominente medlemmer. Senator Knute Nelson, som selv kom fra Andersons hjemtrakter, hevdet at Anderson mer enn noen annen bidrog til å oppdra og opplyse sine landsmenn i Amerika.

John Andersons livsgjerning var knyttet til innvandrerpressen; han ble mest kjent som utgiver av den norskspråklige avisen Skandinaven. Hans skolegang i Amerika var uregelmessig og begrenset til et par år. Da faren døde i koleraepidemien 1849 – den tok mange liv i den norske kolonien – ble Anderson forsørger for sin mor og en yngre søster. Han solgte epler på gaten, var visergutt i en butikk og avisbud for The Commercial Advertiser. Det siste førte snart til en stilling som typograflærling i samme avis.

Han skaffet seg etter hvert utdannelse og erfaring som typograf, og det var som fullbefaren typograf at han 1866 lanserte avisen Skandinaven, sammen med bl.a. pionerjournalisten Knud Langeland (1813–88) og Iver Larsen Bøe (1822–72). Bøe (som i USA kalte seg Iver Lawson) hadde utvandret fra Voss 1844 og ved landspekulasjon blitt et svært velhavende medlem av «Vosseringen». Langeland ble avisens første redaktør, mens Anderson tok seg av forretningssiden av virksomheten. Det første nummeret var datert 1. juni 1866.

Etter noen år ble John Anderson eneutgiver av Skandinaven. Under skiftende redaktører og Andersons dyktige økonomiske ledelse ble avisen et innflytelsesrikt presseorgan, men ikke uten motgang. Anderson mistet alt i den store bybrannen 1871, som la store deler av Chicago øde. Likevel vokste Skandinaven i årene etter brannen fra å være en ukeavis til å komme ut to ganger i uken med en nasjonal utgave, samt en dagsavis med en egen søndagsutgave beregnet på Chicago-lesere. Rundt århundreskiftet var Skandinaven blitt den største norskspråklige avisen i verden, med et opplag som langt oversteg den største dagsavisen i Norge, Aftenposten. Forholdet vitner om at immigrantpressen vendte seg til det brede lag av folket mye mer enn det som var tilfellet i Norge, og den hadde en grunnleggende samfunnsbyggende funksjon. Avisen kom ut til 1941.

John Anderson fastslo selv Skandinavens politiske og sosiale grunnsyn. Som “en grundtype på en ægte uforfalsket norsk-amerikaner” (som pressekollegaen Johs. B. Wist beskrev ham), dyrket Anderson det amerikanske likhetsidealet, var folkelig innstilt, ble sterkt kritisk til aristokratiske tendenser, og politisk var han konsekvent i den republikanske leir. Andersons støtte ble ivrig søkt av håpefulle politiske kandidater. Skandinaven ble følgelig lavkirkelig og stilte seg mot norskamerikansk luthersk høykirkelighet; politisk ble den et hovedorgan for den progressive reformbevegelse blant norskamerikanere i Midtvesten.

1901 ble John Anderson av kong Oscar 2 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt virke i Skandinaven.

Verker

  • Hvad det koster at udgive et stort Blad, i Skandinaven 20.12.1907
  • Til Vossingerne, i Skandinaven 5.3.1909

Kilder og litteratur

  • A. E. Strand: A History of the Norwegians of Illinois, Chicago 1905
  • nekrolog i Skandinaven 25.2.1910, artikkel sst. 1.5.1916
  • J. B. Wist: Norsk-amerikanernes festskrift 1914, Decorah (USA) 1914, s.48–50
  • J. S. Hansen: “Skandinaven and the John Anderson Publishing Company”, i Norwegian-American Studies, bd. 28, Northfield (USA) 1979