Faktaboks

Johannes Astrup
Født
3. desember 1872, Christiania
Død
8. juni 1955, Krantzkop, Sør-Afrika
Virke
Misjonsprest
Familie
Foreldre: Misjonsbiskop Nils Astrup (1843–1919) og Anna Catharina Agathe Ursula Thurmann (1843–1931). Gift 1896 med Berthine Sofie Rødseter (8.9.1874–1952).

Johannes Astrup var misjonsprest i Schreudermisjonen i Sør-Afrika og oversatte evangeliene til zuluspråket.

Johannes Astrup var 10 år gammel da han i juni 1883 ankom Sør-Afrika, hvor faren skulle virke som misjonsprest blant zulufolket som utsending for organisasjonen Den Norske Kirkes Misjon ved Schreuder (NKMS). Johannes Astrup tilbrakte de følgende årene av barne- og ungdomstiden på misjonsstasjonene Enthumeni og Untunjambili, og tilegnet seg zuluspråket nærmest perfekt. Fra Sør-Afrika drog han 1890 til USA for å studere teologi, og tok først B.A.-eksamen 1893, deretter Bachelor of Theology-eksamen 1896, begge ved Luther College og Seminary i Decorah, Iowa. Samme år ble han ordinert til prest i Den Norske Synode i USA. 1896 giftet han seg også med Berthine Sofie Rødseter.

Resten av sitt yrkesaktive liv skulle Johannes Astrup imidlertid tilbringe i Sør-Afrika. Han var først assistent hos faren på Untunjambili et års tid, og 1898–1900 prest i Strand Street Lutheran Church i Cape Town. 1900 ble han ansatt som misjonsprest i NKMS, som på det tidspunkt mottok betydelig økonomisk støtte fra norsk-lutherske grupperinger i USA. Astrups arbeidssteder var i stor grad de samme stedene hvor han hadde vokst opp, Enthumeni og Untunjambili, og dessuten Kwahlabisa. Han vikarierte som biskop i NKMS i årene 1918–20 og ble – etter at organisasjonen gikk bort fra sin episkopale ordning 1922 – valgt til superintendent eller tilsynsmann 1923, en funksjon han innehadde til 1946.

Som kjenner av zuluspråket deltok Astrup i ulike former for oversettelsesarbeid, bl.a. som medlem av oversettelseskomiteen for Bibelen 1935–54, og han bidrog i revideringen av den zuluske salmeboken og alterboken. I lange perioder var han redaktør av det lutherske kirkeblad for Sør-Afrika, Isithunywa. 1932 utgav han boken The Future of the Zulus.

Johannes Astrup mottok en æresdoktorgrad i teologi ved Luther Seminary 1930, og ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1931. Han døde i Sør-Afrika, og er begravd der.

Verker

  • The Future of the Zulus, Sør-Afrika 1932

Kilder og litteratur

  • Norsk Misjonsleksikon, bd. 1, Stavanger 1965