Johan Theodor Torgersen

Veterinær. Foreldre: Skipsfører Johan Theodor Torgersen (1832–73) og Salia Marie Nielsen (1846–1923). Gift 20.5.1905 i Kristiansand med Elisabeth Stray (8.10.1884–2.11.1951), datter av skipsreder Eduard Stray (1854–1921) og Josefine Elisabeth Gerrard (1855–1934). Farbror til Johan Torgersen (1906–78).

Faktaboks

Født
8. april 1874
Fødested
Oddernes (nå Kristiansand), Vest-Agder
Død
8. november 1923
Dødssted
Kristiania

Johan Theodor Torgersen huskes særlig for sin innsats i reorganiseringen av det norske veterinærvesenet tidlig på 1900-tallet. Gjennom fagforeningsarbeid bidrog han til å bedre veterinærenes arbeids- og lønnsforhold vesentlig, noe som styrket tilbudet av veterinære tjenester til husdyrbrukerne.

Torgersen tok examen artium ved Kristiansand katedralskole 1893. 1894 fullførte han Krigsskolens nederste avdeling, og året etter begynte han å studere medisin. Han avbrøt imidlertid studiene samme år og lot seg immatrikulere ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøiskole i København (KVL), hvor han tok veterinæreksamen 1900. Allerede tidlig i studietiden viste Torgersen organisatoriske talenter ved at han etablerte og ledet en forening for norske veterinærstudenter ved KVL.

Da Torgersen kom tilbake til Norge, bosatte han seg i Kristiania. I en kort periode var han assistent hos en privatpraktiserende veterinær, men etablerte snart sin egen praksis. I tillegg hadde han deltidsarbeid ved den offentlige kjøttkontrollen samt stillinger i det militære, fra 1901 som veterinæroffiser og fra 1915 som veterinærkaptein. 1909 kjøpte han sammen med to kollegaer dyrehospitalet “Cheval”, som han var medeier i til sin død.

Torgersens hovedgjerning falt innenfor yrkesorganisasjonen. Fra 1904 hadde han sentrale verv i Den norske Veterinærforening, og 1911–20 var han foreningens formann. Tidlig på 1900-tallet fantes det kun omkring 150 autoriserte veterinærer i landet. Disse var spredt bosatt og hadde begrenset innflytelse på sine ansettelses- og arbeidsvilkår. Ansettelsesmyndigheten, som lå hos amtmannen, ble ofte tilfeldig håndhevet, og avlønningen var gjennomgående dårlig. Torgersens mål var å få etablert en ordning med distriktsveterinærer hvor ansettelsesmyndigheten lå hos Landbruksdepartementet. Videre mente han at lønnen burde heves vesentlig og beregnes etter distriktenes husdyrtall og geografiske beliggenhet. Etter en rekke behandlinger i Stortinget lyktes det endelig å oppnå flertall for et fremlegg 1920/21. Det ble da vedtatt et lønnsregulativ for distriktsveterinærer, og disse ble gjort til statstjenestemenn under Landbruksdepartementet. Denne reorganiseringen medførte en vesentlig forbedring i veterinærenes ansettelses- og arbeidsvilkår og bidrog til å styrke tilbudet på veterinære tjenester.

Torgersen var også en profilert talsmann for å etablere en egen veterinærutdanning i Norge. Siden sogneprest Abel hadde reist spørsmålet om nasjonal veterinærutdannelse i Stortinget 1818, hadde lite konkret skjedd. Torgersen gjenopptok saken i en tid da rekrutteringen til det veterinærmedisinske studium var avtakende, og hans fagforeningsbaserte arbeid bidrog sterkt til at Landbruksdepartementet 1916 vedtok en første bevilgning med sikte på å opprette en veterinærhøyskole. Torgersen forble en pådriver også i denne saken og satt i både plan- og byggekomiteen for høyskolen. Han fikk imidlertid kun anledning til å se byggearbeidene påbegynt før han brått døde av hjertesvikt.

Plaketten på Torgersens portrettmaleri som henger på Norges veterinærhøgskole, bærer innskriften: “Administrativ, Klog, Dygtig”. Når han i tillegg omtales som “elskværdig og besindig”, kan man forstå at han nøt stor respekt hos myndighetene, noe som var vesentlig for å nå de mål han hadde satt seg.

Kilder og litteratur

  • HEH 1912
  • Stud. 1893, 1918
  • P. Grundt: “Personalia”, i Medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening 1923, s. 354–356
  • H. Holth: “Dyrlæge Theodor Johan Torgersen”, i Norsk Veterinær-Tidsskrift 1923, s. 273–277
  • H. Horne: Træk av Veterinærvæsenets Historie i Norge, 1925
  • H. F. Wirstad: biografi i NBL1, bd. 16, 1969
  • opplysninger fra professor emeritus A. Frøslie, 2004

Portretter m.m.

  • Maleri av Mauritz Drougge, 1923; Norges veterinærhøgskole, Oslo

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg