Faktaboks

Johan Steen
Johan Daniel Steen
Født
5. februar 1856, Christiania
Død
16. november 1934, Oslo
Virke
Forretningsmann
Familie
Foreldre: Kjøpmann og skipsreder Peter Emil Steen (1829–84) og Ovidia Laurenze Jebe (1829–1905). Gift 15.10.1881 med Marie Eveline Gulbranson (24.5.1861–2.6.1942), datter av grosserer Peter Emmich Sparre Gulbranson (1820–83) og Julie Christiane Elisabeth Stenersen (1828–1917). Far til Erling Steen (1891–1961; se NBL1, bd. 14); svigerfar til Hans Thomas Horn (1873–1968).

Johan Steen var en rikt utstyrt mann med et stort arbeidspotensiale. Han var i mange år den mest markante representant for Kristianias handelsstand og var medlem i styrene for dens forskjellige organisasjoner. Som medeier i handelsfirmaet Steen & Strøm var han med på å utvikle Norges første moderne stormagasin etter internasjonalt mønster.

Bare 16 år gammel startet Johan Steen sin handelsutdannelse i Brødrene Hansens manufakturforretning i Christiania. Etter to år reiste han utenlands for å videreutdanne seg – i Elberfeldt i Tyskland, i Roubaix og Lyon i Frankrike og tilslutt i Bradford i Storbritannia. Tilbake i Kristiania 1879 begynte han som fullmektig i firmaet Steen & Strøm (grunnlagt 1797) som ble ledet av hans far og Christian Strøm. Da faren døde 1884, ble Johan sammen med sin bror Christian medeier i firmaet. Det hadde 10 år tidligere flyttet inn i en ny fireetasjes gård i Kongens gate 23. Det var den første moderne utstyrte forretningsgård i byen. Beliggenheten var gunstig med inngang fra tre gater.

Nå begynte forretningen å presentere seg selv og sine varer på en ny måte – ved annonser i pressen, på branngavler og annonsesøyler. 1890 gav Steen & Strøm ut sin første katalog. Den moderne og krevende markedsføringen var begynt. 1898 gjennomgikk bygningen store forandringer, fikk elektrisk strøm og elevator, og skrivemaskinen ble tatt i bruk på kontorene. Etter hvert stod Steen & Strøm frem som landets største magasin – en rekke spesialforretninger under ett tak og en ledelse.

Det var ikke bare innen sin egen bedrift at Steen satte varige spor etter seg. Hans interesse for handelens tradisjoner og hans ønske om å utvikle handelsstandens muligheter førte ham til ledende stillinger innen dens organisasjoner. Han var formann i Christiania Handelstands Forening 1907–12 og ble tillagt hovedæren for kjøpet og innredningen av Karl Johans gate 37, Thorvald Meyers staselige palé. 1907–20 var han medlem av Handelstandens 50-manns utvalg. Han nedla også et grunnleggende arbeid for Den Norske Handelstands Fællesforening, hvor han var styremedlem 1912–19, de tre siste årene som formann. Hans innsats førte til opprettelsen av Norges Handelstands Forbund 1920.

Også på andre områder la samfunnet beslag på Steens arbeidskraft. Han var medlem av Kristiania bystyre 1902–07 og 1914–16, av arbeidsutvalget for Oplysningskontoret for Næringsveiene 1917–21, viseformann i Christiania Handelskammer 1908–19. Han var en av stifterne av Fransk-Norske Handelskammer, dets styreformann 1919–21 og senere kammerets æresmedlem. 1911 var Steen norsk representant til Deutscher Handelstag i Heidelberg og året etter til Det internasjonale Handelskammers kongress i Boston.

Johan Steen var spesielt interessert i geografi, og sine omfattende kunnskaper i dette faget hadde han skaffet seg på sine mange reiser rundt i verden. Allerede 1892 meldte han seg inn i det nylig stiftede Det Norske Geografiske Selskab, og fra 1916 til sin død var han medlem av selskapets styre.

Steen var en ivrig skiløper og et engasjert medlem av Christiania Skiklub fra 1881. Han nøyde seg ikke med Nordmarka, men drog på lange turer i den norske fjellheimen. I mange år var han styremedlem og formann i klubben. 1920 gav han ut boken Christiania Skiklub gjennem 43 aar. Han må ha hatt en poetisk åre, for boken er full av hans kantater, sanger og taler på rim, forfattet til klubbens merkedager, men også til nasjonale begivenheter.

Alle Steens tillitsverv viser hvilken respekt samtiden hadde for den store innsatsen han gjorde på forskjellige områder. Han tok del i begivenhetene omkring seg like til sin død. Således måtte han oppleve at en del av hans livsverk ble lagt i grus ved brannen i Steen & Strøms varehus 21. mars 1929 – midt under hovedstadens feiring av kronprins Olavs bryllup, men han fikk også se det nye varehuset – et praktbygg i art deco-stil – bli reist 1930.

Johan Steen ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1911.

Verker

 • Christiania Skiklub, i Norsk Idrætsblad, julenummer 1894
 • Christiania Skiklub gjennem 43 aar, 1920

Kilder og litteratur

 • Norges Handel, Sjøfart og Industri, bd. 1: Kristiania, 1915
 • INN, bd. 1, 1938
 • K. Qvigstad: biografi i NBL1, bd. 14, 1962
 • M. Schulerud: Fra krambod til stormagasin, 1947
 • W. Keilhau: “Handelens Venner” og Oslo Handelstands Forening, 1951
 • J. E. Myhre: Hovedstaden Christiania. Fra 1814 til 1900, bd. 3 av Oslo bys historie, 1990, s. 249 og 420

Portretter m.m.

 • Maleri av Gudmund Stenersen, 1918; Oslo Handelstands Forening
 • Byste (bronse) av Gustav Lærum, udatert; Oslo Bymuseum
 • Silhuett av d.s., udatert; sst