Faktaboks

Johan Munthe
Johan Wilhelm Normann Munthe
Født
27. juli 1864, Bergen
Død
13. mai 1935, Beijing, Kina
Virke
Offiser og kunstsamler
Familie
Foreldre: Kjøpmann og bryggerieier Christopher Munthe (1833–74) og Albertine Normann (1838–1902). Gift 1) 19.8.1907 i København med Georgina (“Gina”) Arentz Nilsen f. Berg (4.6.1870–28.8.1916; hun gift 1) 1893–1903 med agent Randolph Nilsen, 1865–1915), datter av fabrikkeier Carl Sigvard Berg (1842–1903) og Divert Bang Lothe Arentz (1850–1930); 2) 21.2.1919 med Alexandra Etheldred Emily Marie Sylvia Grantham f. von Herder (f. 18.12.1867, enke etter advokat Frederick Grantham), datter av kammerherre Alexander von Herder og grevinne Anna Sylvia Wilding von Königsbrück. Dattersønns sønnesønns sønnesønns sønnesønn av Ludvig Hanssøn Munthe (1593–1649); femmenning av Wilhelm Munthe (1883–1965).

Johan Munthe var kinesisk general, kunstsamler og mesen. Han tilbrakte de siste 50 år av sitt liv i Kina, hvor han hadde en eventyrlig karriere som offiser og som venn og rådgiver for Kinas første president, Yuan Shikai. Munthe var en ivrig samler av kinesisk kunst, og han skjenket sin meget verdifulle samling til Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen.

Munthe mistet sin far som 10-åring og ble sendt til Christiania for å bli oppdratt hos sin morbror, oberstløytnant Rudolph Normann. Etter å ha tatt examen artium ved Aars & Voss skole gikk han på Kavaleriets underoffisersskole 1884–86 og tok eksamen for å fortsette i Krigsskolens øverste avdeling, men i slutten av 1886 avbrøt han utdannelsen og reiste til Kina. Her startet han sin karriere i det den gang britiskledede tollvesenet, trolig ved hjelp av sin eldre slektning Iver Munthe Daae, som på den tiden hadde avansert til generalinspektør for tollvesenet. Munthe studerte mandarin-kinesisk, foruten nordkinesiske dialekter, som han etter hvert behersket bedre enn de fleste utlendinger i Kina på den tiden. Han tjenestegjorde først i Ningbo, deretter i Shanghai og Chefoo (nå Yantai), og avsluttet sin karriere i tollvesenet som Acting Deputy Commissioner ('fungerende viseinspektør') i Tientsin (Tianjin).

Men det var offiser Munthe ønsket å være. Han deltok som frivillig i den kinesisk-japanske krig 1894 og utmerket seg slik der at han ble engasjert som instruktør for kavaleriet i den moderne armeen som offiseren Yuan Shikai hadde fått i oppdrag å bygge opp. Munthe studerte militærlitteratur og utviklet seg til å bli en dyktig strateg, og han avanserte til oberst.

Da bokseropprøret brøt ut 1900, reiste Munthe til Tianjin og stilte seg til rådighet for de internasjonale styrkene. Her ble han attachert den russiske avdeling og deltok i flere slag og kamper i og omkring Tianjin. Det var Munthe og den russiske general Vasiljevskij som var de første som brøt gjennom Beijings porter og reddet de innestengte utenlandske diplomatene fra boksernes beleiring. For sitt mot ble Munthe tildelt den britiske China Expedition Medal, den russiske krigsmedalje og 4. klasse av den russiske St. Georgs orden.

Munthes eksepsjonelle karriere i Kina skyldtes trolig hans redelige natur, mot og ubestikkelighet, foruten hans nære kontakt med Yuan Shikai; han gav sin støtte til denne etter hvert så sterke mann den gang alle andre motarbeidet ham. 1902–09 var han adjutant hos Yuan Shikai mens denne var visekonge i Chihli (provinsen som omgav Beijing). Munthe fikk generalmajors grad 1909, og 1909–11 var han igjen i tollvesenet i Tianjin, nå som direktør.

Da revolusjonen brøt ut i Kina 1911, ble Yuan Shikai først utnevnt til statsminister og øverstkommanderende for armeen. Munthe trådte igjen inn i tjeneste som rådgiver og adjutant for sin gamle sjef, som etter noen måneder gikk over til republikanerne og lot seg utrope til Kinas første president 1912. 1914 fikk Munthe i oppdrag av presidenten å opprette et spesielt gendarmeri av elitetropper som skulle sørge for de utenlandske legasjonenes sikkerhet. Dette korpset, som han med rette var stolt av, kommanderte han helt til sin død. Munthe ble i Kina omtalt som “utlending nr. 1”, og han er den eneste utlending som har oppnådd å bli kinesisk generalløytnant, en grad han fikk da han 1914 ble utnevnt til rådgiver for krigsministeriet.

Munthe var en stor beundrer av gammel kinesisk kunst og kultur. Hans generøse gave (ca. 2500 gjenstander) til Norge av kinesisk kunst består av maleri, skulpturer og alle klassiske former for kinesisk kunsthåndverk med hovedvekt på porselen. Det var i den lykkelige tiden som nygifte at han og hans kone bestemte seg for å begynne å sende kunstgjenstander hjem til Norge “for at nordmenn skulle få lære om Kina og landets interessante og vakre kunst”. En permanent utstilling av Munthes mest interessante kunstgjenstander finnes i dag i Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. Denne donasjonen har gjort Munthe til en av vårt lands største kunstmesener.

Johan Munthe mottok en rekke ordener og utmerkelser. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1907, fikk kommandørkorset 1910 og ble kommandør av 1. klasse 1915. Han var også kommandør av 1. klasse av Dannebrogordenen og den svenske Svärdsorden, kommandør av den franske Æreslegionen og innehaver av de kinesiske Dobbelte drageorden (2. grad, 3. klasse) og Gylne aks' orden (2. klasse). Munthe døde i Beijing 1935 og er begravd der.

Kilder og litteratur

  • HEH 1934
  • B. Aagaard: biografi i NBL1, bd. 9, 1940
  • P. C. Hansson: 25 år i Midtens rike, 1946
  • Delphin Amundsen, 1947
  • P. Anker og B. Gyllensvärd: Kinesisk kunst i 3000 år, utstillingskatalog NG, 1977
  • “Arvegods på vidvanke”, i VKM Årbok 1987
  • J. Huitfeldt: General Munthe. Eventyrer og kunstsamler i det gamle Kina, 1990

Portretter m.m.

  • Portrett (oljemaleri) av Munthe i generalsuniform; trolig malt i Kina av ukjent kinesisk kunstner, ca. 1910; VKM