Faktaboks

Johan Jeremiassen
Johan Elias Jeremiassen
Født
8. januar 1843, Kviteseid, Telemark
Død
25. januar 1889, Porsgrunn, Telemark
Virke
Skipsreder og industrigründer
Familie
Foreldre: Seminarbestyrer Knut Johan Jeremiassen (f. 1807) og Ingeborg Elise Helseth (død før 1865). Gift 8.4.1870 med Ellen Serine Knudsen (14.5.1846–14.9.1937), datter av skipsreder Christen Knudsen (1813–88) og Gurine Aadnesdatter (1808–1900). Dattersønn av Hovel Helseth (1779–1865); svoger til Gunnar Knudsen (1848–1928); morfar til Elisabeth Gording (1907–2001).

Johan Jeremiassen var en fremtredende forretningsmann i Porsgrunn i 1870- og 1880-årene, og huskes særlig som grunnleggeren av Porsgrunds Porselænsfabrik.

Jeremiassen vokste opp i Telemark og Drammen. Etter avsluttet handelsutdannelse og noen års forretningsdrift i Christiania flyttet han til hustruens hjemby, Porsgrunn, der han i løpet av få år ble en av byens fremste forretningsmenn. Først startet han et engrosfirma i manufaktur for Telemark og samtidig en større detaljforretning i isenkram. Senere grunnla han byens største skipsverft og registrerte eget rederi. I 1880-årene var Porsgrunn, med en handelsflåte på 110 skip, en av landets fremste sjøfartsbyer, og i dette virksomme maritime miljø ble Jeremiassen en sentral skikkelse. Også innen distriktets omfattende iseksport spilte han en betydelig rolle.

Johan Jeremiassen var en særdeles virksom mann – idérik, fremsynt og med stor arbeidskapasitet, inntil helsen begynte å svikte. Under et kuropphold i Karlsbad 1882 ble han kjent med at tyske porselensfabrikker benyttet kvarts og feltspat fra Norge som råvarer i sin produksjon. Kaolin, porselensjord, var tyskerne derimot selvforsynt med. Dette vakte skipsrederens interesse, og tanken slo ned i ham: Hvorfor ikke gå motsatt vei? Hvorfor ikke hente kaolin i Tyskland til Porsgrunn og starte porselensfabrikasjon der? Kvarts og feltspat hadde jo byen praktisk talt like utenfor bygrensen, i Bamble og ved Arendal. Kaolinet kunne bringes hjem som billig returlast fra Tyskland med de mange isskuter som gikk i ballast til Norge. Det samme gjaldt kull fra Storbritannia, som man trengte til brenneriovnene. Som disponent for A/S Traag Iscompagnie og reder for D/S Traag, et skip spesialbygd for istransport, hadde Jeremiassen inngående kjennskap til traden.

Hjemme i Porsgrunn modnet tanken om etablering av en porselensfabrikk. I byen fantes det billige tomtearealer, med kaiområder egnet for import av råvarer og eksport av ferdigprodukter. Her trengtes bare et velbegrunnet og overbevisende prosjektutkast, initiativ og pågangsmot, noe nettopp Johan Jeremiassen hadde i rikt monn. Og han hadde mer – sosial posisjon og autoritet, som byens viseordfører, tysk konsul og reder for 7 barkskip bygd på eget verft midt i byens sentrum, og ikke minst som svigersønn til den fremgangsrike skipsreder Christen Knudsen på Frednes og svoger av skipsrederne Jørgen C. og Gunnar Knudsen, den senere statsminister.

Prosjektanalyser og fremdriftsplaner ble utarbeidet og distribuert til familie og innflytelsesrike forretningsforbindelser. 11. mai 1885 ble det avholdt konstituerende generalforsamling i Porsgrunn rådhus. Etableringen av Porsgrunds Porselænsfabrik A/S var en realitet. I Norge fantes på den tid ingen faglig ekspertise innen porselensfabrikasjon. Særdeles viktig var valget av en dyktig spesialist til å forberede og lede oppbyggingen av fabrikken og til å forestå produksjonen. Valget falt på tyskeren Carl Maria Bauer, som med solid fagkompetanse ble bedriftens første leder. Deretter gikk det slag i slag. Samme år forelå byggetegninger, og byggingen av fabrikken kunne begynne. På forbløffende kort tid var anlegget ferdig reist og komplett teknisk utstyr montert. 10. februar 1887 kom de første porselensprodukter ut av brennovnene.

Gründeren Johan Jeremiassens drøm og visjon var blitt virkelighet. Skjebnen forunte ham imidlertid ikke å følge fabrikkens videre utvikling og suksess. Et ondartet magesår lot seg ikke helbrede. Han døde 1889, bare 46 år gammel.

Kilder og litteratur

  • C. J. Reim: biografi i NBL1, bd. 7, 1936
  • A. Bøe: Porsgrunds porselænsfabrik. Bedrift og produksjon gjennom åtti år 1885–1965, 1967