Faktaboks

Jeremi Wasiutyński
Jeremi Maria Franciszek Wasiutyński
Født
5. oktober 1907, Warszawa, Polen
Død
8. april 2005, Oslo
Virke
Polsk-norsk astrofysiker og filosof
Familie
Foreldre: Professor Aleksander Feliks Hieronim Marceli Wasiutyński (1859–1944) og Klotylda Stefania Eufemia Romocki (1874–1963). Gift 1) 14.10.1942 med Christiane Hanna Johanne (“Jane”) Trønnes (12.8.1913–10.7.1943), datter av gårdbruker Andreas B. Trønnes (f. 1850) og Hanna Svenkerud (f. 1872), separert 1943; 2) 29.11.1968 med lektor Ragnhild Nilsen (5.7.1943–), datter av rørlegger Peder Nilsen (1912–81) og tekstilarbeider Anne Marie Johannessen (1913–2001), ekteskapet oppløst 1970.

Jeremi Wasiutyński bodde i Norge det meste av sitt voksne liv og utgav en rekke bøker om astrofysikk. I sine senere år beskjeftiget han seg hovedsakelig med filosofiske spørsmål, særlig knyttet til helhetstenkning og kosmologi.

Wasiutyński var av polsk adelsslekt og vokste opp i Warszawa. Etter studenteksamen ved det masowiske gymnas i Warszawa 1925 studerte han matematikk, fysikk og astronomi ved universitetet i Warszawa og tok 1930 magistergraden i astronomi med avhandlingen The Variable Star AK Herculis. Hans hovedinteresse var astrofysikk, men det var ikke universitetsfag i Warszawa. I årene 1931–34 var han praktikant ved en fabrikk for optiske instrumenter. Ved siden av arbeidet skrev han et tobindsverk i generell astronomi sammen med professor M. Kamieński i Warszawa. 1935–36 skrev han en meget omfattende Kopernikus-biografi, som 1938 oppnådde Polens litteraturpris for årets beste bok. Wasiutyński var svært filminteressert, og i slutten av 1930-årene skrev han et filmscenario som ble trykt i et polsk filmtidsskrift.

1937 kom Wasiutyński til Oslo for å studere ved Institutt for teoretisk astrofysikk, som den gang – under professor Svein Rosselands ledelse – var et av de beste studiesteder for astrofysikk i Europa. Wasiutyński lærte norsk raskt, og snart behersket han språket glimrende, både muntlig og skriftlig. Han publiserte mer enn hundre populærvitenskapelige artikler i norsk og dansk dags- og ukepresse og var mangeårig fast bidragsyter i Magasinet for alle.

Den annen verdenskrig fikk store konsekvenser for Wasiutyński. All familieformue i Polen ble konfiskert, og han måtte livnære seg i Norge uten støtte hjemmefra. Et kort ekteskap endte med separasjon og hustruens død like etterpå. 1943–44 utgav han trebindsverket Verden og geniet, som gav en grundig innføring i den tids astronomiske viten og skildret mange av geniene som stod bak. Tredje bind inneholder en omfattende og nøktern vurdering av religioner, spesielt kristendommen. 1948 ble Wasiutyński dr.philos. ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Studies in Hydrodynamics and Structure of Stars and Planets, et arbeid han hadde holdt på med helt siden han kom til Norge. Wasiutyński ble norsk statsborger 1946. 1963 utgav han boken Universet, en omfattende beskrivelse av den tids astronomiske viten. 1964 ble han statsstipendiat.

Wasiutyńskis mangeårige arbeid med å bringe virkelighetens helhet til leserne bidrog etter hvert til en radikal forandring i hans intellektuelle orientering og livsplaner. Han uttrykte selv at han kom til den overbevisning at det verden for tiden akutt mangler, er en syntese av virkeligheten. Det verdensforholdet som selv de mest lærde av vår tids filosofer holder på med, bygger på den forutsetning at virkeligheten er en ren sammensetning av de resultater spesialforskere bruker. Hans senere publikasjoner var av filosofisk karakter, som trebindsverket Creation. Materials to the General Theory of Reality og Det kosmiske drama og drømmer om den kongelige vei på terskelen til en ny tid. Hans forfatterskap viser inngående kunnskaper innen en rekke fagområder, og til tross for sin høye alder hadde han til det siste publikasjoner under arbeid. Wasiutyński var mye benyttet som foreleser og foredragsholder.

Verker

 • Astronomia Ogólna ('Generell astronomi'), manuskript (sm.m. M. Kamieński), 2 bd., Warszawa 1932–36
 • Kopernik, Twórca nowego nieba ('Kopernikus, skaperen av en ny himmel'), Warszawa 1938
 • Fabryka ludzi ('Menneskefabrikken'), filmscenario, i Sztuka filmow (Warszawa), 1939
 • Verden og geniet. Fra solsystemets dannelse til i dag, 3 bd., 1943–44
 • Studies in Hydrodynamics and Structure of Stars and Planets, dr.avh., 1946
 • Geniet og det overnaturlige, 1950
 • The Dynamic Constitution of the Outer Layer of the Sun, i Annales d'Astrophysique 1958, s. 119–150
 • Universet, 1963 (2. utg. 1965)
 • Creation. Materials to the General Theory of Reality, 3 bd., 1996
 • Det kosmiske drama og drømmer om den kongelige vei på terskelen til en ny tid, 1998
 • The Speech of God, From the Meta-Cosmic Beginnings to the Forthcoming Terrestrial Crisis In an Attempt at Human Understanding, 2003
 • The Solar Mystery. An Inquiry Into the Temporal and the Eternal Background of the Rise of Modern Civilization, 2003

Kilder og litteratur

 • Wasiutyńskis egne utgivelser (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • opplysninger fra Jeremi Wasiutyński, 2004
 • opplysninger fra Wasiutyńskis sekretær Sissel Klokkhammer, 2004

Portretter m.m.

 • Portrett av fotograf Morten Krogvold