Faktaboks

Jens Christian Mellbye
Født
4. februar 1914, Kristiania
Død
31. mars 1993, Oslo
Virke
Jurist
Familie
Foreldre: Høyesterettsadvokat Gunnar Lange Mellbye (1884–1958) og Aagot Maartmann-Moe (1888–1980). Gift 1939 med Ellen Ring Hartmann (14.3.1918–), datter av disponent Aage Hartmann (1888–1962) og Astrid Meinich Ring (1892–1969). Bror av Fredrik Mellbye (1917–99); sønnesønn av Christian Mellbye (1833–1910; se NBL1,bd. 9); fillenevø (fetters sønn) av Johan E. Mellbye (1866–1954).

Jens Christian Mellbye var fast forsvarer i Høyesterett 1961–68 og høyesterettsdommer 1968–82. Han var formann i Den Norske Advokatforenings hovedstyre 1965–68.

Mellbye vokste opp i Kristiania som den eldste av tre brødre. Han tok examen artium på Ris skole 1931 og gikk så inn på Krigsskolen, hvor han gjennomgikk det som den gangen het nederste avdeling. Han ble vernepliktig offiser 1932 og avanserte etter hvert til vernepliktig kaptein.

Mellbye tok juridisk embetseksamen 1938 – med et glimrende resultat som bar bud om den senere yrkeskarriere. 1939 giftet seg han med Ellen Ring Hartmann, de fikk etter hvert tre barn.

Mellbyes karriere kan sies å ha fulgt et forløp som den gangen var vanlig for unge, dyktige jurister. Han var først dommerfullmektig i Skien i ca. to år. Da tiden ved sorenskriverembetet var slutt, begynte han som fullmektig hos sin far. Etter noen år i denne stillingen ble han opptatt som kompanjong i farens advokatforretning. 1946 tok han advokaturen og ble høyesterettsadvokat.

Da den annen verdenskrig var slutt og landssviksoppgjøret skulle gjennomføres, fikk det offentlige bruk for en kapasitet som Mellbye. Han var statsadvokat ved Riksadvokatembetet 1945–46 og aktor i landssviksaker for Høyesterett 1946–51. Fra dette siste året og frem til 1961 var Mellbye fast forsvarer for Oslo byrett. Deretter var han fast forsvarer for Høyesterett frem til 1968. Mens han innehadde disse verv, drev han sin private advokatforretning og var betrodd prosedyren i mange store sivile saker.

1968 ble Mellbye utnevnt til dommer i Høyesterett og satt i dette embetet frem til 1982, da han foretrakk å gå av med pensjon. Etter sin avgang fra Høyesterett hadde Mellbye i en årrekke en mengde oppdrag som voldgiftsdommer.

Som praktiserende advokat vant Mellbye seg fort et ry. Han var den kloke og innsiktsfulle rådgiver for sine klienter og viste seg som en fremragende skrankeadvokat. Det var en meget erfaren jurist som 1968 tok sete i rikets øverste domstol. Her fikk han utfolde sine fremragende egenskaper, sine store juridiske kunnskaper, sitt sunne judisium og sin formelle evne så vel muntlig som skriftlig. Hans innsats under domskonferansene i Høyesterett var forbildelig. Det må kunne sies at Jens Christian Mellbye er en av de store dommere i Norges Høyesterett.

Også Den Norske Advokatforening la beslag på Mellbyes arbeidskraft og kapasitet. Han var styremedlem i Oslo krets av foreningen, medlem av dens representantskap og av dens hovedstyre. I årene fra 1965 til 1968 var han Advokatforeningens formann.

Høyesterettsadvokat Mellbye hadde en rekke private og offentlige oppdrag. Det bør nevnes at han i en årrekke var formann i Kontrollutvalget for overvåknings- og sikkerhetstjenesten. Han virket også som sensor ved juridisk embetseksamen.

Personlig var Mellbye en reservert mann. I Høyesterett ble han satt pris på, ikke bare for sin store dyktighet, men også for sin hensynsfullhet og vennlighet.

Jens Christian Mellbye ble utnevnt til kommandør av 1. klasse av St. Olavs Orden 1978. Han døde 1993.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1931,1956
  • HEH,flere utg.
  • personlig kjennskap til den biograferte