Faktaboks

Jacob Maschius
Jacob Mortenssøn Maschius Masch Latinisert Form Jacobus Martini Maschius
Død
12. august 1678, Jølster, Sogn og Fjordane
Levetid - kommentar
Født ca. 1630, fødested usikkert
Virke
Geistlig, dikter og kobberstikker
Familie
Foreldrene vet vi ingenting om, bortsett fra at farens navn må ha vært Morten (Martin). Gift 12.6.1678 med Maren (Mari) Finde (død 3.10.1689), datter av sogneprest i Førde Peder Jørgensen Finde (1610–91) og Barbara Henriksdatter Nitter.

Den lille diktboken Norwegia religiosa (1661) med kobberstikk av Nidarosdomen har sikret Maschius varig plass i norsk kulturhistorie.

Mannen selv står i et uklart lys: foreldrene kjenner vi ikke, fødselsåret beregnes til 1630 ut fra datoen for immatrikulering i København: 26/4 1651. Matrikkelutgaven (1890) har navnet Raschius, men Friis-Petersen (1942) har Maschius. Studenten har gått på Bergen katedralskole, men spørsmålet om fødested er uavklart. I trondheimseksemplaret av Norwegia religiosa er trykt navnet Iacobus Maschius Bergensis; i eksemplaret i Nasjonalbiblioteket er det i stedet for Maschius' navn et ornament. Og en passasje i et dikt i boken kan tyde på at Trondheim var fødebyen. Maschius' studietid vet vi ingenting om, men 1659 setter han S(tudiosus) T(heologiae) etter navnet sitt.

Maschius arbeidet som karttegner; 1659 fikk han 10 riksdaler av generalkrigskommissær Wilhelm Mecklenborg “for at affridze Munckholmen festning oc Trundhiem Bye”. Arbeidet hadde militær bakgrunn; Munkholmen ble befestet 1659–61 etter at Trøndelag hadde vært okkupert av svenske tropper. 1659 var Maschius også i arbeid hos Brostrup Gjedde på Kongsberg, oberberghauptmann for Norges bergverker. Gjedde brukte ham bl.a. som tegner og karttegner. Deretter (fra 1668/69) arbeidet Maschius for Johan Frederik von Marschalck, befalingsmann på Bergenhus. Men da von Marschalck 1674 ble Norges kansler, sendte han Maschius til København med et anbefalingsbrev for å søke prestekall. Utnevnelsen kom året etter, og 1676 ble Maschius sogneprest i Jølster. Han forlovet seg mai 1678 med forgjengerens enke og giftet seg juni samme år, men to måneder senere døde han.

Maschius' to kobberstikk av Nidarosdomen er viktige i restaureringsarbeidet. Spørsmålet om hans pålitelighet stod sentralt i en mangeårig diskusjon tidlig på 1900-tallet. Gerhard Fischer mener statuene på vestfronten ikke gjengis særlig nøyaktig. I diktene i Norwegia religiosa har Nidarosdomen ordet; den sammenligner seg selv med store hedenske byggverk som f.eks. pyramidene. Kirkens forfalne tilstand settes opp mot Norges stolte historie; en annen viktig motsetning er det materielle gudshuset versus gudsdyrkelsen, som foregår i hjertet. Både de latinske og de norske diktene er preget av sterke retoriske og dikteriske virkemidler, som i denne metaforen om kirkens tilblivelse: “Naturen aff sit Skiød, den graa(e) Steen-Verden aff/ Sit Marmor-hvide Liff et deylig foster gaff.”

1673 laget Maschius et stikk av en trefning utenfor kysten av Portugal der to bergenske handelsskip jaget et sjørøverskip på flukt. Stikket, laget på oppdrag fra rederne, viser tre faser i trefningen og er dermed en slags tegneserie. Det har forklarende noter på latin, tysk og norsk og et dikt på latin.

Et kjent stikk av Trondheim by sett fra Bakklandet (1674) tillegges Maschius. Stikket har bokstavmarkeringer på bildet med forklaringer til. Et portrett av rådmann i Bergen, Peder Jenssøn, har Maschius' signatur. Dette stikket er et sjeldent eksempel på et borgerportrett i 1600-tallets Norge.

Maschius nevnes sammen med Didrik Muus, Knud S. Bang m.fl. som en norsk prestekunstner. Men Maschius laget ikke kirkekunst; hans tegninger og stikk ble ikke laget som utsmykning, men for å tjene f.eks. gruvedrift og militærvesen og for å gi informasjon.

Verker

  Trykte publikasjoner

 • NORWEGIA RELIGIOSA, In DEI MONTEM sive TEMPLUM NIDROSIANUM, opus inter pauca sortis & artis humanæ Exempla memorandum. Norrig Gudelig Tildreffven beseer oc beklager sit HERRENS Huus, den forfaldne Kircke i Trundhiem: betracter det Øffrige: berømmer detz Byg-Herrer, oc trøster sig ved det der under fremliusende Guds Ord, 1661

  Bildende kunst

 • “Umbra Templi quondam Nidrosiani, quod sic de se ipso” ('Skyggen av den kirken som engang var i Nidaros og som taler slik om seg selv')/ “Min Fordum Middags Glantz Welmacht og Pracht er worden En Skygge slet (seer her!) imod den mørche Norden...”, trykt i Norwegia religiosa, 1661
 • “Rudera Frontis ad Occidentem, marmore olim & auro nitidissimæ. Ao. 1661” ('Restene av vestfronten, som i sin tid skinte av marmor og gull. År 1661'), trykt i Norwegia religiosa, 1661
 • “Det af et Tyrkisk Søerøver-Skib den 23 Maj 1672 forgjeves gjorte Anfald paa tvende Norske Spanie-farere fra Bergen...”, Bergen 1673 (den originale kobberplaten finnes i Bergens Museum)
 • portrett av byfogd, senere lagmann i Bergen, Peder Jensen, ca. 1670
 • “Urbs Norrigiæ celeberrima Nidrosia æri incisa Ao. 1674” ('Norges navngjetne by Nidaros stukket i kobber år 1674') (den originale kobberplaten finnes i Statsarkivet i Trondheim; det er vanlig å regne Maschius som opphavsmann til dette stikket, som mangler signatur)

Kilder og litteratur

 • J. Martini Maschius: Norwegia religiosa, Christiania 1661
 • dagboken til Jens Nielsen (1627–1704), gårdbruker og lensmann i Jølster, i SA Bergen, dokumentsamlinga (B-120), på Internett http://www.hist.uib.no/arkivverket/sab/lensmann.htm
 • Den Bergenske Borger-Ven1765, nr. 12, 13 og 14
 • N. H. Weinwich: Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-, Bygnings- og Stempelskiærer-Kunstens Historie, København 1811, s. 79
 • A. Strunk: Samlinger til en beskrivende catalog over portraiter af danske, norske og holstenere, København 1865, s. 281
 • Kjøbenhavns Universitets Matrikel, utg. S. Birket Smith, bd. I, 1611–1667, København 1890, s. 230
 • Lampe, bd. 2, 1896, s. 131
 • D. Thrap: biografi i DBL1, bd. 11, 1897
 • Kr. Koren: Karter og topografiske Tegninger vedkommende Trondhjem og Trøndelagen, Trondheim 1899
 • H. Pettersen (utg.): Bibliotheca Norvegica, bind 1, København 1899–1908 (trykt opp 1972), s. 586
 • Y. Nielsen: NHfNF, bd. 4, del 2, 1911, s. 203–204 (med Maschius' portrett av Peder Jenssøn)
 • J. E. Brodahl: “Prestekunstnere i Norge paa 1600-tallet”, Norvegia Sacra 1926, s. 15–24, plansje I–XXIV (med 4 kobberstikk av Maschius)
 • Ehrencron-Müller, bd 5, 1927
 • NLH/Bull, bd. 2, 1928, s. 189
 • L. Østby: “Norske portretter”, i Ku&K nr. 21, 1935, s. 193–272
 • H. Alsvik: biografi i NBL1, bd. 9, 1940
 • H. Friis-Petersen: Studenterne ved Københavns Universitet 1611–1667, bd. 2, Århus 1942, s. 158
 • W. Swensen: “Iacob Maschius”, i DKNVS Forh., bd.. 33, 1960, “Meddelelser” nr. 9, s. 39–42
 • G. Fischer: Domkirken i Trondheim. Kirkebygget i middelalderen (Nidaros erkebispestol og bispesete 1153–1953, del 2, bd. 1–2), 1965
 • S. Christie: biografi i NKL, bd. 2, 1983