Faktaboks

Jørgen Meinich
Jørgen Henrik Meinich
Født
24. mars 1820, Land (nå Søndre Land), Oppland
Død
8. september 1911, Kristiania
Virke
Industrimann
Familie
Foreldre: Fogd Jens Christian Meinich (1787–1855) og Elisabeth (“Lisa”) Cathrine Berg (1795–1824). Gift 19.11.1847 i Christiania med Claudine Birgitte Gulbranson (6.5.1823–18.8.1852), halvsøster av Carl August Gulbranson (1831–1910; se NBL1, bd. 5) og datter av grosserer Hans Gulbranson (1787–1868) og Maren Bergithe Sparre (1796–1828). Bror av Hans Thomas Meinich (1819–78; se NBL1, bd. 9); pleiefar til Jens Bratlie (1856–1939).

Jørgen Meinich var en foregangsmann innen norsk treforedling og en pådriver i utnyttingen av vannkraftressursene i østlandsområdets elver for industrielle formål.

Meinich vokste opp på slektsgården Kronviken ved Randsfjorden. Etter skolegang i Skien og examen artium 1839 studerte han jus og ble cand.jur. 1845. Han tjenestegjorde en tid som sorenskriverfullmektig på Ringerike og var deretter ansatt i Finansdepartementet inntil han 1853 forlot offentlig tjeneste og bosatte seg på sin eiendom Bjølsen ved Akerselva rett utenfor Christiania.

Den juridiske virksomheten måtte etter hvert vike for et stadig sterkere engasjement innen industrien. På Bjølsen anla Meinich 1865 et lite tresliperi, Bjørsheim Træsliiberie, som var Norges andre i sitt slag. Tremassen ble hovedsakelig levert til Bentse Brug (Drewsen & Søn), som to år tidligere hadde brakt denne teknologien til Norge. Meinich var også medeier i Bentse Brug.

Høsten 1872 gikk Meinich i kompaniskap med Harald Lyche, Erland Kiøsterud og Harald Heiberg fra Drammen, som 1856 hadde overtatt haugianernes Eker Papirmølle (opprinnelig kalt Den Eegerske Papiir Fabrique) på Fredfos ved Vestfossen i Øvre Eiker. Det viste seg snart at det ikke fantes særlig gode muligheter for utvidelse av dette anlegget. Meinich innså tidlig at dersom man ville drive det til noe innen treforedling, var det av avgjørende betydning å skaffe seg kontroll over vannkraftressurser. Gjennom overtakelse av eiendommene Skredsvik og Ilaug ved Geithusfossen i Modum skaffet konsortiet seg både vannkraft og byggetomt for det som skulle komme til å bli Nordens første moderne, integrerte tresliperi og papirfabrikk.

Actieselskabet Ekers og Giethuus Papirfabriker ble grunnlagt 19. mars 1873, og Meinich ble valgt til styreformann. Dette var utvilsomt rett mann på rett plass – og til riktig tid. Den nye fabrikken på Geithus produserte det første papirarket 20. desember 1876. Firmanavnet ble 1879 forandret til A/S Drammenselvens Papirfabrikker. Meinich hadde vervet som styreformann til sin død.

Meinich medvirket til opprettelsen av Akerselvens Brugseierforening 1866 og var gjennom de første 25 år foreningens formann. På foreningens vegne førte han forhandlingene med Nordmarkas eier, baron Harald Wedel Jarlsberg. Forhandlingene førte til at vannrettighetene 1885 ble overdratt til brukseierne, som også medvirket til å sikre Kristianias økende behov for drikkevann.

Meinich var formann i direksjonen for Kongeriget Norges Hypotekbank 1885–1908. Han var medeier i Nydalens Compagnie, der han ble valgt inn i direksjonen 1868 og var dens formann fra 1896 til sin død. Han hadde også verv i Selskabet for Norges Vel og styret for Norges Statsbaner. Før byutvidelsen 1878 var han medlem av herredsstyret i Aker (ordfører 1875–77) og senere av bystyret i Kristiania. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1873 og fikk kommandørkorset 1897. Han var også kommandør av Dannebrogordenen og ridder av den svenske Nordstjärneorden.

Det var i treforedlingsindustrien Jørgen Meinich satte sine dypeste spor, og Drammenselvens Papirfabrikker må betraktes som hans livsverk. Gjennom de 38 år han virket for bedriften, utviklet den seg voldsomt. Anlegget på Vestfossen brant ned 1878, mens fabrikken på Geithus var i drift frem til 29. juni 2006 - de siste årene under navnet Nordic Paper Geithus AS. Siste gang Meinich møtte i fabrikkens direksjon var 8. august 1911. Møtet fant sted på Geithus, og det heter at Meinich selv førte protokollen – som vanlig. En måned senere døde han, 91 1/2 år gammel, og ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Kristiania.

Kilder og litteratur

  • Nekrolog i Folkebladet 1911, s. 441
  • H. Bull: Akerselvens Brukseierforening gjennem femti Aar, 1918
  • C. Ebbell: biografi i NBL1, bd. 9, 1940
  • J. H. Meinich: Meinich-familien i Danmark og Norge (ca. 1600–1968), 1969
  • Ø. Haugen: Union-Geithus, A/S Drammenselvens papirfabrikker. En lokal hjørnestensbedrift gjennom 120 år, Espa 1993

Portretter m.m.

  • Maleri (brystbilde) av Christian Jensen, 1872; p.e