Faktaboks

Jørgen Berner
Jørgen Haslef Berner
Født
25. desember 1873, Christiania
Død
6. august 1955, Oslo
Virke
Arkitekt
Familie
Foreldre: Direktør, senere stortingspresident Carl Christian Berner (1841–1918) og Olivia Mathilde Jacobine Berner (1841–1919). Gift 1901 med Elin Petersson (1868–19?), datter av ingeniør Axel Jacob Petersson (1834–84) og Thekla Helene Haak (1838–94). Bror av Carl Berner (1877–1943).

Jørgen Haslef Berner hørte til en generasjon norske arkitekter som søkte å etablere en egen nasjonal byggestil. I samarbeidet med broren Carl Berner kom han noe i skyggen, men han bør i dag først og fremst huskes som en av landets fremste møbeldesignere tidlig på 1900-tallet.

Berner var blant de første som orienterte seg mot Storbritannia for inspirasjon og utdannelse i stedet for mot Tyskland, som gjennom mange år hadde vært det vanlige. I praksis var han med på å utvikle en bygnings- og møbelstil som blandet elementer fra vår nasjonale kulturarv sammen med innflytelse fra Storbritannia og Sverige. Dette førte også til at han i liten grad lot seg påvirke av den internasjonale modernismen i 1920- og 1930-årene.

Han fikk sin grunnleggende utdannelse som bygningsingeniør ved Kristiania tekniske skole 1889–91 og gikk deretter 1891–93 på Den kongelige Kunst- og Håndverksskole i Kristiania under professor Herman Major Schirmer. Undervisningen hos Schirmer gav ham innsikt i vår hjemlige landsens byggeskikk på 1600- og 1700-tallet, noe som kom til å prege mye av hans arkitektur og møbelkunst senere. Han fullførte sin utdannelse ved læreår i London 1894–96. Her var han arkitektassistent, bl.a. hos T. E. Colcutt, og studerte ved South Kensington Museum, det senere Victoria and Albert Museum.

I Storbritannia kom Jørgen Berner i kontakt med den engelske Arts and Crafts-bevegelsen. Denne bevegelsen var imot massefabrikasjon og satte høye krav til bruk av ekte materialer og håndverksmessig utførelse av hus, møbler og andre gjenstander. Berner reiste også på omfattende studiereiser i Europa 1898–99. Han etablerte egen arkitektpraksis i Kristiania 1901; fra 1906 drev han praksis sammen med broren Carl Berner. (En oversikt over de viktigste byggverk fra dette firmaet er tatt inn i Carl Berners biografi.)

Ved siden av arbeidet i firmaet Berner & Berner kom Jørgen Berner til å markere seg sterkt som møbeldesigner. Hans møbler for Kristiania Haandverks- og Industriforenings lotteriutstillinger er fremragende eksempler på innflytelsen fra Arts and Crafts-bevegelsen. Møblene viser også et friere forhold til historiske forbilder enn møbler på 1800-tallet gjerne hadde hatt. Allikevel kan en fra ca. 1905 se en tydelig inspirasjon fra empirestilen, og detaljene er gjerne hentet fra vår hjemlige 1600- og 1700-talls folkekunst. Av de ypperste arbeidene bør nevnes møblene til Jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania 1914. Etter å ha vunnet konkurransen tegnet han, sammen med broren, både Kristiania Haandverks- og Industriforenings villa og en rekke møblementer. Her må særlig fremheves et kabinettmøblement i lys bjørk, rikt på utskjæringer.

Jørgen Berner var også engasjert i kulturvern, arbeidet med kirkerestaureringer, engasjerte seg i husflidssaken og var en nøkkelperson ved oppbyggingen av Glomdalsmuseet.

Verker

  • Se også oversikt under Carl Berner (1877–1943)
  • Fiskum nye kirke, Øvre Eiker, 1902 (ødelagt av brann 1940)
  • Kornhaug sanatorium, Gausdal, 1906
  • portbygning til Glomdalsmuseet, Elverum, 1910

Kilder og litteratur

  • C. W. Schnitler: biografi i NBL1, bd. 1, 1923
  • HEH 1950
  • A. B. Skaug: biografi i NKL, bd. 1, 1982