Faktaboks

Iver Daae
Iver Munthe Daae
Født
23. september 1845, Bergen
Død
10. februar 1924, Kristiania
Virke
Tollembetsmann, forretningsmann og kunstsamler
Familie
Foreldre: Sogneprest Hans Daae (1808–65) og Anne Johanne Christie (1812–93). Gift 19.9.1875 med Sophie Augusta Segelcke (17.5.1856–30.1.1939), datter av generaldirektør, statsråd Lorentz Henrik Müller Segelcke (1829–1910) og Christine Augusta Bonnevie (1833–1927). Bror av Anders Daae (1838–1910; se NBL1, bd. 3); farbror til til Hans Daae (1865–1926; se sst.); tremenning av Ludvig Daae (1829–93) og Ludvig Ludvigsen Daae (1834–1910); svoger av Jacob Aall Bonnevie (1838–1904).

Iver Daae arbeidet i det kinesiske tollvesen i mer enn 20 år, og var generalinspektør der 1885–88. Han var en kresen samler av kinesisk kunst og antikviteter, og hans samling (nå i Kunstindustrimuseet i Oslo) regnes som en av de beste i sitt slag.

Daae vokste opp i Bergen og Kragerø, dit faren kom som sogneprest 1850. Han tok examen artium 1864, anneneksamen ved universitetet året etter og begynte å studere jus, men avbrøt studiene 1866 etter farens død. Noen måneder senere drog Daae til Kina, bare 22 år gammel, og ble ansatt i tollvesenet der.

Den første opiumskrig i Kina (1840–42) førte til et tragisk vendepunkt i landets historie. Utlendinger fikk etter denne tid mer og mer innpass og makt i landet, og korrupsjon og svak ledelse fra kinesisk side førte til tragiske borgerkriger. Under Taipingopprøret 1850–64 ble det kinesiske tollhuset i Shanghai stengt, og utlendingene, som nå hadde fått sine egne traktathavner, bestemte seg for å etablere et nytt, britisk ledet tollvesen, som etter hvert ble en økonomisk maktfaktor i landet. I dette internasjonale tollvesenet, med ikke mindre enn 22 forskjellige nasjonaliteter i staben, var 300 nordmenn ansatt, for kortere eller lengre tid, fra starten av og frem til ca. 1937. Daae har tydeligvis fått arbeid i tollvesenet like etter at han kom til Kina, for allerede 1868 finner vi at han hadde avansert fra “4. Clerk” til “Acting Deputy Commissioner” i Kanton (nå Guangzhou).

Daae må uten tvil ha vært en dyktig mann. 1877 ble han utnevnt til tolldirektør, først på Formosa (Taiwan) og deretter i Chekiang (Zhejiang). Men allerede året etter ble han beordret til Peking (Beijing) som sekretær i den kinesiske sentraladministrasjonen for tollvesenet. I tre år hadde han stillingen som sekretær hos generalinspektøren. Så tok han permisjon i to år i Europa, og deretter var han tolldirektør i Chefoo (Yantai). 1885 ble han igjen innkalt til Peking, denne gang for å overta den viktige stillingen som generalinspektør for hele tollvesenet. 1888 søkte han avskjed og reiste hjem til Norge, med kone og tre barn, etter vel 20 begivenhetsrike år i Midtens rike. En tid etter hjemkomsten utgav han The landtax in China.

Etter at Daae kom hjem fra Kina, kjøpte og drev han Kalvild Tresliperi ved Lillesand, som vokste og utviklet seg under hans dyktige ledelse. 1907 solgte han Kalvild til sine søstersønner og flyttet tilbake til Kristiania, der han døde 1924.

Daae hadde under sitt opphold i Kina samlet kinesisk kunst, kunsthåndverk og antikviteter. Kunstindustrimuseet i Kristiania fikk i årene 1889–98 anledning til å kjøpe omtrent halvparten av samlingen (207 gjenstander). Mesteparten var porselensgjenstander av utsøkt kvalitet, bronsegjenstander og broderte drakter og andre tekstiler. Daae-samlingen består av gjenstander som trolig bare europeere som hadde god kontakt med høytstående kinesiske embetsmenn hadde mulighet til å anskaffe. En særutstilling over samlingen ble arrangert på Kunstindustrimuseet i Oslo 1989, og den er nå internasjonalt kjent som en kvalitetssamling med mange paralleller til de keiserlige samlinger i Taipei.

For sin innsats i Kina ble han av keiseren 1878 utnevnt til mandarin av 3. rang, og han fikk Den dobbelte Drageordens medalje av 1. klasse, 3. grad. 1892 fikk han kong Oscar 2s fortjenstmedalje i gull, og 1894 ble han innvalgt i Videnskabs-Selskabet i Kristiania (nå Det Norske Videnskaps-Akademi). Daae hadde også en stor boksamling, som han forærte Vitenskapsakademiet; den er nå i Universitetsbiblioteket i Oslo.

Verker

  • The landtax in China. A description of its origin and development together with the nature and incidences of the present levy. Collected from the most reliable Chinese sources, Leiden 1893 (oppr. presentert som avhandling til den 8. internasjonale orientalistkongress i Stockholm og Kristiania 1889)

Kilder og litteratur

  • HEH 1912
  • A. Fonahn: biografi i NBL1, bd. 3, 1926
  • J. Huitfeldt: Daae-samlingen, utstillingskatalog, 1990

Portretter m.m.

    Fotografiske portretter

  • To portretter av ukjent fotograf, u.å.; p.e.; gjengitt i J. Huitfeldt: Daae-samlingen, 1990, s. 4 og s. 18