Faktaboks

Ingebjørg Kasin Sandsdalen
Født
6. september 1915, Seljord, Telemark
Død
4. september 2003, Seljord
Virke
Forfatter
Familie
Foreldre: Gårdbruker Olav Kjetilsson Kasin (1886–1932) og Såve Folkvarsdotter Blika (1877–1941). Gift 1938 med dikter og gårdbruker Halvor J. Sandsdalen (1911–98).

Ingebjørg Kasin Sandsdalen har med sine 20 diktsamlinger, der glede, tro og livsfølelse er sentrale tema, og 8 bøker i lyrisk prosa og romanform funnet sin plass som en solid gren på det norske diktertreet.

Hun var 35 år gammel da hun debuterte med samlingen Hjarta av jord 1950. Det var en moden samling som fikk kritikerne til å løfte på hatten. Hun hadde skrevet fra hun var ung, men bøkene lot vente på seg til hun hadde flere år bak seg som gårdkone og tobarnsmor.

Ingebjørg Kasin Sandsdalen tok minnene fra oppveksten i Svartdal i Seljord med seg inn i praktisk talt alt hun skrev. Det var rikdommer å ta av, hjemmet og naturen rundt tunet gav klare bilder for en som sanset sterkt. Etter en vinter på Sagavoll Folkehøgskole tok hun seg arbeid hos kjøpmann Toralf Lindstøl i Seljord, og det var i denne tiden hun møtte sin livsledsager både gjennom ekteskap og i diktning, Halvor J. Sandsdalen. De inspirerte hverandre og leste kritisk hverandres tekster. På sett og vis kan man si at det ble et dikterverksted på Halvors hjemgård, som de tok over og drev fra 1938 til de i begynnelsen av 1950-årene bestemte seg for å satse på skriving og forfatterarbeid på heltid.

Oppveksten i skogkanten, som hun sa, dette å være opptatt av alt som vokser, av årstidene og skiftende lys, går som en skyttel gjennom lyrikken hennes. Ved hjelp av konkrete ting som steiner og blomster, skyer og trær synliggjør hun de store linjene i menneskelivet. Av og til dukker det opp uromomenter i dette universet, men det rokker ikke ved dikterens verdensorientering, flimrende nyhetsbilder blekner i det skarpe lyset når hun står, som hun ofte gjør, foran “det ufattelige”. Troen på det guddommelige, på Gud og på at dette er kraften som gjennomstrømmer alt, og ikke er noe som er utenfor alt, gir forfatterskapet et særdeles lyst preg. Slik kan en si at Ingebjørg Kasin Sandsdalen har en åndsholdning til samfunnet og til menneskelivet. Det skal heller ikke være usagt at det i både form og innhold er noe folkeviseaktig over diktningen hennes.

20 år etter debuten gav hun ut Hjarta og harpe, hvor hun i lyrisk stille prosa skildrer sin egen barndom. To år senere kom oppfølgeren Erindrings bok. I disse bøkene om Ingvild finner vi noen av de fineste barneskildringene i norsk litteratur. 1989 og 1991 fulgte hun opp med de maleriske og særdeles sansestimulerende selvbiografiene Med gullstøv under skorne og Frå eit hjartes ferdskrivar, også denne gangen i poetisk prosa.

Det største løftet Ingebjørg Kasin Sandsdalen tok, var romankvartetten om 1600-tallspresten Zacharias Skancke, som arbeidet i Seljord i 56 år: Linet blømer, Hr. Zacharias til Sillejord, Linpresten og Av Skancke-ætt. Det ligger et enormt arbeid bak, hun har løftet på nær sagt hver eneste stein som kunne fortelle noe om tiden han levde i og om forholdene i Seljord for 350 år siden. Heller ikke her er hun ute etter å dikte mennesker med outrerte egenskaper, hun skaper helhet i pakt med det ettermæle som lever etter dem.

Ingebjørg Kasin Sandsdalen ble 1965 tildelt Sunnmørsprisen for diktsamlingen Guds lampe. Fra 1984 mottok hun kunstnerlønn fra Seljord kommune. Hun fikk Jørgen Vikør-prisen 1994 for diktsamlingen Treblåsaren. 1995 mottok hun målprisen, og 1996 ble hun sammen med sin mann tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Hun var i 12 år med i salmebokkomiteen som faglig konsulent, oppnevnt av departementet.

Verker

 • Hjarta av jord, 1950
 • Vera ein sjø, 1958
 • Vegen og vandraren, 1960
 • Søkte eg lyset, 1963
 • Guds lampe, 1964
 • I dei solhøge år, 1965
 • I songens månad, 1966
 • Attom di strand, 1968
 • Hjarta og harpe, 1970
 • I såldet, 1971
 • Erindrings bok, 1972
 • Laterna magica, 1973
 • Hemmelege landemerke, 1975
 • Linet blømer, 1976
 • Plukk dagen, 1976
 • Hr. Zacharias til Sillejord, 1977
 • Mellom levande, 1978
 • Linpresten, 1980
 • Av Skancke-ætt, 1983
 • Song i september, 1985
 • Aldrande jord, 1987
 • Med gullstøv under skorne, 1989
 • Frå eit hjartes ferdsskrivar, 1991
 • Treblåsaren, 1993
 • Landskap, 1995
 • Georgica, 1996
 • Vengefjørsong, 1999
 • Jord og tid, 2001

Kilder og litteratur

 • Ingebjørg Kasin Sandsdalens selvbiografiske verker (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • NLH/Beyer, bd. 6, 1991
 • O. Mosdøl: “Diktarparet Sandsdalen, lokalt stoff allmenn tanke”, i Årbok for Telemark, Seljord 1997
 • SNL, bd. 13, 1998
 • nekrolog i Varden 7.10.2003
 • diverse anmeldelser
 • samtaler med Olav Mosdøl og Sigurd Telnes