Faktaboks

Hugo Holtermann
Født
22. desember 1916, Bergen
Død
5. februar 2003, Bærum, Akershus
Virke
Kjemiker og forskningssjef
Familie
Foreldre: Kjøpmann Axel Helén Holtermann (1884–1949) og Marie Kristine (“Kitty”) Bendixen (1888–1972). Gift 24.6.1948 med Else Jensen (29.4.1920–12.3.1998), datter av direktør Gutorm Jensen (1887–1943) og Constance Magdalene Pisani (1890–1962). Dattersønn av Bendix Bendixen (1838–1918).

Hugo Holtermann var den viktigste kraften bak Nyegaard & Co.s (senere Nycomed) utvikling av røntgenkontrastmidler. Sammen med den svenske radiologen Torsten Almén oppfant Nyegaard & Co.s forskningsgruppe konseptet for ikke-ioniske røntgenkontrastmidler 1969. Dette var en av de viktigste industrielle oppfinnelser i norsk industrihistorie og la grunnlaget for at Nycomed vokse frem som et betydningsfullt internasjonalt farmasiselskap.

Holtermann vokste opp i handelsmiljø i Bergen. Hans far var “kjøbmann”, det vil si megler i fisk, sild og tran mellom produsenter i Nord-Norge og eksportører i Sør-Norge. Hans mors familie var også handelsfolk og hadde en sterk intellektuell og kulturell interesse som virket tiltrekkende på Holtermann. Familiemiddagene på Kronstad hovedgård hver tredje søndag var høydepunkter i oppveksten.

Holtermann markerte seg i gymnasmiljøet med intellektuelle interesser og debattglede. Blant hans barndoms- og ungdomsvenner var Herman Tønnessen (senere professor i filosofi) og Wilhelm Mohr (senere generalløytnant). I studietiden i Trondheim ble Finn Lied (senere direktør i Forsvarets forskningsinstitutt) og Guthorm Kavli (senere slottsforvalter) nære venner. Holtermann ble formann i Studentersamfundet i Trondheim 23. november 1940, i det som var den første markerte studentdemonstrasjonen mot okkupasjonsmakten. Han arbeidet som kurér for professor og major Leif Tronstad i den norske militære etterretningstjenesten fra høsten 1940 til september 1941 og ble arrestert på Hovdehammeren sørvest for Trondheim på vei til Shetland med opplysninger om norsk tungtvannsproduksjon og lagrene av tungtvann. Holtermann satt som fange i tyske fengsler og konsentrasjonleirer fra høsten 1941 til april 1945.

Holtermann hadde begynt sine studier i kjemi i Karlsruhe 1936 og fullførte sin sivilingeniørutdannelse ved Norges tekniske høgskole 1946. 1947–50 var han doktorgradsstipendiat ved Oriel College, Oxford University, med nobelprisvinneren Sir Robert Robinson som veileder og prosjektleder. Holtermann leverte inn sine arbeider om totalsyntesen av kolesterol 1951. Hans doktoravhandling representerte også avslutningen av Robinsons mangeårige forskningsprosjekt.

1946–83 var Holtermann ansatt i Nyegaard & Co., 1964–76 som forskningssjef. Da han begynte, var Nyegaard & Co. et lite og hjemmemarkedsrettet farmasøytisk selskap uten selvstendige produkter som kunne selges til store utenlandske markeder. Det fantes imidlertid en sterk forskningsambisjon i selskapet, og Holtermann var ansatt for å utvikle dette videre.

Nyegaard & Co.s forskningsvirksomhet dannet et lite, men sterkt kraftsenter. Det var små økonomiske ressurser til rådighet og sterk kamp om dem. Holtermann måtte kjempe for å få gjennomslag for prosjekter han hadde tro på når det gjaldt røntgenkontrastmidler. For å formidle sine rent intellektuelle ambisjoner fraskrev han seg sine kontraktsfestede rettigheter til inntekter av egne oppfinnelser.

Holtermanns tanker om forskning innenfor røntgenkontrastmidler baserte seg både på markedsanalyser og vitenskapelige vurderinger. Etter hvert utviklet hans stab et tett og fruktbart samarbeid med den svenske legen Torsten Almén, og det var dette samarbeidet som ledet frem til de molekylene som senere har revolusjonert verdens kontrastmiddelindustri. Alle Nycomeds viktige røntgenkontrastmidler som kom på markedet frem mot midten av 1990-årene, var utviklet av Holtermanns team og hadde sin basis i ideene som Holtermann og Almén utviklet i slutten av 1960-årene. Selv har Holtermann aldri hatt andre inntekter av dette enn sin egen lønn, selv om han fikk forskningspris i forbindelse med innvielsen av dr. Hugo Holtermanns auditorium i Nycomeds bygning ved Storo i Oslo.

Holtermann ble medlem av Norges Tekniske Videnskapsakademi 1956. Han fikk professorkompetanse ved Universitetet i Oslo 1964, og 1969 mottok han Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds ærespris. Han ble invitert medlem av the American Association for the Advancement of Science 1993. 1995 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Hugo Holtermann er beskrevet som en nøktern intellektuell og en mann som ikke søkte publisitet. Hans indre ro og styrke brakte ham blant annet gjennom det lange fangenskapet under krigen. Han hadde en dyp og livslang interesse for erkjennelsesteori og naturvitenskap. Som 82-åring anskaffet han seg sin første datamaskin for å kunne benytte seg av mulighetene for elektronisk kommunikasjon.

Verker

  Utgivelser

 • Studies on saturated alicyclic ketones related to the sterols (dr.avh.), Oxford 1951
 • “Experiments on the synthesis of substances related to the sterols. Part L1. Completion of the synthesis of androgenic hormones and of the cholestrol group of sterols”, i Journal of the Chemical Society (sm.m. H. M. E. Cardwell, J. W. Cornforth, S. R. Duff og Sir Robert Robinson), 1951
 • diverse arbeider knyttet til røntgenkontrastmidler

  Lydopptak

 • Holtermanns tale fra 23. november 1940 ble lest inn 1965 i forbindelse med et radioprogram, og befinner seg i NRKs radioarkiv

Kilder og litteratur

 • H. R. Rønneberg: Studenter i den gamle stad. Studentersamfunnet i Trondhjem gjennom femti år, 1960
 • Stud. 1936, 1961
 • R. Ulstein: Etterretningstjenesten i Norge 1940–45, bd. 1, 1989
 • R. P. Amdam og K. Sogner: Rik på kontraster. Nyegaard & Co – en norsk farmasøytisk industribedrift 1874–1985, 1994
 • samtale med Finn Lied 30.1.2001
 • samtale med Wilhelm Mohr 30.1.2001
 • samtale med Hugo Holtermann 20.2.2001