Herman Friele (1838–1921)

Faktaboks

Herman Friele
HermanBerents Søn Friele
Født
27. mai 1838, Bergen
Død
7. november 1921, Voss, Hordaland

Maleri

Herman Friele
Av /※.

Artikkelstart

Forretningsmann og vitenskapsmann. Foreldre: Kjøpmann og skipsreder Berent Friele (1810–97) og Albertine Henricha Vedeler (1812–53). Gift 1.10.1861 med Laura Fredrikke Arentz (22.6.1836–21.1.1915), datter av res.kap. Fredrik Christian Holberg Arentz (1804–67) og Bolette Rebekka Meldal Arentz (1808–47). Farfar til Berent Friele (1895–1985); brorsønn av Joachim Friele (1793–1881); fetter av Christian Friele (1821–99); morbror til James Alexanderssøn Grieg (1861–1926).

Herman Friele var en noe uvanlig kombinasjon av dyktig forretningsmann og høyt ansett vitenskapsmann. Ennå i dag nyter hans forskning stor anseelse, og forretningen han etterlot seg er nå Norges største kaffeimportør.

Herman Friele vokste opp i Bergen, gikk på Tanks skole og tok eksamen ved Fischers handelsskole 1854. 1860 løste han borgerskap som kjøpmann og ble 1861 tatt opp som kompanjong i farens forretning sammen med svogeren Alexander Behrens Grieg. Fra da av ble firmaets navn B. Friele & Sønner.

Det var Herman Frieles farfar med samme navn som hadde startet firmaet 1799 som kolonialforretning og bryggeri. Gradvis vokste bedriftens virkefelt, og gjennom Herman d.y.s dyktighet og evne til å tilpasse virksomheten til de nye omsetningsformene under den økonomiske liberaliseringen i siste del av 1800-tallet, kom den til å bli en av landets ledende importører av kolonialvarer, med hovedvekt på sukker, sirup, krydder og i økende grad kaffe. Varene ble omsatt både til byens store nordlandshandlere og til tallrike småkjøpmenn og landhandlere norskekysten rundt. Dessuten hadde Friele personlig store interesser i byens vidtfavnende sjøfart, både i seilskipsflåten og i de nye dampskipsselskapene som på denne tid revolusjonerte kommunikasjonene langs kysten.

Samtidig var Friele en naturforsker av rang, en vitenskapsmann med internasjonalt ry, og en varm venn av alle tiltak som kunne fremme det naturvitenskapelige studium i fødebyen.

I 1860-årene var det særlig fuglelivet han forsket på, og han foretok ornitologiske vandringer i Finnmark og på Jæren, men så viet han seg til studiet av mollusker (skjell) og skrev deretter flere viktige avhandlinger om disse. 1876–78 deltok han i Den norske Nordhavsekspedisjonen, og publiserte det innsamlede molluskmaterialet i ekspedisjonens zoologiske publikasjonsserie Mollusca I (1882), II (1886) og III (1901).

Friele var på mange måter en forretningsmann som ved siden av sitt daglige virke drev vitenskapelige studier uten å ha avlagt noen universitetseksamener, men som likevel hadde fullt herredømme over sin vitenskaps litteratur, metoder og tekniske hjelpemidler. Hans forskning virket også tilbake på forretningsdriften ved at han ble en foregangsmann for å fremme østerskulturen på Vestlandet, og han hadde økonomiske interesser i flere østersfarmer. Opplysninger om forsøk og metoder innen østersoppdrettet publiserte han i Beretning om den internasjonale Fiskerikongres i Bergen 1898.

1882 ble Friele valgt inn i representantskapet for Selskabet til de norske Fiskeriers Fremme og var i flere år medlem av direksjonen der. 1887 ble han innvotert som medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania (nå Det Norske Videnskaps-Akademi) for sine zoologiske fortjenester, 1918 ble han æresmedlem i Muséforeningen i Bergen og 1920 æresmedlem i Fiskeriselskapet.

Herman Friele var også i en årrekke direktør i Bergens Kreditbank og innehadde en rekke borgerlige tillitsverv; fra 1875 var han i flere år medlem av Bergen bystyre, suppleant til Stortinget 1877–79 og medlem av den kongelige kommisjonen “om Maal og Vægt” 1873. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1894 og til kommandør av 2. klasse 1911.

Verker

 • Oversigt over de i Bergens Omegn forekommende skaldækte Mollusker, i VSK Forh. 1873, s. 289–312 (også som særtrykk 1874)
 • artikler i Mollusca I–III, 1882–1901
 • Beretning om den internasjonale Fiskerikongres i Bergen 1898

Kilder og litteratur

 • O. Nordgård: biografi i NBL1, bd. 4, 1929
 • A. M. Wiesener: Stamtavle over slekten Friele, Bergen 1934
 • B. Lorentzen: Friele & Sønner A.S. 150 år, Bergen 1950
 • Universitetet i Bergens historie I-II, 1996
 • A. B. Fossen: “Et handelshus blir til”, i T. Grønlie (red.): Friele 200 år, Bergen 1999

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri av ukjent kunstner; B. Friele & Sønner, Bergen; gjengitt i Friele 200 år. 1799–1999, s. 37