Faktaboks

Helge Pharo
Helge Øystein Pharo
Født
29. desember 1943, Mo i Rana (nå Rana), Nordland
Virke
Historiker og idrettsutøver
Familie
Foreldre: Kontorsjef Fredrik Nannestad Pharo (oppr. Nilssen) (1914–2000) og lektor Hildur Elna Knudsen (1914–). Gift 1.7.1967 med førsteamanuensis Tove Ilsaas (26.11.1941–), datter av oberstløytnant Per Ilsaas (1916–2006) og kontorfullmektig Anfri Johanne Heitmann (1916–).

Helge Pharo har siden begynnelsen av 1970-årene stått sentralt i oppbyggingen av et utenrikspolitisk og internasjonalt orientert samtidshistorisk miljø i Norge, fra 1989 som professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har kombinert en omfattende forsknings- og formidlingsvirksomhet i inn- og utland med en rekke ledende og arbeidskrevende administrative oppgaver, og han har gjort en stor innsats som veileder av doktorander og tallrike hovedfags- og masterstudenter.

Pharo vokste opp i en funksjonær- og lærerfamilie i gruvesamfunnet Sulitjelma 1947–56. Deretter flyttet familien til Sarpsborg. I ungdomsårene her bemerket han seg som en dyktig skoleelev og et idrettstalent. Hans tidlige interesse for internasjonal politikk og historie ble befestet som utvekslingselev i USA 1961–62. Etter examen artium studerte han ved Universitetet i Oslo og ble cand.philol. 1970 med historie hovedfag. Etter embetseksamen har han – bortsett fra en periode som stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt 1974–78 – vært sammenhengende ansatt som historiker ved Universitetet i Oslo.

Pharos spesialfelter har vært den kalde krigen, amerikansk historie og norsk utenrikspolitisk historie. I senere år har han særlig arbeidet med bistandshistorie, nordisk og europeisk integrasjon, Marshallplanen og historiografiske oversikter. Han disputerte for den filosofiske doktorgrad 1988 på den bredt anlagte avhandlingen Hjelp til selvhjelp. Det indisk-norske fiskeriprosjekts historie 1952–1972. Han har vært medforfatter til Kald krig og internasjonalisering, bind 5 i Norsk utenrikspolitikks historie. Pharo sluttfører (2007) et engelskspråklig oversiktsbind om norsk bistandshistorie.

Gjennom hele sitt yrkesliv har Pharo påtatt seg omfattende administrative oppgaver både ved og utenfor universitetet. Han har i en rekke år vært leder ved Historisk institutt og medlem i fakultetstyret. Han har også hatt verv i Norges forskningsråd, vært styreleder ved Institutt for fredsforskning 1999–2004, medlem av Rådet til Institutt for forsvarsstudier og mangeårig faglig rådgiver for Det Norske Nobelinstitutt. I tillegg har han hatt flere sentrale internasjonale verv, sittet i redaksjoner for renommerte norske og utenlandske fagtidsskrifter og vært med i eller ledet styringsgrupper for store bokprosjekter. Siden 2003 har han ledet Forum for samtidshistorie ved Universitetet i Oslo og det store prosjektet om “Den norske fredstradisjonen”.

Som anerkjennelse for god forskning- og formidlingssinnsats og medvirkning til oppbyggingen av fremragende samtidshistoriske forskningmiljøer har Pharo mottatt priser både fra Fakultet for humanistiske fag og Det Norske Videnskaps-Akademi, der han også er medlem.

I 1960- og 1970-årene var Helge Pharo en av landets fremste friidrettutøvere på de korte mellomdistansene. Han har et individuelt mesterskap for senior på 800 meter, to juniormesterskap og flere sølv- og bronseplasseringer. I tillegg kommer en rekke mesterskap for Tjalve i stafetter og 26 landskamper. Som historiker og mangeårig aktivt klubbmedlem var det naturlig at Pharo fikk oppgaven med å skrive Tjalves jubileumshistorie.

Verker

  Et utvalg

 • Den kalde krigen på ny) i H. Pharo (red.): USA og den kalde krigen, 1972
 • Bridgebuilding and Reconstruction: Norway Faces the Marshall Plan Proposal, i Scandinavian Journal of History nr. 1–2/1976
 • Norge og den tredje verden, i d.s. og T. Bergh (red.): Vekst og velstand. Norsk politisk historie 1945-1965, 1977 (3. utg. 1987)
 • Internasjonalisering og skipsfinansiering, i F. Sejersted (red.): En storbank i blandingsøkonomien, 1982
 • The Cold War in Norwegian and International Historical Research, i Scandinavian Journal of History nr. 3/1985
 • Hjelp til selvhjelp. Det indisk-norske fiskeriprosjekts historie 1952–1972, dr.avh., 2 bd., 1986
 • Tjalve – 100 år, 1991
 • Norge og Norden og europeisk integrasjon som etterkrigshistorisk forskningsfelt, LOS-senter notat nr. 26/1991, Bergen 1993
 • Scandinavia, i D. Reynolds (red.): The Origins of the Cold War in Europe, London 1994
 • Kald krig og internasjonalisering 1949–1965 (sm.m. K. E. Eriksen), bd. 5 i Norsk utenrikspolitikks historie, 1997
 • Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Vest-Europa 1946–1994, i D. H. Claes og B. S. Tranøy (red.): Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen, Bergen 1999
 • Altruism, Security and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy 1958–71, i Contemporary European History nr. 4/2003
 • Post-Cold War Historiography in Norway, i T. B. Olesen (red.): The Cold War and the Nordic Countries, Odense 2004
 • Demokratisk konservatisme (sm.m. F. Engelstad, E. Lange og E. Rudeng), 2006

Kilder og litteratur

 • Personlig kjennskap til den biograferte
 • B. Riiser Gundersen: “Fredens hjemland?”, intervju med H. Pharo, publisert på forskning.no (www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1078149443.99) 18.3.2004