Faktaboks

Harald Berg
Født
25. februar 1823, Land (nå Nordre Land), Oppland
Død
21. mars 1895, Høvik Verk i Bærum
Virke
Verkseier
Familie
Foreldre: Gårdbruker og trelasthandler Christopher Berg (1790–1869) og Olava Finden (1787–1828). Gift 2.12.1856 med Lovise Emilie Forseth (17.5.1829–28.3.1863), datter av bryggerieier Ole Nilsen Forseth og Maren Oline Woxen.

Harald Berg var den drivende kraft i moderniseringen av norsk glassindustri i annen halvdel av 1800-tallet.

Han var født i Land, hvor faren var trelasthandler, men etter noen år flyttet familien til Christiania, hvor faren 1835 ble forvalter for Interessentskapet Biri, Hurdalens og Hadelands Glasverkers felles magasin og fra 1847 medeier og den reelle leder av hele interessentskapet. Christopher Berg stilte seg i spissen for å modernisere en kriserammet norsk vindusglassindustri i slutten av 1840-årene.

Harald Berg fikk sin utdanning som forretningsmann gjennom praktisk erfaring, først på kontoret hos tobakksfabrikant J. L. Tiedemann og deretter hos kjøpmann Torp i Christiania. Fra 1848 var han bestyrer av Vik brenneri, sagbruk og mølle på Hedemarken inntil han 1852 sammen med sine to brødre Ole Chr. og Nils overtok hovedpartene i glassverksinteressentskapet, det senere A/S Christiania Glasmagasin. Omstillingen som faren hadde påbegynt, gav de tre brødrene en gunstig start. Harald ble den øverste leder for selskapet, og han tok selv hånd om virksomheten ved magasinet i Christiania. Nils fikk ansvar for glassverket i Biri og Ole Chr. for glassverket på Hadeland.

Helt fra etableringen av Det norske kompani 1739 hadde de fleste norske glassverkene vært drevet av ett selskap. Under Harald Bergs ledelse fra 1852 til han døde 1895 ble denne tradisjonen ført videre. Samtidig gjennomgikk selskapet en forandring som markerte slutten på den struktur glassindustrien hadde fått under dansketiden. I 1850-årene ble driften ved Hadeland glassverk lagt om fra produksjon av flasker til hvittglass og krystall. Tjue år senere utvidet selskapet produktspekteret ved at man satte i gang med produksjon av lamper ved et nytt verk på Høvik. I 1880- og 1890-årene nedla selskapet de gamle vindusglassverkene i Biri og Hurdal, og vindusglassproduksjonen ble flyttet til Drammen.

Under Harald Bergs ledelse utviklet selskapet seg dermed fra å ha tyngdepunkt i glassverk i landlige omgivelser til et moderne industriselskap med forankring i byenes industrielle miljøer. Mens nærheten til skogen som viktigste råmateriale hadde bestemt strukturen på det selskapet han overtok 1852, var nærheten til et voksende marked av forbrukere viktig i 1890-årene.

Få ting symboliserer det nye forbrukersamfunnet bedre enn de store hovedstadenes varemagasiner. Dette forstod Harald Berg. Han utviklet magasinet i Christiania fra å være et lager for glassprodukter til å bli et moderne stormagasin. 1856 åpnet det første utsalget på Jernbanetorget; 1862 flyttet forretningen til Stortorget, hvor den fortsatt holder til. Et par års før sin død tok Harald Berg initiativ til å reise et nytt og for den tid moderne varemagasin på Stortoget. Det stod ferdig 1899.

Harald Bergs etterslekt eide Christiania Glasmagasin til konsernet 1986 ble overtatt av Atle Brynestad.

Kilder og litteratur

  • L. Vogt: biografi i NBL1, bd. 1, 1923
  • G. E. Christiansen: De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739–1939, bd. 1, 1939
  • R. P. Amdam, T. J. Hanisch og I. E. Pharo: Vel blåst! Christiania Glasmagasin og norsk glassindustri 1739–1989, 1989

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Maleri av ?, u.å.; Christiania Glasmagasin, Oslo